Dzisiaj jest środa 27 stycznia 2021, imieniny: Angeliki, Przybysława, Ilony WIADOMOŚCI OGŁOSZENIA (17187) SPORT FORUM FIRMY (5576) PRACA (55) KINA IMPREZY WIDEO
Login:
Hasło:
Przypomnij hasło
zamknij

POGODA

Dziśpogoda
1 / -1oC
Jutropogoda
1 / -3oC
Pojutrzepogoda
-1 / -3oC
Pogodę dostarcza twojapogoda.pl

POLECANE:
Farmy fotowoltaicznej nie będzie. Nie było większo ... (3)Stawka opłaty deszczowej przyjęta. Tym razem zgodn ... (1)

Wniosek KOD-u o wygaszenie mandatu Maciejowi Ostrowskiemu

Dodano: 7.04.2020 09:09

Stowarzyszenie KOD Konin zwróciło się do przewodniczącego Rady Miasta z wnioskiem o wygaszenie mandatu radnemu Maciejowi Ostrowskiemu.

Wnioskodawcy uważają, że radny naruszył zakaz prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminnego.

- Radny Maciej Ostrowski pełni funkcję prezesa SM Zatorze, czyli zarządza działalnością spółdzielni - jest jednocześnie jej przedstawicielem, pełnomocnikiem. Zarządzana przez radnego spółdzielnia zwarła umowy z miastem na dzierżawę lokalu w budynku spółdzielni, za co płaci miasto.  Miasto Konin wypłacało kierowanej przez Macieja Ostrowskiego spółdzielni każdego roku kwotę 5.904 zł. Mając na uwadze powyższe, bezsprzeczne jest, że kierowana przez radnego spółdzielnia korzystała i korzystania z mienia z komunalnego w postaci środków pieniężnych. Umowy były zawierane co rok, a umowa z 02.01.2020 trwa nadal co oznacza, że postanowienia umowy obowiązywały także w dniu wyboru M. Ostrowskiego na radnego obecnej kadencji. Po stronie M. Ostrowskiego istnieje konflikt interesów przejawiający się z jednej strony w dążeniu do uzyskania na rzecz spółdzielni wynagrodzenia wypłacanego przez miasto Konin za wynajem lokalu w ramach prowadzonej przez spółdzielnię działalności gospodarczej, a z drugiej strony w obowiązku działania na rzecz szeroko rozumianego dobra reprezentowanego przez radnego miasta Konina. Wzajemna zależność wzbudza wątpliwości co do rzetelnego sprawowania funkcji członka Rady Miasta Konina, która jest jednocześnie organem kontrolnym wobec prezydenta.

Radny Maciej Ostrowski jest także prezesem Stowarzyszenia Aktywne Zatorze i członkiem tego stowarzyszenia. Reprezentowane przez niego stowarzyszenie zawarło z miastem Konin (25.10.2019) umowę na realizację zadania publicznego w trybie małych grantów w kategorii „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”. Z tego tytułu stowarzyszenie pozyskało z miasta grant w wysokości 7.869 zł. Z pominięciem otwartego konkursu ofert. Bezsprzeczne jest zatem, że stowarzyszenie korzystało ze środków mienia komunalnego.

KOD Konin wystąpił więc z wnioskiem o wygaszenie mandatu radnego z uwagi na naruszenie ustawy o samorządzie gminnym. Wniosek został podpisany przez upoważnionego do tego przez KOD -  Henryka Szczepankiewicza.

Oto odpowiedź Macieja Ostrowskiego, który wnioskuje o niewuzględnienie przez przeowodniczącego tego wniosku. 

W związku z pismem Pana Henryka Szczepankiewicza, z dnia 02.04.2020 r., w przedmiocie wygaszenia mojego mandatu jako radnego miast Konina, wnoszę o nieuwzględnienie przedmiotowego wniosku i oddalenie go w całości.

We wskazanym piśmie Pan Henryk Szczepankiewicz podniósł, że doszło do naruszenia art. 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Podstawą naruszenia ma być fakt, że pomiędzy Miastem Konin a Spółdzielnią Mieszkaniową ZATORZE, której jestem prezesem zarządu, jest zawarta umowa na dzierżawę pomieszczenia znajdującego się w budynku przy ul. Moniuszki 4. Ponadto, Pan Henryk Szczepankiewicz wskazał, że jestem członkiem zarządu stowarzyszenia Aktywne Zatorze, które to stowarzyszenie otrzymało dotację od miasta Konin.

W pierwszej kolejności należy wskazać na treść art. 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności.

W niniejszej sprawie Spółdzielnia Mieszkaniowa ZATORZE, nie wykorzystuje mienia komunalnego gminy. Lokal znajdujący się przy ul. Moniuszki 4, nie jest własnością gminy, tylko Spółdzielni Mieszkaniowej ZATORZE (a właściwie jej mieszkańców). To nie Spółdzielnia korzysta z własności Gminy, tylko Gmina, z własności Spółdzielni. Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 4.11.2010 r. w sprawie o sygn. akt II OSK 1704/10  w art. 24f ust. 1 u.s.g. pierwszym z przywołanych przepisów chodzi tylko o takie mienie komunalne, co do którego gmina może wykonywać prawa właścicielskie, i wobec którego ciążą na gminie obowiązki przypisywane właścicielowi. Mówiąc innymi słowy, chodzi tu o mienie, którym gmina może dysponować jako właściciel.

Z powyższego jednoznacznie wynika, że w niniejszej sprawie nie mamy do czynienia z korzystaniem przez Spółdzielnia z mienia gminnego. Przez mienie komunalne gminy, o jakim mowa w art. 24f ust. 1 u.s.g., należy rozumieć tylko mienie, którym gmina może swobodnie dysponować Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6.10.2004 r. w sprawie OSK 481/04, Spółdzielnia nie świadczy na rzecz gminy żadnych usług, wskazany lokal, Gmina wykorzystuje na podstawie umowy dzierżawy, jednakże właścicielem tego lokalu jest Spółdzielnia.

Wskazać należy również, że zgodnie z art. 3 Prawa spółdzielczego mienie spółdzielcze jest prywatną własnością członków; nie jest to mienie ani państwowe ani komunalne, ani też korporacji publicznoprawnej. To członkowie zrzeszeni w spółdzielni przez wybierany organ decydują o majątku owej spółdzielni. Skoro więc majątek spółdzielni jest prywatną własnością jej członków, uznać należy, że spółdzielnie mieszkaniowe nie dysponują majątkiem publicznym, ani też nie reprezentują osób, które dysponują takim majątkiem. Podzielić należy również stanowisko orzecznictwa, że wskazanie w ustawie Prawo spółdzielcze, że spółdzielnie mieszkaniowe prowadzą działalność gospodarczą w ramach ustalonych ustawą form budownictwa mieszkaniowego, popierane przez państwo, stosownie do art. 75 Konstytucji RP, przy zastrzeżeniu, że działalność ta służyć ma zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych członków spółdzielni mieszkaniowej i ich rodzin, powoduje, że należy przyjąć, iż działalność ta nie może być utożsamiana z pojęciem "działalności gospodarczej", o której mowa w art. 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. III SA/Lu 2/08 – Wyrok z dnia 31.01.2008 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie.

Przy ocenie niniejszej sprawy, nie bez znaczenia jest także fakt, że przedmiotowa umowa została zawarta w 2008 roku. Co roku jest odnawiana na tych samych warunkach co poprzednio. Stroną umowy jest Spółdzielnia Mieszkaniowa ZATORZE, która jest reprezentowana przez organ kolegialny, tj. zarząd, stroną umowy nie jest radny Maciej Ostrowski.

Jeśli chodzi o stowarzyszenie Aktywne Zatorze, to nie prowadzi ono działalności gospodarczej. Ani ja, ani żaden z jej członków nie otrzymał wynagrodzenia, w związku z pełnionymi w stowarzyszeniu funkcjami. Otrzymana dotacja została w całości przekazana na cele statutowe stowarzyszenia tj. zorganizowanie zajęć dla mieszkańców. Niezależnie od powyższego, należy ponownie podkreślić, że art. 24f ust. 1 o samorządzie gminnym, jednoznacznie wskazuje na zakaz prowadzenia działalności gospodarczej. W związku z tym, że Stowarzyszenie takiej działalności nie prowadzi, nie ma podstaw do zastosowania ww. przepisu.

W niniejszej sprawie nie bez znaczenia jest także fakt, że Pan Henryk Szczepankiewicz, wielokrotnie okazywał niezadowolenie z faktu, że jestem członkiem zarządu Spółdzielni, a od niedawna także radnym. Wielokrotnie składał pisma oraz wszczynał postępowania mające mnie zdyskredytować.

Tymczasem, w dotychczasowej działalności jako radny, zawsze starałem się działać na korzyść i w interesie Miasta, którego Spółdzielnia jest częścią. Jestem także gotowy udzielić wszelkich niezbędnych wyjaśnień w celu prawidłowego zakończenia niniejszej sprawy.

Fot. Archiwum 

autor: Anna Pilarska

e-mail: a.pilarska@firma.lm.pl

 

*** *** ***

Koronawirus w Polsce stał się faktem. Bądź na bieżąco! Nie panikujemy, rzetelnie informujemy. Każdą informację weryfikujemy u źródła, nie publikujemy plotek ani informacji niesprawdzonych. Nie ścigamy się.

 

Regionalne informacje dot. koronawirusa znajdziecie pod adresem https://www.lm.pl/tagi/koronawirus

*** *** ***

Chcesz nas zainteresować tematem? Czekamy na sygnały/materiały. Piszcie na alert@lm.pl.DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

KOMENTOWAĆ MOGĄ TYLKO OSOBY ZALOGOWANE

max 1000 znaków (0)
max 28 znaków (0)

Twój komentarz może zostać przeczytany przez tysiące osób. Wydawca portalu LM.pl spółka LM LOKALNE MEDIA Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za jego treść. Komentarze zniesławiające lub mogące naruszać dobra osobiste osób trzecich grożą odpowiedzialnością karną i cywilną. Osoby pokrzywdzone mogą skutecznie dochodzić swoich praw w organach ścigania i w sądach. Zgodnie z ust. 16 Regulaminu Twój komentarz może zostać opublikowany nie tylko na tej stronie, ale również w innych mediach.
Komentarze nie na temat są usuwane.

POPULARNE KOMENTARZE

avatar ci z KODu niech się popukają w głowę. "Kto jest bez winy niech pierwszy rzuci kamieniem" jako prezes SM ZATORZE robi robotę. inni powinni uczyć się od niego.
Dodano: 7.04.2020 14:09    Przez: Tonny Soprano
avatar "Rdzenni" mieszkańcy regionu oburzeni, bo Ostrowski nie chce jeść z ręki? Jak to zwykle każdemu inaczej myślącemu mówią "sądy są nasze", nie wystarczyło?
Dodano: 7.04.2020 21:30    Przez: Józef Bąk

KOMENTARZE

avatar ci z KODu niech się popukają w głowę. "Kto jest bez winy niech pierwszy rzuci kamieniem" jako prezes SM ZATORZE robi robotę. inni powinni uczyć się od niego.
Dodano: 07.04.2020 14:09    Przez: Tonny Soprano
avatar "Rdzenni" mieszkańcy regionu oburzeni, bo Ostrowski nie chce jeść z ręki? Jak to zwykle każdemu inaczej myślącemu mówią "sądy są nasze", nie wystarczyło?
Dodano: 07.04.2020 21:30    Przez: Józef Bąk

NAJPOPULARNIEJSZE WIDEO

UWAGA
zamknij

Próbujesz wgrać za duże zdjęcie.

Wgrywane zdjęcie nie może być większe niż 500 kB.
Spróbuj zmniejszyć zdjęcie jakimś darmowym programem np. dostępnym w systemie Windows programem Paint lub skorzystaj ze strony internetowej: zmniejszacz.pl.
Jeżeli tego nie zrobisz, ogłoszenie zostanie dodane bez zdjęć. Będziesz je mógł dodać później.