Dzisiaj jest czwartek 29 lipca 2021, imieniny: Marty, Olafa, Beatrycze WIADOMOŚCI OGŁOSZENIA (15710) SPORT FORUM FIRMY (5612) PRACA (73) KINA IMPREZY WIDEO
Login:
Hasło:
Przypomnij hasło
zamknij

POGODA

Dziśpogoda
17 / 17oC
Jutropogoda
23 / 17oC
Pojutrzepogoda
22 / 17oC
Pogodę dostarcza twojapogoda.pl

POLECANE:
Marcin Muzykiewicz: „Zespół jest cały czas w budow ... (0)Wierzbinek. Serce dla Moniki wypełnione. Zbiórka t ... (0)

Radca prawny o bezzasadności odwołania Ludmiły Woźniak

Dodano: 7.11.2016 11:41

Ludmiła Woźniak, dyrektor Gimnazjum nr 6 w Koninie, nie poddaje się bez walki. W związku z zamiarem odwołania ze stanowiska,  przesyłała nam opinię radcy prawnego, specjalizującego się w prawie oświatowym. Oto pismo w całości.

W związku z planowanym przez Prezydenta Miasta Konina odwołaniem mnie ze stanowiska dyrektora szkoły pragnę przedstawić opinię radcy prawnego Marka Rozenbajgiera – specjalisty prawa oświatowego z ponad 20-letnim doświadczeniem - w sprawie bezzasadności odwołania.

Zgromadzony materiał dowodowy w sprawie pobicia ucznia Gimnazjum nr 6 w dniu 24.10.2016r. wskazuje, że odwołanie Pani Ludmiły Woźniak ze stanowiska dyrektora Gimnazjum nr 6 w Koninie możliwe jest jedynie z rażącym naruszeniem prawa, co szczegółowo uzasadniam: Przepis art. 38 ust. 1 pkt 1 lit. b w zw. z art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty zawiera zwrot: w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Zawęża on pole zastosowania tego przepisu do sytuacji zupełnie wyjątkowych, nadzwyczajnych, kiedy organ prowadzący ma pewne prawo ocenić, że dalsze kierowanie szkołą, placówką lub jej wyodrębnioną organizacyjnie częścią stanowi istotne zagrożenie dla osiągnięcia jej celów lub z jakichkolwiek innych, obiektywnie ważnych względów jest nie do przyjęcia (M. Pilich, Ustawa o systemie oświaty. Komentarz, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. 2006, s. 380).

Sąd Najwyższy podkreśla, że zarówno ocena, jak i uznanie organu, który powierzył nauczycielowi stanowisko kierownicze, a następnie odwołuje go z tego stanowiska, nie mogą mieć charakteru dowolnego lub arbitralnego, lecz powinny być dokładnie i szczegółowo wywiedzione w uzasadnieniu podjętej decyzji (uchwały), ów wywód zaś i argumentacja powinny podlegać wnikliwej kontroli zarówno organów nadzoru, jak i sądu (wyrok SN z 19.02.1997r., sygn. akt III RN 3/97, OSP 1998/3/51).

Z orzecznictwa sądów administracyjnych wynika, iż naruszenie prawa przez dyrektora musi być na tyle istotne, że nie pozwala na dalsze wykonywanie obowiązków (wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 27 marca 2009 r. sygn. akt IV SA/Wr 49/09). Użyte w ustawie pojęcie "szczególnie uzasadnionych przypadków" winno być rozumiane wąsko i oznaczać takie sytuacje, w których nie jest możliwe spełnianie przez nauczyciela funkcji kierowniczej, a konieczność natychmiastowego przerwania jego czynności zachodzi ze względu na zagrożenie interesu publicznego.

Naruszenie prawa przez dyrektora musi być na tyle istotne, iż nie pozwala na dalsze wykonywanie obowiązków przez daną osobę, a stwierdzone uchybienia w pracy dyrektora mogą prowadzić do destabilizacji funkcjonowania szkoły (wyrok NSA z dnia 18.04.2008 r. sygn. akt I OSK 86/08).

W niedawnym wyroku z 9.04.2013r. I OSK 2703/12 (LEX 1336391) NSA podnosi, że Szczególne przypadki, o jakich mowa w przepisie art. 38 ust. 1 pkt 2 u.s.o., to nie takie, które w subiektywnym odczuciu organu prowadzącego są szczególne, tylko takie, które obiektywnie powodują destabilizację pod względem dydaktycznym, wychowawczym czy oświatowym jednostki oświatowej kierowanej przez nauczyciela, a jedyną możliwością zapobiegnięcia takiej sytuacji jest odwołanie dyrektora w trakcie roku szkolnego. Niezbędnym jest w takich sytuacjach, aby organ prowadzący przed wydaniem zarządzenia w trybie art. 38 ust. 1 pkt 2 u.s.o. rozważył w sposób szczególny dobro podopiecznych kierowanej jednostki oświatowej i mając to na względzie ocenił, czy zachodzi szczególny przypadek uzasadniający odwołanie bez wypowiedzenia.

Z kolei WSA w Białymstoku w wyroku z 26.04.2013r., sygn. akt II SA/Bk 924/11 (LEX nr 1163108) podaje procedurę odwołania nauczyciela ze stanowiska kierującego: 1. Jeżeli w przepisie art. 38 ust. 1 pkt 2 u.s.o. Przewidziana jest możliwość odwołania nauczyciela ze stanowiska kierującego "w przypadkach szczególnie uzasadnionych", to można użyć stwierdzenia, że podstawy odwołania dyrektora określone w pkt 1 ust. 1 art. 38 u.s.o. ustawodawca uznaje za przypadki zwyczajne, typowe - bazujące na negatywnej ocenie pracy czy wykonania bieżących zadań nauczyciela - dyrektora szkoły.

W rozumieniu art. 38 ust. 1 pkt 2 u.s.o. można wskazać na następujące elementy (cechy) konstrukcyjne pojęcia "przypadków szczególnie uzasadnionych". Za przypadki szczególnie uzasadnione należy uznać:

1) zdarzenia (działanie lub zaniechanie) o charakterze zupełnie wyjątkowym, nadzwyczajnym (wykraczającym poza działanie rutynowe, codzienne),

2) mające charakter niedopełnienia obowiązków lub naruszenia

uprawnień, określonych prawem, przez nauczyciela - dyrektora szkoły,

3) przy czym stwierdzone uchybienie nauczyciela są tego rodzaju, że powodują destabilizację w realizacji funkcji (dydaktycznej, wychowawczej i oświatowej) szkoły i dlatego

4) konieczne jest natychmiastowe zaprzestanie wykonywania funkcji dyrektora, albowiem dalsze zajmowanie stanowiska dyrektora godzi w interes szkoły jako interes publiczny.

Brak zdecydowanej reakcji na pozostawienie przez nauczyciela uczniów bez opieki i bezprawne opuszczenie stanowiska pracy, ani też utrata zaufania organu prowadzącego nie stanowią "szczególnie uzasadnionych przypadków" przemawiających za odwołaniem w trybie natychmiastowym ze stanowiska dyrektora szkoły. Zachowanie dyrektora szkoły w najmniejszym stopniu nie spełnia wymogów wyżej przedstawionej procedury. Odwołanie byłoby pozbawione uzasadnienia z następujących względów.

Dyrektor ani żaden z nauczycieli Gimnazjum nr 6 w Koninie nie uchybił swoim powinnościom. Obowiązki nauczyciela (także dyrektora) w tym zakresie zawiera przepis art. 427 k.c. w brzmieniu: Kto z mocy ustawy lub umowy jest zobowiązany do nadzoru nad osobą, której z powodu wieku albo stanu psychicznego lub cielesnego winy poczytać nie można, ten obowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej przez tę osobę, chyba że uczynił zadość obowiązkowi nadzoru albo że szkoda byłaby powstała także przy starannym wykonywaniu nadzoru. Przepis ten stosuje się również do osób wykonywających bez obowiązku ustawowego ani umownego stałą pieczę nad osobą, której z powodu wieku albo stanu psychicznego lub cielesnego winy poczytać nie można. Dowód z monitoringu wskazuje, że toaleta była cały czas pod nadzorem sprawującego dyżur nauczyciela, który ponadto wchodził do niej co kilka minut.

Dalsze postępowanie zgodne było z procedurą zawartą w wydanych na użytek szkół „Standardach i metodyce pracy pielęgniarki i higienistki szkolnej” przez Instytut Matki i Dziecka. Pedagog natychmiast powiadomił dyrektora szkoły, rodziców ucznia i policję. Podnieść należy, że żadna z osób przebywających w gabinecie pedagoga, biorąc pod uwagę wygląd i zachowanie pokrzywdzonego, nie wskazała na konieczność wezwania karetki pogotowia.

Wezwana Policja zaleciła sporządzenie obdukcji na użytek procesu o pobicie. Także w szpitalu w Koninie po dokonaniu prześwietlenia głowy nie stwierdzono żadnych złamań ani pęknięć. Objawy pojawiły się dopiero w trakcie zaleconej przez lekarza profilaktycznej obserwacji. W tym stanie rzeczy czynienie jakichkolwiek zarzutów dyrektorowi szkoły jest bezzasadne. Ludmiła Woźniak, dyrektor Gimnazjum nr 6

Józef Nowicki, prezydent Konina, 31 października zwrócił się do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o opinię w sprawie zamiaru odwołania Ludmiły Woźniak z funkcji dyrektora Gimnazjum nr 6 w Koninie, co jest konsewkencją pobicia 14-latka w szkolnej toalecie na przerwie. Elżbieta Leszczyńska, Wielkopolski Kurator Oświaty, poparła zamierzenia prezydenta. Przeciwko odwołaniu dyrektora są nauczyciele, także Rada Rodziców, a nawet uczniowie. Prezydent deklaruje, że dalsze decyzje zapadną w najbliższy wtorek, 8 listopada br. 

 

 

 

*** *** ***

Koronawirus w Polsce stał się faktem. Bądź na bieżąco! Nie panikujemy, rzetelnie informujemy. Każdą informację weryfikujemy u źródła, nie publikujemy plotek ani informacji niesprawdzonych. Nie ścigamy się.

 

Regionalne informacje dot. koronawirusa znajdziecie pod adresem https://www.lm.pl/tagi/koronawirus

*** *** ***

Chcesz nas zainteresować tematem? Czekamy na sygnały/materiały. Piszcie na alert@lm.pl.DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

KOMENTOWAĆ MOGĄ TYLKO OSOBY ZALOGOWANE

max 1000 znaków (0)
max 28 znaków (0)

Twój komentarz może zostać przeczytany przez tysiące osób. Wydawca portalu LM.pl spółka LM LOKALNE MEDIA Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za jego treść. Komentarze zniesławiające lub mogące naruszać dobra osobiste osób trzecich grożą odpowiedzialnością karną i cywilną. Osoby pokrzywdzone mogą skutecznie dochodzić swoich praw w organach ścigania i w sądach. Zgodnie z ust. 16 Regulaminu Twój komentarz może zostać opublikowany nie tylko na tej stronie, ale również w innych mediach.
Komentarze nie na temat są usuwane.

POPULARNE KOMENTARZE

Przeciez za dyzury nauczycieli na korytarzach, w toaletach odpowiada nie kto inny jak dyrektor szkoły.
Dodano: 7.11.2016 12:02    Przez: ~Co za lipa
Śmieszne i żałosne chce być dyrektorką i jednocześnie za nic nie brać odpowiedzialności !A ta wykładnia prawa tego niby radcy wręcz komiczna ! Pewnie niech jej jeszcze nagrodęwręczą ! Tylko pragnę zwrócić uwagę ,że brutalne pobicie miało miejsce na terenie szkoły,w której były liczne zaniedbania i zaniechania i w której za całość odpowiada dyrektorczy chce czy nie chce ,niech rodzice wezmą dobrego prawnika to jeszcze wywalcząod "szkoły" duże odszkodowania. I ostania sprawa ma ta dyrektorka tupet i to wielki,zawiniła , a jeszcze robi wielką wrzawę !
Dodano: 7.11.2016 12:20    Przez: ~głos rozsądku
Chodzi raczej o niedopelnienie obowiazku udzielenia pomocy medycznej. Bójki byly, są i będą, alw po takim zdarzeniu dziecko musi zostać przebadane!!!
Dodano: 7.11.2016 12:18    Przez: ~Łowca absurdu
za całość pracy pedagogów i zachowanie uczniów odpowiada dyrektor szkoły A CZY W TEJ SZKOLE JEST OCHRONA ??
Dodano: 7.11.2016 11:59    Przez: ~STEFAN ENTY WŁADZY
A rodziców tego bandziora też odwołają czy jak?
Dodano: 7.11.2016 14:42    Przez: ~atop

KOMENTARZE

za całość pracy pedagogów i zachowanie uczniów odpowiada dyrektor szkoły A CZY W TEJ SZKOLE JEST OCHRONA ??
Dodano: 07.11.2016 11:59    Przez: ~STEFAN ENTY WŁADZY
A za co odPOwiada ta mierna trójka zarządzająca magistratem???
Dodano: 07.11.2016 12:46    Przez: ~SLDplusPO
Za zachowanie dzieci odpowiadają w głównej mierze rodzice. Gdyby za każdym razem odwoływano dyrektora za zachowanie uczniów, to żaden z nich nie byłby nim dłużej niż jeden dzień, bo to by dzieciom odpowiadało i to by się postarali.
Dodano: 07.11.2016 13:38    Przez: ~Iwona
Brawo pani dyrektor , proszę walczyć o swoje i nie dać się zwolnić . Dybią na panią ci których ,, pewniaki,, czekają do fotela dyrektora szkoły. Ważnym jest, że uczniowie , nauczyciele i inne osoby stoją za panią i pomagają w tych trudnych , wydaje się ,że beznadziejnych chwilach. Ja i wszyscy znajomi z którymi rozmawiałem na temat tego zdarzenia i prób potraktowania pani, jesteśmy z panią .
Dodano: 07.11.2016 13:43    Przez: ~Trzymam kciuki
A rodziców tego bandziora też odwołają czy jak?
Dodano: 07.11.2016 14:42    Przez: ~atop
a ochrona przed czym ? - przed nauczaniem ?
Dodano: 07.11.2016 15:03    Przez: ~zx
avatar Zobaczcie jak świnię 3rp trudno oderwać od koryta.To są ludzie bez homoru i rozumu.Teraz co będzie następnym krokiem sprowadzenie Broniarza i Kijowskiego do Konina celem obrony koryta.Byłem wyrozumiały do tej pani bo młodzież jest trudna.Ale teraz powiem tak powinna odpowiadać za zaisniałom sytuację zarówno karnie jak i z pozwu cywilnego.Zachęcam rodzinę pokrzywdzonego do złożenia pozwu i walkę o odszkodowanie.
Dodano: 07.11.2016 15:25    Przez: Tomasz Kobrzycki
WIĘKSZOŚĆ RODZICÓW BOLEJE NAD TYM CO SIĘ STAŁO W GIM6, WSPÓŁCZUJEMY OFIARZE PRZEMOCY I JEGO NAJBLIŻSZYM I PIĘTNUJEMY ZACHOWANIE MŁODOCIANYCH OPRAWCÓW. ALE NIE MOŻEMY ZGODZIĆ SIĘ Z WNIOSKIEM PREZYDENTA!!! JEŚLI MAGISTRAT CHCE ODWOŁAĆ DYREKTORKĘ , TO I PREZYDENT I V-CE POWINNI HONOROWO ODEJŚĆ! WIDOCZNIE ŹLE NADZOROWALI PRACĘ DYR. JAKO JEJ PRZEŁOŻENI. MUREM BĘDZIEMY STALI ZA DYREKTORKĄ!!! I MŁODZIEŻ TEJ SZKOŁY I KADRA RÓWNIEŻ !!!
Dodano: 07.11.2016 17:13    Przez: ~Nie poddamy się!
ja myślę aby w imię katolików i posłów z PIs_u - wywalić na zbity pysk całą kadrę - łącznie z dostawcą kredy, woźnym i wszystkim zamieszkałymi w rejonie 300 m. To by było po bożemu i sprawiedliwe.
Dodano: 07.11.2016 21:05    Przez: ~poczucie rytmu
A gdzie w tym wszystkim dobro pobitego chłopca, uczniów i samej szkoły? Czy Pani Dyrektor weźmie odpowiedzialność za ewentualne odszkodowania na rzecz pokrzywdzonego? I kto za to zapłaci? Czy Pani Dyrektor weźmie także odpowiedzialność za wątpliwą reputację tej szkoły, co się stało niestety podczas jej kadencji? Bo wątpię, by ktoś zachciał zapisać swoje dziecko od września do tej szkoły. Czy Pani dyrektor poczuwa się do jakiejkolwiek odpowiedzialności, oprócz konieczności umycia okien w szkole na święta?
Dodano: 07.11.2016 23:40    Przez: ~Wilk
To nie wojsko, tylko szkoła. Nie ma "łańcucha dowodzenia", nie odpowiada się za podkomendnych.poza tym ile razy można powtarzać: KARETKA NIE ZOSTAŁA WEZWANA BO RODZICE BYLI NA MIEJSCU I PODJĘLI DECYZJĘ ŻE SAMI ZAWIOZĄ DZIECKO NA SOR.
Dodano: 08.11.2016 10:02    Przez: ~gzb
W Koninie można się doczekać również szczegółowej i profesjonalnie opublikowanej analizy prawnej na poziomie akademickim. Wielki brawa i - dzięki za motywację
Dodano: 08.11.2016 10:12    Przez: ~sąsiadka
Przeciez za dyzury nauczycieli na korytarzach, w toaletach odpowiada nie kto inny jak dyrektor szkoły.
Dodano: 07.11.2016 12:02    Przez: ~Co za lipa
Za dyżury owszem. Jeżeli jest wyraźnie napisane, że analiza zapisu z monitoringu wskazuje, że nauczyciel był na dyżurze i zaglądał do toalety, to chyba ten komentarz jest pozbawiony sensu.
Dodano: 07.11.2016 13:40    Przez: ~czytający nie tylko nagłow
dyrektor musi poniesc konsekwencje i niema co jej bronic, a na pierwszym miejscu jest bezpieczenstwo uczniow,a co by bylo gdyby tak kazdy postepowal jak ona,niema na to usprawiedliwienia.dyrektor tez musi odpowiadac jak kazdy czlowiek
Dodano: 07.11.2016 13:53    Przez: ~norma
Jedna sprawa, Dyrektorka Gimnazjum stanęła do konkursu. Objęła stanowisko dyrektora na własne życzenie i przyjęła je z całym dobrodziejstwem i odpowiedzialnością jaka na nią spadła. Nie dopełniła obowiązków i wszystko w temacie. Sprawa druga, UM, Prezydent oraz Wiceprezydent nie odpowiadają za nadzór pedagogiczny i wychowawczy tylko kuratorium. Prezydent możne w takich wypadkach odwołać dyrektora tylko na wniosek kuratorium. A taki wniosek padł. Więc przydupasy nie wyjcie tak, tylko najpierw sprawdźcie kompetencje jełpy jedne!
Dodano: 07.11.2016 19:55    Przez: ~OS MaX
TERAZ DOPIERO WIDAĆ, JAKICH MAJĄ DYREKTORÓW SZKOŁY...
Dodano: 08.11.2016 00:57    Przez: ~WSTYD
Ale za co konsekwencje, skoro wszystkie obowiązki zostały dopełnione?
Dodano: 08.11.2016 11:14    Przez: ~gzb
Dyrektor miał przewidzieć że wychowawca klasy będzie pił kawę zamiast pilnować wychowanków a pedagog szkolny(jeżeli był,lub gdzie był) co w tym czasie robił?Dyrektor przyjmując uczniów nie przewidział że wśród uczniów jest również bandyta którego od urodzenia wychowywali rodzice?A może nie wychowywali tylko żył zgodnie z hasłem Róbta co chceta???
Dodano: 07.11.2016 12:04    Przez: ~zosia
Chodzi raczej o niedopelnienie obowiazku udzielenia pomocy medycznej. Bójki byly, są i będą, alw po takim zdarzeniu dziecko musi zostać przebadane!!!
Dodano: 07.11.2016 12:18    Przez: ~Łowca absurdu
Opinii publicznej dokładnie o to przede wszystkim chodzi łowco absurdu. Inna kwestia to taka, że kuratorium stwierdziło szereg nieprawidłowości w funkcjonowaniu szkoły. Niech się Pani dyrektor pochwali tymi wynikami kontroli kuratorium, my rodzice zobaczymy, ocenimy i może zmienimy zdanie albo przytoczone przez radcę prawnego wyroki okażą się odpowiednie wobec Pani dyrektor i okaże się, że jednak jest (są) podstawa do jej odwołania. No, ale jak widać, niektórym nawet jak pluniesz w twarz powiedzą, że deszcz padał. Jak widać negatywna opinia lokalnej społeczności (nie tworzą ją tylko nauczyciele) o szkole jest mało istotna dla dyrekcji.
Dodano: 07.11.2016 13:20    Przez: ~Eska
Pedagog podzielił się na 400 części i chodził za każdym uczniem. Da się zrobić.....
Dodano: 07.11.2016 13:55    Przez: ~K
Negatywna opinia lokalnej społeczności... Nie wiedziałam, że Eska jest tą całą społecznością. Jaki trzeba mieć tupet, żeby za wszystkich się wypowiadać. Jestem z Konina i jako cząstka tej lokalnej społeczności mam zupełnie inne zdanie na ten temat niż ty.
Dodano: 07.11.2016 14:55    Przez: ~Koninianka
Czy pani kurator przedstawiła nieprawidłowości? Nie! Bo były tak absurdalne, że się wstydziła. Fajnie mówić tak dookoła i uciekać od konkretów. Pani kurator wielkopolska jest niekompetentna a jej wicekurator to szuja, fałszywy typ.
Dodano: 07.11.2016 16:24    Przez: ~zorientowana
Nawet sie tego czytac nie chce.Kuratorium zrobilo kontrole i jasno powiadzialo,ze sa braki w prawidlowym funkcjonowaniu tego gim.,druga sprawa dyr.kazde swoje wypowiedzi ma bez ladu i skladu.Najlepiej przytoczyc pismo radcy prawnego.Szkoda,ze od uczni sie wymaga swojej odpowiedzi,gdy sa pytani z nauki,a tu dyr.daje taki przyklad.Smiech po prostu.Nasuwa mi sie formulka,mianowicie:NAUCZYCIEL-Co to jest tkanka?UCZEN-Nadal sie ucze,prosze pytac za kilka dni.Doslownie brzmi odp.dyr.w wywiadzie "Uwaga".
Dodano: 07.11.2016 12:10    Przez: ~Wymiana dyr.
Jeżeli program Uwaga jest twoim jedynym wyznacznikiem w życiu, to gratuluję. Po raz kolejny pokazujesz, że szkołę omijałeś szerokim łukiem. Uczniów a nie uczniów.
Dodano: 07.11.2016 12:58    Przez: ~Zenada
Widzisz, nawet nie potrafię napisać z błędem tego jak ty
Dodano: 07.11.2016 13:25    Przez: ~Zenada
cały czas powtarzacie nieprawidłowości. Tylko wskaż mi dokładnie jakie to nieprawidłowości. Nie dziwi nikogo,że pani Kurator już dokładniej tego rozwinąć nie chciała?
Dodano: 07.11.2016 13:42    Przez: ~rodzic
Rodzic, nie że nie chciała, ale nie mogła, bo dyrektorka miała tydzień na odpowiedź.
Dodano: 07.11.2016 13:54    Przez: ~ech
O tym, jakie to dokładnie nieprawidłowości stwierdzono p. Kurator nie mogła mówić, bo dyrektorka miała czas by się do tego ustosunkować. Natomiast jakoś nie zważała na to, że dyrektorka ma czas na odwołanie się od tej kontroli tylko od razu wydała opinię. Podwójna moralność to mało powiedziane w takim razie. Po prostu robię tak jak mi wygodnie, nie zważając na żadne zasady.
Dodano: 07.11.2016 14:32    Przez: ~Dobre sobie
co to "uczni" ?
Dodano: 07.11.2016 15:39    Przez: ~polski trudny język
Uczni?I taka osoba ma decydować o wymianie dyrektora?No błagam.
Dodano: 07.11.2016 16:50    Przez: ~Nauczyciel
Spojrzcie na wywiady i ocencie wypowiedzi dyr.,a nie czepiacie sie odmiany wyrazu!Dodam tez,ze nie zadaje sie pytania zaczynajac od I....
Dodano: 07.11.2016 18:33    Przez: ~Mirek
Dopytujecie o zarzuty, więc proszę: Zmiana lokalizacji dystrybutora z napojami, bezpieczniejsze umocowanie szafy na środki czystości, która znajduje się w toalecie dziewcząt i wywieszenie planu dyżurów obok stołówki.
Dodano: 07.11.2016 18:37    Przez: ~Zorro
Rzeczownik rodzaju męskiego uczeń zdecydowanie częściej przybiera w D. l. mn. formę uczniów. Niektóre słowniki uznają nawet tę formę za wyłączną, w niektórych zaś podawana jest także forma uczni z uwagą, że jest ona rzadka bądź dopuszczalna tylko w języku potocznym. A zatem lepiej będzie stosować formę uczniów, która jest ekspansywna.
Dodano: 07.11.2016 18:38    Przez: ~Poradnia językowa
Mirek...nie ucz ojca dzieci robić,bo kompromitujesz się.Poczytaj trochę i wtedy się wypowiedz odnośnie pisowni.Mirek,za dużo TVNu oglądasz.Program Uwaga jest programem tendencyjnym.Osoba inteligentna nie będzie dawała pożywki mediom,zwłaszcza tych które rozdmuchały aferę.Zastanowiłeś się,dlaczego dyrektorka udzielała zdawkowych informacj?Mirek włącz myślenie,to nie boli.
Dodano: 07.11.2016 19:19    Przez: ~Nauczyciel
Pewna Kurator z Poznaniawnet wypełniała zadania.W godzinę robiła w szkole wyczerpującą kontrolę.I nikt nie miał nic do gadania.
Dodano: 08.11.2016 10:06    Przez: ~gzb
Śmieszne i żałosne chce być dyrektorką i jednocześnie za nic nie brać odpowiedzialności !A ta wykładnia prawa tego niby radcy wręcz komiczna ! Pewnie niech jej jeszcze nagrodęwręczą ! Tylko pragnę zwrócić uwagę ,że brutalne pobicie miało miejsce na terenie szkoły,w której były liczne zaniedbania i zaniechania i w której za całość odpowiada dyrektorczy chce czy nie chce ,niech rodzice wezmą dobrego prawnika to jeszcze wywalcząod "szkoły" duże odszkodowania. I ostania sprawa ma ta dyrektorka tupet i to wielki,zawiniła , a jeszcze robi wielką wrzawę !
Dodano: 07.11.2016 12:20    Przez: ~głos rozsądku
Gdyby wszystko było w porządku, jak w swoim hymnie pochwalnym nad dyrektorką pisze radca prawny to nie doszłoby do dwukrotnej trepanacji czaszki. Czy dyrektorka i nauczyciele nie rozumieją powagi sytuacji? Wychodzi na to, że jak chłopak nie umarł to nie ma problemu.
Dodano: 07.11.2016 13:26    Przez: ~Ja
No tak, bo radca prawny nie jest żadnym autorytetem nawet w dziedzinie prawa. Większym jesteś ty... Ciekawa jaką szkołę ukończyłeś? Jak widać specjalistów nagle wielu...
Dodano: 07.11.2016 13:44    Przez: ~Obserwator
A nie dziwi fakt, że lekarze też się początkowo nie poznali??? Skąd ta dwukrotna trepanacja czaszki dzień po dniu? Dlaczego nie od razu chłopak trafił na stół operacyjny? Ile czasu był wcześniej w szpitalu? Wiecie w ogóle jak powstaje krwiak i jak się objawia?
Dodano: 07.11.2016 13:46    Przez: ~medyk
Gdyby w szkole do każdego przejawu przemocy miano wzywać pogotowie, to zabrakłoby karetek. Ludzie ilu jest w szkołach uczniów a ilu nauczycieli. Bójki były, są, będą i żadne działania przed nimi nie uchronią. Winni zostali ustaleni i to oni powinni ponieść odpowiedzialność razem ze swoimi rodzicami. Uważam, że Pani Dyrektor nie ponosi w tym konkretnym przypadku odpowiedzialności.
Dodano: 07.11.2016 17:54    Przez: ~MM
Każdy myślący dorosły człowiek wie (nie trzeba być po studiach), że Urząd zatrudnia radców prawnych, w tym też od prawa oświatowego. Zawsze radca będzie bronił nauczyciela, a dyrektora tym bardziej Zawsze znajdzie się jakiś kruczek i wytłumaczenie. Pani dyrektor nadal będzie dyrektorem. Teraz będzie się kręcił tylko ten temat. Tylko ciekawe, że pano dyr w czasie godzin swojej pracy nie będzie miała czasu na pracę dla szkoły tylko będzie zajmować się sprawą dotycząca jej osoby. I tak czas upłynie na bank do końca I półrocza. Pomyślał ktoś o tym? Powinna mieć urlop i walczyć o swoje prawa, a nie w kosztem pracy i obowiązków.
Dodano: 07.11.2016 12:43    Przez: ~Z.N.
Według twojego rozumowania urząd cierpi na rozdwojenie jaźni. Sam chce odwołania dyrektorki, a później niby ich radca broni dyrektorki? Z tego co wiem ten radca z urzędem w Koninie związany nie jest.
Dodano: 07.11.2016 13:48    Przez: ~obiektywny
Akurat to nie jest radca prawny urzędu. Zapewne um na niego nie stać.
Dodano: 07.11.2016 16:25    Przez: ~radca prawny
ZN z jaką ty pewnością piszesz!!!!!! A skąd to wszystko wiesz? Nie mierz ludzi swoją miarą
Dodano: 07.11.2016 16:29    Przez: ~KM
Odwołanie kliki rządzącej Koninem uważam za zasadne!!!!
Dodano: 07.11.2016 12:43    Przez: ~ANTYkomuch
Wiceprezydent Lorek powinien iść pierwszy na odstrzał. To człowiek, dla którego nie liczy się człowiek tylko papierki, paragrafy i artykuły. Co to za człowiek? To my podatnicy ich utrzymujemy, to my ich wybieramy, oni mają służyć nam. Nie czuję bezpieczeństwa i troski ze strony miasta. Zrobię wszystko i moi znajomi też, żeby nie wybrać go na następną kadencję.
Dodano: 07.11.2016 22:35    Przez: ~Zawiedziona
Młodzież i rodzice a szerzej społeczeństwo oczekiwania swoje wobec nauczycieli konkretyzuje dość wyraźnie. Oczekują, że nauczyciel będzie skutecznie nauczać ale nie stresować, wymagać,ale nie narzucać, utrzymywać dyscyplinę, ale wyrzekać się przymusu, będzie sprawiedliwy, ale w każdym znajdzie coś dobrego, będzie pomagał słabszym i nie zaniedbywał zdolnych. Nade wszystko jednak ma z poświęceniem pracować - doskonalić się zawodowo, troszczyć o szkolne i pozaszkolne losy ucznia, działać na rzecz lokalnego środowiska i utrzymywać kontakt z nowatorską pedagogiką. Wszystko to ma robić nie patrząc na zegarek, nie licząc pieniędzy, nie żądając lepszych warunków pracy, bo przecież przyszłość narodu w jego rękach............................
Dodano: 07.11.2016 12:43    Przez: ~niewolnik za 1700 po 5 latac
Nauczycielu, wszędzie będziesz wklejała ten tekst zmieniając tylko podpis. Żenujące.
Dodano: 07.11.2016 13:14    Przez: ~Antyoświatowiec
Lepiej sie pochwal ile to godzin tygodniowo w szkole pracujesz nauczycielu.
Dodano: 07.11.2016 18:03    Przez: ~mfca
Niewolniku po 5 latach pracy za 1700! Jeśli jesteś nauczycielem, czeka Cię awans zawodowy i wyższe wynagrodzenie. Praca jest stresująca i niepewna (taki mamy klimat, nie tylko w oświacie), za to dość dużo wolnego w roku, więc można się chyba zresetować. Za 10 tysięcy w korpo też jesteś niewolnikiem, tylko dają Ci iluzję zamożności, bo Twoje liczne dobra są własnością banków albo firm leasingowych. Zajrzyj do UM i jego jednostek, gdzie ludzie zarabiają tyle samo, co Ty po 20 latach pracy (nie mówimy o kierowniczych stanowiskach). Nie narzekaj.
Dodano: 07.11.2016 18:50    Przez: ~ABc
Zasadnie, zasadnie bdb że ją odwołano to jest rząd Prawa i Sprawiedliwości i tak ma byc tylko niestety dlaczego MY całe społeczeństwo tez mocno na tym cierpimy podatki, banki etc. Dyrektorki nie ma i bdb to jest prawidłowe posunięcie jak bedzie się odwoływała jeszcze inna kare jej dadzą. Ende.
Dodano: 07.11.2016 12:47    Przez: ~Biujbp5hy4
Paranoja ! Wstyd ! Kompromitacja ! Ta kobieta popełniła rażace błędy ( nie pierwszy raz ! ) . Ta kobieta nie posiada godności osobistej i honoru.
Dodano: 07.11.2016 13:11    Przez: ~Koniniak
Koniniaku, Ty honoru w takim razie też nie masz. Nie osądza się kogoś bez zagłębienia się w sprawę.
Dodano: 07.11.2016 13:50    Przez: ~Kiedys trafi na ciebie
Koniniak, jeśli coś sugerujesz to konkretnie napisz a nie ( nie pierwszy raz), a kiedy był ten pierwszy raz?
Dodano: 07.11.2016 16:33    Przez: ~Koninianka
Sam(a) się kompromitujesz! Wara od Dyrektorki! Tacy nieletni chuligani to co, nagle w gimnazjum się uaktywnili?! A co w podstawówce to aniołki były, co? To może tak dyr z podst. i przedszkola zwolnić , a najlepiej nie mających czasu dla dzieci-rodziców?!
Dodano: 07.11.2016 17:23    Przez: ~Włącz logiczne myślenie .
Poproszę o mniej histerii, a o więcej konkretów. Lista zarzutów raz!
Dodano: 07.11.2016 18:51    Przez: ~Zorro
1 z 7
1234567>>

NAJPOPULARNIEJSZE WIDEO

UWAGA
zamknij

Próbujesz wgrać za duże zdjęcie.

Wgrywane zdjęcie nie może być większe niż 500 kB.
Spróbuj zmniejszyć zdjęcie jakimś darmowym programem np. dostępnym w systemie Windows programem Paint lub skorzystaj ze strony internetowej: zmniejszacz.pl.
Jeżeli tego nie zrobisz, ogłoszenie zostanie dodane bez zdjęć. Będziesz je mógł dodać później.