Skocz do zawartości
LM.plWiadomościFundacja EFC – jakie programy oferujemy?

Fundacja EFC – jakie programy oferujemy?

Materiał promocyjny

Dodano:
Fundacja EFC – jakie programy oferujemy?

Zmiany w podejściu do edukacji to chętnie podejmowana kwestia, będąca często tematem burzliwych dyskusji medialnych. Sprzyja im rosnąca radykalizacja i polaryzacja polskiego społeczeństwa, która nie powinna przysłaniać tego, co najważniejsze, czyli równego dostępu do wiedzy i rozwoju, niezależnie od miejsca zamieszkania.

Jedną z instytucji, które próbują odpowiedzieć na aktualne wyzwania związane z edukacją, jest Edukacyjna Fundacja im. Romana Czerneckiego (https://efc.edu.pl/). Jej misją jest nie tylko zapewnienie uczniom z równych szans w drodze do rozwoju, ale również poszerzenie pojęcia nauczania o odpowiedzialność społeczną i zaangażowane społeczeństwo obywatelskie.

Z jakich programów i grantów mogą skorzystać uczniowie, nauczyciele, całe placówki, a także inni ludzie zajmujący się edukacją?

Stypendia dla uczniów

Program Stypendialny Horyzonty skierowany jest do uczniów z małych miejscowości, którzy chcą rozwijać swój potencjał i zdobywać wiedzę w najlepszych szkołach średnich w dużych miastach. W ramach stypendium beneficjenci otrzymują wsparcie finansowe, które pozwala im pokryć koszty zamieszkania i wyżywienia w bursie, biletów komunikacji miejskiej, kursów językowych, wakacji oraz ferii.

Podopieczni fundacji mogą liczyć na wsparcie koordynatorów programu – tutorów oraz psychologów. W ramach programu organizowane są także wspólne wyjazdy na letnie wakacje i ferie zimowe.

Granty dla nauczycieli

Nauczyciele z małych miejscowości, którzy chcą realizować ze swoimi uczniami ze szkół podstawowych autorskie programy edukacyjne mogą wziąć udział w programie Edukacja Inspiracja.

Granty przyznawane są projektom, które biorą pod uwagę potrzeby szkolnej i lokalnej społeczności, włączają ją w działania, a także rozwijają potencjał, zainteresowania i kompetencje młodzieży.

Wsparcie dla szkół podstawowych

Z programów Fundacji EFC mogą skorzystać nie tylko uczniowie i nauczyciele, ale również całe placówki. Szkoła Partnerska EFC to projekt, którego pilotażowa edycja realizowana jest w Zespole Szkół im. Romana Czerneckiego w Szczekocinach. Patron Fundacji EFC był pierwszym dyrektorem tej właśnie placówki. W zamierzeniach projektu szkoła mogłaby stać się nie tylko instytucją edukacyjną, ale również przestrzenią do realizowania inicjatyw społecznych i kulturalnych, ważnych dla całej społeczności. Przyjaznym miejscem do pracy, nauki i działalności społecznej.

Nagrody dla naukowców, dziennikarzy i ekspertów

Fundacja EFC regularnie organizuje konkurs dla naukowców, dziennikarzy i ekspertów, którzy niezależnie od poglądów, w sposób merytoryczny i odpowiedzialny podejmują w swoich pracach temat edukacji.

Nagroda im. prof. Romana Czerneckiego, której wartość opiewa na 10 tys. zł, przyznawana jest w trzech kategoriach: naukowej, publicystycznej i specjalistycznej. Celem konkursu jest docenienie osób zajmujących się edukacją, a także popularyzowanie ich pracy oraz idei. W trwającej właśnie IV edycji Nagrody zgłoszono rekordową liczbę 277 prac. Kto zostanie nagrodzony, tego dowiemy się jesienią.

Czytaj więcej na temat:
edukacja, fundacja efc
Potwierdzenie
Proszę zaznaczyć powyższe pole