Skocz do zawartości

Prześlij nam swoje filmy, zdjęcia czy tekst. Bądź częścią naszego zespołu. Kliknij tutaj!

LM.plWiadomościGolina. Jednogłośne wotum zaufania i absolutorium dla burmistrza

Golina. Jednogłośne wotum zaufania i absolutorium dla burmistrza

Dodano: , Żródło: LM.pl
Golina. Jednogłośne wotum zaufania i absolutorium dla burmistrza
sesja absolutoryjna

Radni nowej kadencji nie mieli wątpliwości. Jednogłośnie zdecydowali o wotum zaufania, przyjęli sprawozdanie finansowe i udzielili absolutorium burmistrzowi Goliny.

Sesję Rady Miejskiej w Golinie rozpoczęła prezentacja raportu o stanie gminy. Wynika z niego, że aktualnie zameldowanych jest 12 075 osób, z czego 4222 to mieszkańcy samej Goliny. Najwięcej, bo 1647 osób mieszka w sołectwie Węglew  W minionym roku urodziło się 91 dzieci, a zmarło 100 osób.

Dochody gminy określono na poziomie ponad 64,5 mln zł, a wydatki – ponad 67,8 mln zł. Deficyt to ponad 3,2 mln zł, a zadłużenie z tytułu kredytów to 10,3 mln zł. Dochody własne wyniosły ponad 23,5 mln zł, a celowe – ponad 18,8 mln zł. Wydatki bieżące to blisko 58,3 mln zł (i tu najwięcej pochłania oświata oraz pomoc społeczna i wspieranie rodzin), a majątkowe ponad 9,5 mln zł. Najważniejsze inwestycje minionego roku to m.in. przebudowa dróg gminnych na osiedlu Zachód w Golinie – prawie 2,7 mln zł, przebudowa ul. Powstańców Warszawy w Golinie – Sięgacz – 619 tys. zł, przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Przyjmie – 686 tys. zł, łącznik ul. Kolejowa – Poprzeczna w Golinie – 431 tys. zł (I etap), przebudowa urzędu w Golinie (poprawa dostępności) – 315 tys. zł, termomodernizacja szkoły w Przyjmie – ponad 3,3 mln zł, zakup i montaż stacji uzdatniania powietrza oraz fotowoltaicznej tężni solankowej – 146 tys. zł.

- Zrealizowano wiele inwestycji, skupiając się na potrzebach mieszkańców. W trosce o bezpieczeństwo doposażono jednostki OSP, wszystkie placówki oświatowe są doposażane sukcesywnie. Osiągnęliśmy wiele dzięki dobrej współpracy. Realizacja naszych ambitnych planów i projektów nie byłaby możliwa gdyby nie współpraca z radnymi, sołtysami, urzędnikami, organizacjami pozarządowymi. Chciałbym podziękować wszystkim radnym poprzedniej i obecnej kadencji, pracownikom placówek. To jest również wasze dzieło, bo wy się przyczyniliście do tego, że tak ten raport wygląda – powiedział Mirosław Durczyński, burmistrz Goliny.

Za jego przyjęciem i za wotum zaufania dla burmistrza zagłosowało 14 radnych (jedna radna była nieobecna). Tak samo wyglądało głosowanie nad realizacją budżetu oraz absolutorium, po którym do burmistrza Durczyńskiego ustawiła się długa kolejka z gratulacjami.

Golina. Jednogłośne wotum zaufania i absolutorium dla burmistrza
Golina. Jednogłośne wotum zaufania i absolutorium dla burmistrza
Potwierdzenie
Proszę zaznaczyć powyższe pole