Skocz do zawartości

Prześlij nam swoje filmy, zdjęcia czy tekst. Bądź częścią naszego zespołu. Kliknij tutaj!

LM.plWiadomościIndywidualne konto emerytalne – dlaczego warto do niego przystąpić?

Indywidualne konto emerytalne – dlaczego warto do niego przystąpić?

Materiał promocyjny

Dodano:
Indywidualne konto emerytalne – dlaczego warto do niego przystąpić?

Przewidywana wysokość emerytur osób, które obecnie mają 30-50 lat, nie napaja optymizmem. W marcu 2022 roku przeciętne takie świadczenie w Polsce wynosiło 2545 zł brutto. W przypadku kobiet było niższe – wyższe z reguły uzyskują panowie. Biorąc pod uwagę tempo wzrostu cen, przeżycie za niewielkie świadczenie jest coraz trudniejsze. Warto przygotować się na starość i w miarę możliwości odkładać pieniądze. Pomóc może w tym Indywidualne Konto Emerytalne.

Czym jest IKE?

Nie każdy potrafi oszczędzać. Według badania przeprowadzonego przez Grupę Assay w 2021 roku aż 61 proc. respondentów nigdy nie miało lokaty lub konta oszczędnościowego. 44 proc. badanych żyje z dnia na dzień i nie ma żadnych wolnych środków. W odkładaniu na przyszłość pomóc może IKE, czyli Indywidualne Konto Emerytalne. Stanowi ono element trzeciego filaru systemu emerytalnego, który jest nieobowiązkowy.

Wpłat na IKE mogą dokonywać nawet osoby niepełnoletnie. Możliwe jest to w przypadku tych, którzy ukończyli co najmniej 16 lat, przy czym mogą oni dokonywać wpłat wyłącznie wówczas, gdy uzyskane środki pochodzą z zawartej umowy o pracę.

Fakt uczestnictwa w pracowniczym programie emerytalnym nie powoduje, że nie można również dokonywać wpłat na IKE. Jaka sama nazwa wskazuje, taki rachunek jest przypinany do jednej osoby, co oznacza, że wspólnego nie może posiadać np. małżeństwo czy matka z córką.

Największą zachętą do korzystania z IKE jest zwolnienie tak osiąganych dochodów z podatku od zysków kapitałowych w wysokości 19 proc. Natomiast skorzystanie z tej ulgi wymaga spełnienia określonych warunków, mianowicie wypłaty oszczędności należy dokonać po 60. roku życia. Kolejnym wymogiem jest dokonywanie wpłat przez co najmniej 5 lat kalendarzowych lub wpłacenie ponad połowy środków nie później niż na 5 lat przed złożeniem wniosku o wypłatę. Wypłaty tej można dokonać również wcześniej, ale wówczas trzeba zapłacić podatek od zysków kapitałowych.

Ile można wpłacić na IKE?

Wpłaty na IKE są limitowane. Może na nie trafić rocznie maksymalnie 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia prognozowanego na dany rok. W 2022 roku to kwota 17 766 zł. Taki limit obowiązuje od 2009 roku. Wcześniej było to 150 proc. przeciętnego wynagrodzenia. W przypadku osób nieletnich, od 16. roku życia, maksymalna kwota jest dodatkowo limitowana do wysokości zarobków osiągniętych na umowę o pracę.

Gdzie można założyć IKE?

Indywidualne Konto Emerytalne może być prowadzone przez fundusze inwestycyjne, banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne i podmioty prowadzące działalność maklerską. Konieczne jest zawarcie umowy i złożenie deklaracji, że dana osoba nie posiada jeszcze IKE – można mieć tylko jedno.

Szukając atrakcyjnej oferty IKE, warto zwrócić uwagę na propozycję towarzystwa UNIQA. Nie płaci się za założenie i zamknięcie konta, za zmianę i konwersję, nie ma też opłat manipulacyjnych. Temu wszystkiemu towarzyszą niskie koszty zarządzania.

IKZE jako alternatywa

Kolejnym rozwiązaniem jest IKZE, czyli Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. W tym przypadku również można gromadzić środki na przyszłość, natomiast zasady są nieco inne. Obowiązuje niższy limit wpłat, który wynosi 7106,40 zł w 2022 roku, co stanowi 1,2 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Wpłaconą kwotę można odliczyć od dochodu i tym samym obniżyć podatek dochodowy. Nie płaci się daniny od zysków kapitałowych, natomiast pobierany jest ryczałt w wysokości 10 proc. od wszystkich środków, które są zgromadzone na IKZE.

Które rozwiązanie jest lepsze? Oba mają wady i zalety, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby korzystać z IKE i IKZE.

Potwierdzenie
Proszę zaznaczyć powyższe pole