Dzisiaj jest wtorek 15 października 2019, imieniny: Jadwigi, Teresy, Zoriana WIADOMOŚCI OGŁOSZENIA (18055) SPORT FORUM FIRMY (5379) PRACA (37) KINA IMPREZY WIDEO
Login:
Hasło:
Przypomnij hasło
zamknij

POGODA

Dziśpogoda
19 / 15oC
Jutropogoda
16 / 12oC
Pojutrzepogoda
15 / 13oC
Pogodę dostarcza twojapogoda.pl

POLECANE:
PiS wygrał najwyżej w gminach, w miastach Koalicja ... (2)Przy magistracie powstaje furtka. Piesi będą mogli ... (0)

Poseł Tomasz Piotr Nowak - Sprawozdanie poselskie za pierwszą połowę VIII kadencji Sejmu RP

Materiał promocyjny

Dodano: 22.03.2018 09:13

Szanowni Państwo, Drodzy Wyborcy

Podczas wyborów parlamentarnych 25 października 2015 r. zostało mi powierzone pełnienie zaszczytnej funkcji Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Z końcem 2017 roku minęła pierwsza połowa VIII kadencji Sejmu. To dobry czas, aby sporządzić dla Państwa sprawozdanie z mojej działalności na rzecz okręgu, z którego zostałem wybrany. Każdy z Państwa 11 820 głosów, jakie otrzymałem stanowi dla mnie zobowiązanie, by rzetelnie pracować dla naszego regionu, ale i informować Państwa o mojej pracy w Sejmie RP.

Każda kadencja Sejmu ma swoją specyfikę uwarunkowaną wewnętrzną i zewnętrzną sytuacją polityczną w danym czasie. Obecna kadencja Sejmu, co mogliście i możecie Państwo obserwować w relacjach dziennikarskich i publicystycznych, jest kadencją szczególną. Wielogodzinne nocne obrady, niezliczona ilość poselskich projektów ustaw omijających proces konsultacji społecznych, procedowane w zaledwie kilkanaście godzin ustawy ważne społecznie, łamanie Konstytucji RP, brak poszanowania dla niezawisłości sądów, likwidacja programu in vitro i próba zamachu na wolne media to zaledwie ułamek złych praktyk, jakie zaprezentowała nam obecna ekipa rządząca.

Jednakże, pomimo trudnych warunków, dla parlamentarzysty praca na rzecz regionu powinna być priorytetem. Poniżej znajdziecie Państwo informacje w postaci grafik informacyjno-statystycznych, a TUTAJ możecie Państwo przeczytać sprawozdanie w formie tzw. gazetki poselskiej.

Obrona Trybunału Konstytucyjnego, niezawisłych sądów i trójpodziału władzy.

Początkiem VIII kadencji Sejmu zaskoczona była prawdopodobnie większość z nas, bowiem rozpoczęła się radykalnym atakiem obozu rządzącego na Trybunał Konstytucyjny i niezależne sądy. W obronie Trybunału i sądów wystąpiły takie instytucje, jak Krajowa Rada Sądownictwa, Sąd Najwyższy, Rzecznik Praw Obywatelskich, ale co najważniejsze setki tysięcy Polaków w całym kraju.

W połowie lipca 2017 r. do Sejmu trafiły skandaliczne projekty ustaw dotyczące „reformy” sądownictwa. W rzeczywistości były to projekty, których celem było całkowite uzależnienie władzy sądowniczej – w tym Krajowej Rady Sądownictwa i Sądu Najwyższego – od większości parlamentarnej i niebywałe wzmocnienie roli Ministra Sprawiedliwości – będącego jednocześnie Prokuratorem Generalnym (!) – w stosunku do kształtowania składów sędziowskich sądów powszechnych. Antydemokratycznymi i niezgodnymi z Konstytucją RP założeniami projektów było m.in. skrócenie kadencji sędziów Sądu Najwyższego, zmiana sposobu powoływania członków KRS, wpływ Ministra Sprawiedliwości na składy sędziowskie sądów powszechnych poprzez powoływanie i odwoływanie prezesów sądów.

W odpowiedzi na działania PiS w całej Polsce od 15 do 20 lipca niemalże bez ustanku odbywały się protesty. Momentem kulminacyjnym był protest pod hasłem Wolne Sądy, który rozpoczął się o godzinie 20:00 20 lipca 2017 r. pod Pałacem Prezydenckim.

Projekty prezydenckie przyjęte przez PiS w grudniu 2017 r. różnią się od projektów lipcowych kosmetyką. PiS zwiódł społeczeństwo i zafundował nam uzależnienie sądów od władzy politycznej, co dyskredytuje Polskę w oczach całego demokratycznego świata.

Kryzys sejmowy. Obrona mediów publicznych i swobody pracy dziennikarzy na terenie Sejmu RP

„Dobra zmiana” bardzo szybko wkroczyła do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w pierwszej kolejności marginalizując jej znaczenie a następnie wymieniając kadrę. Na podstawie tzw. „ustawy kadrowej” wygaszono kadencje zarządów Telewizji Polskiej i Polskiego Radia a nowe władze, zgodnie z nowymi zasadami, powołał Minister Skarbu Państwa. W wyniku zmian powstała w zasadzie „nowa” telewizja … TVPiS, która pod kierunkiem Jacka Kurskiego stała się tubą propagandową PiSu.

Po całkowitym zawłaszczeniu nadawców publicznych PiS nosiło się z zamiarem zaatakowania mediów prywatnych. Przejęcie kontroli nad prywatnymi nadawcami doprowadziłoby zarówno do ogólnopolskiego kryzysu i masowych protestów, ale również spowodowałoby wykluczenie nas z demokratycznych struktur w jakich obecnie funkcjonujemy. Ponadto, PiS ogłosiło zmiany w organizacji pracy dziennikarzy na terenie Sejmu, m.in. w postaci zakazu nagrywania i fotografowania relacji z obrad Sejmu i komisji sejmowych, a także zakazu nagrywania posłów na korytarzach sejmowych bezpośrednio po obradach (!).

W rezultacie powyższych zmian, a także coraz dalej idącego ograniczania głosu posłów opozycji przez Marszałka Sejmu w dniu 16 grudnia 2016 r., jako posłowie opozycji rozpoczęliśmy blokadę mównicy na sali plenarnej. Konsekwencją tego było pamiętne uchwalanie budżetu w Sali kolumnowej przy ograniczonym dostępie dla posłów opozycji. W tej sprawie toczy się dziś postępowanie w prokuraturze.

W wyniku powyższych wydarzeń przez całą Polskę przetoczyła się fala protestów pod hasłem #WolneMedia. Również Konin stanął na wysokości zadania. Zgromadziliśmy się wówczas pod siedzibą PiS w Koninie protestując przeciwko bezprecedensowemu łamania zasad demokracji.

Komisja ds. UE. Kryzys stosunków na linii Polska – UE.

Nie dotrzymanie zobowiązań rządu RP w sprawie uchodźców bardzo mocno naruszyło nasz wizerunek na arenie międzynarodowej i pogorszyło relacje na linii Polska – UE. Polska miała przyjąć minimalną liczbę uchodźców, którzy poddani byliby dokładnej weryfikacji przez polskie służby. Nie zagrażałoby to naszemu bezpieczeństwu a zapobiegłoby napięciom w polityce zagranicznej.

Odmowa przyjęcia przez Polskę uchodźców z terenów objętych wojną to tylko cząstka problemów w relacjach z UE. W lutym 2017 r. w czasie omówienia zadań polskiej polityki zagranicznej zwróciłem się do ówczesnego ministra spraw zagranicznych z pytaniem w jaki sposób chce promować Polskę jako kraj, w którym można bezpiecznie inwestować. Pytanie to odnosiło się przede wszystkim do zrujnowanego przez rząd PiS wizerunku Polski, która odbierana jest jako kraj lekceważący zalecenia Komisji Weneckiej, nonszalancki względem zaleceń demokratyzujących Komisji Europejskiej, tworzący budżet na granicy legalności (słynne już głosowanie w sali kolumnowej w czasie kryzysy sejmowego). Deformacja polskiego sądownictwa i łamanie Konstytucji RP w Polsce odbiły się szerokim echem na świecie. Zagrożenie trójpodziału władzy i wątpliwości czy Polska jest jeszcze demokratycznym państwem prawa spowodowały, iż w UE rozpoczęto debatę na uruchomieniem wobec Polski tzw. procedury artykułu 7. Traktatu o Unii Europejskiej. Artykuł ten dotyczy stwierdzenia przez Radę ryzyka poważnego naruszenia przez państwo członkowskie wartości Unii Europejskiej. To wartości, o które walczyło kilka pokoleń Polaków.

Odnawialne źródła energii i ochrona środowiska

Jako wiceprzewodniczący podkomisji nadzwyczajnej do spraw polityki energetycznej Unii Europejskiej i parlamentarnego Zespołu ds. Energetycznego Pakietu Zimowego pracowałem m.in. nad takimi zagadnieniami i projektami jak: wpływ Pakietu Zimowego na polską energetykę; koszty wypełnienia warunków udziału OZE w bilansie energetycznym Polski do 2020 r. oraz perspektywa do roku 2030; wsparcie dla górnictwa i elektroenergetyki do roku 2016 oraz perspektywy do 2030 r.; perspektywy rozwoju energetyki wiatrowej w kontekście Pakietu Zimowego; kompleksowa modernizacja budynków jako kluczowy element strategii walki ze smogiem.

Tzw. Pakiet Zimowy to nic innego, jak nowy pakiet założeń klimatyczno-energetycznych Unii Europejskiej do roku 2030. Jednym z celów pakietu jest osiągnięcie 27% udziału OZE w produkcji energii elektrycznej. Dla Polski może być to niezwykle trudne ze względu na zmiany jakie zdecydował się wprowadzić rząd PiS. Tzw. ustawa wiatrakowa praktycznie zablokowała dalszy rozwój energetyki wiatrowej. Problemem jest również pomysł rządu, aby inwestować w tzw. współspalanie biomasy z węglem. Rozwiązanie to może być szkodliwe dla środowiska ze względu na nieprzystosowane do spalania biomasy kotły. Ponadto, z tego rozwiązania najprawdopodobniej wycofa się Komisja Europejska i współspalanie nie będzie uznawane jako źródło OZE. W ostatnim czasie składałem w tej sprawie interpelację i obecnie oczekuję na odpowiedź ministra energii.

Innym źródłem OZE, które nas jako mieszkańców Konina i regionu konińskiego powinno szczególnie interesować jest geotermia. Konin dysponując niezwykle gorącym źródłem wody geotermalnej musi wykorzystać szansę na stworzenie nowoczesnego centrum geotermalnego, zarówno dla potrzeb energetyczno-ciepłowniczych, naukowo-technologiczny, jak i leczniczo-rozrywkowych. Dla takich inwestycji potrzeba ogromnych nakładów finansowych. Dlatego też pięciokrotnie interpelowałem do ministra energii i ministra środowiska w sprawach związanych z rozwojem energetyki geotermalnej w Polsce, a także składałem w tej sprawie pytanie w sprawach bieżących. Pytania składane do ministerstw dotyczyły zarówno szeroko pojętego programu rozwoju energetyki geotermalnej w kontekście energetyki OZE, a także ściśle źródła Konińskiego oraz możliwości finansowania inwestycji z jakich ewentualnie mógłby skorzystać samorząd. Programy takie powstają i miejmy nadzieję, że projekty wkrótce znajdą źródła finansowania.

W poprzednich dwóch latach odnotowano w Polsce rekordowe wartości stężenia pyłów PM10 i PM2,5 w powietrzu – potocznie określane smogiem. To bagatelizowane zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi jest w Polsce poważnym problemem. Interweniowałem w tej sprawie dwukrotnie interpelacjami, a także wystąpieniami na posiedzeniach Sejmu.

W kontekście środowiska warto na chwilę wrócić do kwestii odkrywki Ościsłowo, bowiem jednym z warunków jej powstania jest zatłoczenie wody do jeziora Wilczyńskiego. W sprawie jeziora interweniowałem wielokrotnie. Realizacji zadania pn. „Budowa rurociągu tłocznego w celu przerzutu wód kopalnianych węgla brunatnego PAK KWB Konin SA do Jeziora Wilczyńskiego”. Projekt ten pozytywnie został zaopiniowany przez Wyższy Urząd Górniczy i Ministerstwo Energii. Niestety w wyniku trwającego klinczu decyzyjnego między ministrem energii a ministrem środowiska nadal nie ma decyzji ani odnośnie jeziora ani odkrywki Ościsłowo – obie sprawy są ze sobą ściśle związane i problem pierwszy nie zostanie rozwiązany bez rozwiązania drugiego.

Przyszłość przemysłu energetycznego w regionie konińskim. Odkrywka Ościsłowo.

Trzymając się ściśle chronologii posiedzeń Sejmu i moich wystąpień sejmowych musiałbym rozpocząć swoje sprawozdanie właśnie od kwestii przemysłu energetycznego w regionie. To właśnie na pierwszym posiedzeniu Sejmu VIII kadencji w dniu 18 listopada 2015 r. zwróciłem się bezpośrednio do premier Beaty Szydło w sprawie podjęcia zdecydowanych kroków zmierzających do uruchomienia odkrywki Ościsłowo. Zdaje się, że wówczas nie spodziewaliśmy się, że przekraczając połowę kadencji sprawa odkrywki Ościsłowo i przyszłości przemysłu energetycznego w naszym regionie przez rządy PiS nadal będzie pod wielkim znakiem zapytania.

Ujmując łącznie, w sprawie odkrywki Ościsłowa występowałem na forum Sejmu i w ministerstwach dwadzieścia razy. Były to wystąpienia z mównicy sejmowej, interpelacje i zapytania składane w ministerstwach (energii, środowiska, rolnictwa). Uważałem i nadal tak uważam, że tylko wspólne działania mogą przynieść wymierne efekty dla regionu w kwestii utrzymania energetyki na dotychczasowym poziomie. Dlatego wielokrotnie podejmowałem współpracę ze związkami zawodowymi, władzami ZE PAK, władzami samorządowymi, a także ze wszystkimi mieszkańcami, którzy byli i są zainteresowani sprawą.

Bardzo ważną inicjatywą były zwołane z mojej inicjatywy nadzwyczajne posiedzenia Komisji Energii i Skarbu Państwa. Pierwsze obyło się w 2016 r. i dzięki wywołanej presji na rząd udało się doprowadzić do zgody ministra rolnictwa na odrolnienie niezbędnych gruntów. Drugie posiedzenie dotyczyło decyzji środowiskowej, na którym domagałem się wskazania konkretnego terminu wydania tejże decyzji.

Z początkiem 2018 r. wystąpiłem do władz samorządowym z propozycją przyjęcia stanowisk w sprawie podjęcia przez rząd natychmiastowej decyzji odnośnie odkrywki Ościsłowo, a przypadku decyzji negatywnej opracowania i przyjęcia programu kompensacyjnego dla całej Wielkopolski Wschodniej na wzór programu dla Śląska. Działanie ponad podziałami na poziomie lokalnym i regionalnym to bardzo silny argument dla rządu. Inicjatywa powiodła się a zaproponowane przeze mnie stanowisko przyjęła Rada Powiatu Konińskiego, Rada Miasta Konina i Sejmik Województwa Wielkopolskiego. Jestem bardzo wdzięczny radnym wszystkich ugrupowań, że wykazali pełne zrozumienie dla sytuacji i byli w stanie działać ponad podziałami partyjnymi.  Ponadto, obecnie do apelu o uruchomienie odkrywki przyłączają się gminy powiatu konińskiego, a także miasto Turek i powiat turecki.

Niestety rząd nadal zwleka z decyzją. Z ostatnich informacji przekazanych przez RDOŚ decyzja ma zapaść w kwietniu 2018 r. Jesteśmy w krytycznym „niedoczasie” a od specjalistów z PAK KWB Konin SA słychać głosy, że jest już za późno.

Edukacja

Z końcem roku 2015 PiS rozpoczął demontaż trójstopniowego szkolnictwa – szkoła podstawowa – gimnazjum – szkoła średnia – na rzecz systemu dwustopniowego wykluczającego gimnazja. W niecały rok zlikwidowano szkoły, które budowały swoje zaplecze kadrowe i lokalowe przez niemalże 20 lat. Ta reforma to dramat dla wielu nauczycieli ale i uczniów i ich rodziców. Ogromne koszty dla samorządów i dramatyczne decyzje o zamykaniu szkół. Racjonalność reformy? Trudno się doszukiwać, zwłaszcza spoglądając na rankingu gimnazjalistów na świecie, w których polscy uczniowie zajmowali czołowe miejsca.

Zdrowie

Służba zdrowia to jeden z trudniejszych obszarów zakresu działalności państwa. Dlatego wymaga specjalnej uwagi i troski. Ostatnie dwa lata były czasem wyjątkowo napiętej sytuacji w służbie zdrowia. Widzieliśmy liczne strajki różnych grup zawodów medycznych. Odbyły się protesty pielęgniarek i położnych, ratowników medycznych a obecnie trwa protest lekarzy rezydentów, którzy nie mogą dalej pracować ponad ludzkie siły. W kwestiach ochrony zdrowia wielokrotnie występowałem z interpelacjami i zapytaniami do ministra zdrowia m.in. w sprawie: protestów pielęgniarek i położnych; nagminnego przekraczania norm czasu pracy w polskich szpitalach; kolejek do lekarzy specjalistów; funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego oraz wynagrodzeń i czasu pracy ratowników; dramatycznej sytuacji w POZ; funkcjonowania szpitali okulistycznych, a także sytuacji w polskiej służbie zdrowia w kontekście protestu lekarzy rezydentów.

Powyższe problemy nie zamykają jednak szerokiego spektrum problemów systemu ochrony zdrowia w Polsce. Dlatego zwracałem się do ministra zdrowia, również w następujących sprawach: w sprawie dostępu do świadczeń stomatologicznych gwarantowanych w ramach NFZ; przywrócenia finansowania programu in vitro; konieczności zachowania kompromisu aborcyjnego; funkcjonowania opieki medycznej w placówkach oświatowych; kontraktowania świadczeń rehabilitacji leczniczej; refundowania leków dla pacjentów po przeszczepach, a także w sprawie sytuacji podmiotów świadczących poza szpitalne usługi wentylacji mechanicznej na rzecz pacjentów z przewlekłą niewydolnością oddechową.

Poprawki budżetowe

Jako poseł opozycji mam świadomość, że zgłoszenie poprawek do budżetu zostanie zignorowane przez większość rządzącą, jednakże zgłaszana poprawka zawsze powinna stanowić ważny sygnał dla posłów partii rządzącej o potrzebach regionu. W ciągu ostatnich dwóch lat inicjowałem kilka poprawek budżetowych. Dotyczyły one inwestycji w Koninie oraz Wrześni.

Kluby Obywatelskie

Kluby Obywatelskie funkcjonują w całej Polsce. To forum wymiany myśli i możliwość spotkań wszystkich środowisk działających w przestrzeni publicznej. Koniński Klub Obywatelski, moderowany przez Henryka Drzewieckiego przy mojej współpracy, swoją działalność rozpoczął spotkaniem inauguracyjnym 18 kwietnia 2016 r. z udziałem Daniela Olbrychskiego i od tamtej pory jest stałym elementem spotkań mieszkańców Konina. Dotychczas w ramach Klubu Obywatelskiego w Koninie spotkaliśmy się z Państwem już osiem razy a naszymi i Państwa gośćmi byli: wymieniony już aktor światowej klasy Daniel Olbrychski; prof. Jerzy Stępień – były Prezes Trybunału Konstytucyjnego; Sławomir Broniarz – Przewodniczący Związku Nauczycielstwa Polskiego; Lech Wałęsa – były Prezydent RP; Dorota Stalińska – aktorka; Marek Woźniak – Marszałek Województwa Wielkopolskiego; dr inż. Maciej Lasek – przewodniczący Państwowej Komisji Badań Wypadków Lotniczych w latach 2012-2016; Borys Budka i Arkadiusz Myrcha – posłowie na Sejm RP.

Mówiąc o konińskim Klubie Obywatelskim nie można zapomnieć o Klubach w Kole, Turku, Słupcy i Wrześni, gdzie mieliśmy okazję rozmawiać m.in. z Adamem Szejnfeldem – poslem do Parlamentu Europejskiego; Iwoną Śledzińską – Katarasińską – posłem na Sejm RP, a także Krzysztofem Brejzą – posłem na Sejm RP i obecnym członkiem Komisji ds. Amber Gold.

Praca posła to również spotkania z Państwem. W ciągu ostatnich dwóch lat spotkałem się z Państwem na różnego rodzaju spotkaniach środowiskowych przez sto razy.

A na koniec trochę statystyki:

Dostęp do sprawozdania w formie gazetki - TUTAJ

Zapraszam do kontaktu:

FB https://www.facebook.com/poselTomaszNowak/
TT https://twitter.com/TomaszNowak3
www.tomasz-nowak.pl
@: poseltomasznowak@gmail.com
Biuro Poselskie - Konin, ul. Spółdzielców 3/114
@: biuro-po-konin@tlen.pl
Tel. 500 123 976

Chcesz nas zainteresować tematem? Czekamy na sygnały/materiały. Piszcie na alert@lm.pl.

Czytaj więcej na temat:tomasz piotr nowak,   platforma obywatelska,   polityka

NAJPOPULARNIEJSZE WIDEO

UWAGA
zamknij

Próbujesz wgrać za duże zdjęcie.

Wgrywane zdjęcie nie może być większe niż 500 kB.
Spróbuj zmniejszyć zdjęcie jakimś darmowym programem np. dostępnym w systemie Windows programem Paint lub skorzystaj ze strony internetowej: zmniejszacz.pl.
Jeżeli tego nie zrobisz, ogłoszenie zostanie dodane bez zdjęć. Będziesz je mógł dodać później.