Skocz do zawartości
LM.plWiadomościO lepsze jutro dla konińskiej synagogi. Czego chcą mieszkańcy?

O lepsze jutro dla konińskiej synagogi. Czego chcą mieszkańcy?

Dodano:
O lepsze jutro dla konińskiej synagogi. Czego chcą mieszkańcy?

Miasto Konin stara się o dofinansowanie na remont synagogi w wysokości 800 tysięcy złotych z programu Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu - Ochrona Zabytków 2021. Wczoraj (29 marca) złożono wniosek.

Dotacja miałaby być przeznaczona na dofinansowanie pierwszego etapu prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych. Chodzi o prace na zewnątrz budynku, m.in. wymianę stolarki okiennej. Zadanie musi być zrealizowane do listopada tego roku.

Synagoga to jeden z najcenniejszych zabytków Konina, o wyjątkowej wartości historycznej, artystycznej i naukowej. Dało to podstawę do wnioskowania  o udzielenie dotacji w wysokości 100% nakładów koniecznych na wykonanie robót. Samorząd stał się właścicielem budynku w grudniu ubiegłego roku. Synagoga wraz z placem po domu talmudycznym została przekazana miastu przez prywatnych właścicieli w zamian za działkę inwestycyjną w starej części Konina. - Jest to bardzo ważne dla samej historii miasta, ponieważ kultura żydowska, społeczność żydowska przed wojną była bardzo silna w naszym mieście. Jest to tożsamość naszego miasta, dlatego należy o ten zabytek dbać - powiedział wówczas prezydent Konina Piotr Korytkowski.

Na trzy dni przed złożeniem wniosku, miasto zakończyło konsultacje społeczne ws. zagospodarowania synagogi. W ciągu dwóch tygodni otrzymaliśmy od mieszkańców 1292 ankiety. Pytań było pięć. Wyniki przedstawiają się następująco:

 1. Czy zabytkowej synagodze powinno się przywrócić funkcje kulturalne i biblioteczne?
  - Tak – głosowało 1174 osób, co stanowi 90,9%
  - Nie – głosowało 118 osób, co stanowi 9,1%

 

 1. Czy według Ciebie utworzenie przestrzeni kulturalno-bibliotecznej w dawnej synagodze może przyczynić się do ożywienia starówki?
  - Tak – głosowało 1107 osób, co stanowi 85,7%
  - Nie – głosowało 185 osób, co stanowi 14,3%

  3. O jakie funkcje - według Ciebie - warto uzupełnić przestrzeń synagogi, by stanowiła nowy, kulturalny punkt na mapie Konina?
  - Centrum Czterech Kultur (działania poświęcone kulturze polskiej, żydowskiej, rosyjskiej, niemieckiej) - głosowało 806 osób, co stanowi 62,4%
  - mediateka - głosowało 326 osób, co stanowi 25,2%
  - funkcja koncertowa - głosowało 858 osób, co stanowi 66,4%
  - funkcja wystawiennicza - głosowało 771 osób, co stanowi 59,7%
  - funkcja animacyjna - głosowało 399 osób, co stanowi 30,9%
  - inne - głosowało 98 osób, co stanowi 7,6% (propozycjami mieszkańców były m.in. biblioteka, akcelerator kultury, kino, kawiarnia/restauracja, miejsce spotkań z ciekawymi ludźmi, muzeum, felinoterapia, szkolenia, warsztaty i pracownie artystyczne, zburzyć)

  4. W jaki sposób zagospodarowałbyś teren za synagogą wraz z garażami będącymi jego częścią? (1 279 odpowiedzi)
  - dziedziniec artystyczno-kulturalny - głosowało 778 osób, co stanowi 60,8%
  - kawiarnia z restauracją na wolnym powietrzu - głosowało 830 osób, co stanowi 64,9%
  - inne - głosowało 60 osób, co stanowi 4,7% (propozycjami mieszkańców były m.in. zielona infrastruktura, ogród botaniczny, miejsce spotkań, koncerty/imprezy plenerowe, strefa ciszy i wypoczynku, parking, informacja turystyczna, plac zabaw, wyburzenie)

  5. W jaki sposób zagospodarowałbyś teren po Domu Talmudycznym? (1 264 odpowiedzi)
  - lokale użytkowe (np. kawiarnia lub restauracja żydowska) - głosowało 1065 osób, co stanowi 84,3% - lokale mieszkalne - głosowały 103 osoby, co stanowi 8,1%
  - hotel - głosowało 218 osób, co stanowi 17,2%
  - powierzchnie biurowe - głosowało 67 osób, co stanowi 5,3%
  - inne - głosowało 90 osób, co stanowi 7,1% (propozycjami mieszkańców były m.in. zielona infrastruktura, ogród kwiatowy/park, ogrodowa galeria rzeźb, parking, odtworzenie Domu Talmudycznego, restauracja żydowska, centrum dla seniorów, multimedialne muzeum pamięci mieszkańców Konina, muzeum historii Żydów konińskich, księgarnia, miejsce spotkań (z pisarzami, fotografami)
Potwierdzenie
Proszę zaznaczyć powyższe pole