Dzisiaj jest czwartek 5 sierpnia 2021, imieniny: Marii, Oswalda, Stanisławy WIADOMOŚCI OGŁOSZENIA (15313) SPORT FORUM FIRMY (5615) PRACA (71) KINA IMPREZY WIDEO
Login:
Hasło:
Przypomnij hasło
zamknij

POGODA

Dziśpogoda
18 / 17oC
Jutropogoda
21 / 13oC
Pojutrzepogoda
24 / 19oC
Pogodę dostarcza twojapogoda.pl

POLECANE:
Od osiemnastki zaczęła się przygoda z Kingiem. Ksi ...Koło. Symbol wyświetlany przez 63 dni, tyle ile tr ... (1)

Gmina Golina. Rok w pandemii był bogaty w inwestycje

Materiał promocyjny

Dodano: 29.04.2021 15:55

Pomimo pandemii spowodowanej wirusem SARS-CoV-2 rok 2020 w gminie Golina był bogaty w przedsięwzięcia, które udało się zrealizować. Budżet, który zaplanowano na kwotę 63 044 935,50 zł wykonano w 103,24%, tj. kwotą 65 088 054,51 zł.

Wydatki budżetu gminy Golina, które były zaplanowane na kwotę 66 057 020,55 zł zrealizowano w kwocie 63 644 482,23 zł. W 2020 roku zamiast planowanego deficytu w kwocie 3 012 085,05 zł uzyskano nadwyżkę w kwocie 1 443 573,26 zł. Na fakt ten wpłynęło przede wszystkim otrzymanie wsparcia finansowego z Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wydatkowanie środków w sposób oszczędny i celowy.

Zauważyć należy również, że kwoty na zadania majątkowe, począwszy od 2016 roku, są znaczące, a największe ich wykonanie odnotowano w roku 2020 i była to kwota 11 724 548, 18 zł. Realizowane zadania przyczyniają się do poprawy infrastruktury gminy i w przeważającej części dofinansowane są z funduszy zewnętrznych.

Najważniejsze inwestycje zrealizowane na terenie gminy Golina w 2020 roku:

 1. „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w ramach Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji”. Beneficjentem projektu jest Zakład Usług Wodnych (ZUW). Całkowita wartość zadania wyniosła ponad 34 mln zł. Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej to kwota ponad 12 mln zł. Pozostałą część środków uzyskano z pożyczki z WFOŚIGW w Poznaniu, którą zaciągnął (ZUW Sp. z o. o. w Koninie).
 2. Wszystkie koszty robót dodatkowych, nieprzewidzianych na etapie składania wniosków o dofinansowanie projektu dla gminy Golina, a powstałych w trakcie realizacji projektu pokryła gmina Golina na podstawie zawartego ze spółką Porozumienia o współpracy na rzecz realizacji projektu.
 3. W ramach realizowanej inwestycji zadanie podzielono na dwie części:
  1. Przebudowa mechaniczno-biologicznej Oczyszczalni ścieków w Golinie o przepustowości 1200 m3/ dobę.
  2. Budowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Golina w miejscowościach: Kawnice, Kraśnica, Węglew, Adamów, Spławie, Golina ul. Jagodowa.
 4. Na terenie gminy Golina powstało ponad 25 km nowej sieci kanalizacji sanitarnej.
 5. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Węglew-Kraśnica. Wartość wykonanego zadania to 818 328, 35 zł. Dotacja 520 702 zł.
 6. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kawnicach wraz z wyposażeniem na kwotę 4 079 311, 46 zł. Dotacja 100 000 zł ze środków rezerwy subwencji oświatowej.
 7. Rewitalizacja osiedla Starówka w m. Golina – Przebudowa i remont budynku po byłej restauracji „Smakosz” na kwotę 1 794 754,84 zł, dotacja: 1 525 541,61 zł.
 8. Rewitalizacja osiedla Starówka – Park Miejski w Golinie na kwotę. Wartość: 2 247 754,53 zł, dotacja 1 910 591,35 zł.
 9. Utworzenie Dziennego Domu Seniora – Senior + (prace budowlane + zakup wyposażenia) - Ogólna wartość projektu: 190 008,83 zł, dotacja 142 434,65 zł.
 10. Utworzenie Gminnego Klubu Malucha „Kącik Skrzata”. Źródła finansowania:
  1. Resortowy Program „Maluch+” 2020. Wartość projektu: 667 000,23 dotacja: 533 600,00 zł
  2. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 6.4.1. Wartość projektu: 996 707,60 dotacja: 936 857,60 zł
 11. Budowa ulicy Szarych Szeregów – 597 691,95 zł, dotacja: 464 828,12 zł
 12. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Brzeźniak. Koszt wykonanego zadania to 360 959, 24 zł. Dotacja 150 000 zł
 13. Udział w konkursach „Programu Wielkopolska Odnowa Wsi”:
  1. sołectwo Węglew (projekt pn.  "Integracja lokalna mieszkańców Węglewa - odnowiona świetlica Wiejska i ogród jak sprzed lat"). Koszt całkowity 29 561,50 zł, dotacja 19 500,00 zł.
  2. sołectwo Kawnice (projekt pn. „Tu jest moje miejsce, tu jest mój dom – Klub Integracji Społecznej”). Koszt całkowity 29 291,00 zł, dotacja 18 291,00 zł
 14. Ocieplenie świetlicy wiejskiej – sołectwo Adamów. Koszt całkowity 31 800,00 zł
 15. W 8 jednostkach OSP (Golina, Przyjma, Kawnice, Rosocha, Spławie, Adamów, Kraśnica, Węglew) założono instalacje fotowoltaiczne.
 16. Przebudowa i wyposażenie Domu Kultury w Golinie na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej, w tym prace budowlane na kwotę 692 890,01 zł oraz zakup wyposażenia na kwotę 165 631,17 zł (łączna dotacja 430 776 zł) .

Na zadania „inwestycyjne” w placówkach oświatowych gminy Golina w 2020 roku wydano łączną kwotę 4. 573 890,63 zł. Na budowę sieci wodociągowej przeznaczono kwotę 107 770,39 zł. Jak widać z powyższego krótkiego zestawienia inwestycyjnego w 2020 roku udało się zrealizować wszystkie zamierzone cele.

Gmina Golina. Rok w pandemii był bogaty w inwestycje
Slajd 1/15

Gmina Golina. Rok w pandemii był bogaty w inwestycje

slajd 1 z 15

Pomimo pandemii spowodowanej wirusem SARS-CoV-2 rok 2020 w gminie Golina był bogaty w przedsięwzięcia, które udało się zrealizować. Budżet, który zaplanowano na kwotę 63 044 935,50 zł wykonano w 103,24%, tj. kwotą 65 088 054,51 zł.

Gmina Golina. Rok w pandemii był bogaty w inwestycje

slajd 2 z 15

Pomimo pandemii spowodowanej wirusem SARS-CoV-2 rok 2020 w gminie Golina był bogaty w przedsięwzięcia, które udało się zrealizować. Budżet, który zaplanowano na kwotę 63 044 935,50 zł wykonano w 103,24%, tj. kwotą 65 088 054,51 zł.

Gmina Golina. Rok w pandemii był bogaty w inwestycje

slajd 3 z 15

Pomimo pandemii spowodowanej wirusem SARS-CoV-2 rok 2020 w gminie Golina był bogaty w przedsięwzięcia, które udało się zrealizować. Budżet, który zaplanowano na kwotę 63 044 935,50 zł wykonano w 103,24%, tj. kwotą 65 088 054,51 zł.

Gmina Golina. Rok w pandemii był bogaty w inwestycje

slajd 4 z 15

Pomimo pandemii spowodowanej wirusem SARS-CoV-2 rok 2020 w gminie Golina był bogaty w przedsięwzięcia, które udało się zrealizować. Budżet, który zaplanowano na kwotę 63 044 935,50 zł wykonano w 103,24%, tj. kwotą 65 088 054,51 zł.

Gmina Golina. Rok w pandemii był bogaty w inwestycje

slajd 5 z 15

Pomimo pandemii spowodowanej wirusem SARS-CoV-2 rok 2020 w gminie Golina był bogaty w przedsięwzięcia, które udało się zrealizować. Budżet, który zaplanowano na kwotę 63 044 935,50 zł wykonano w 103,24%, tj. kwotą 65 088 054,51 zł.

Gmina Golina. Rok w pandemii był bogaty w inwestycje

slajd 6 z 15

Pomimo pandemii spowodowanej wirusem SARS-CoV-2 rok 2020 w gminie Golina był bogaty w przedsięwzięcia, które udało się zrealizować. Budżet, który zaplanowano na kwotę 63 044 935,50 zł wykonano w 103,24%, tj. kwotą 65 088 054,51 zł.

Gmina Golina. Rok w pandemii był bogaty w inwestycje

slajd 7 z 15

Pomimo pandemii spowodowanej wirusem SARS-CoV-2 rok 2020 w gminie Golina był bogaty w przedsięwzięcia, które udało się zrealizować. Budżet, który zaplanowano na kwotę 63 044 935,50 zł wykonano w 103,24%, tj. kwotą 65 088 054,51 zł.

Gmina Golina. Rok w pandemii był bogaty w inwestycje

slajd 8 z 15

Pomimo pandemii spowodowanej wirusem SARS-CoV-2 rok 2020 w gminie Golina był bogaty w przedsięwzięcia, które udało się zrealizować. Budżet, który zaplanowano na kwotę 63 044 935,50 zł wykonano w 103,24%, tj. kwotą 65 088 054,51 zł.

Gmina Golina. Rok w pandemii był bogaty w inwestycje

slajd 9 z 15

Pomimo pandemii spowodowanej wirusem SARS-CoV-2 rok 2020 w gminie Golina był bogaty w przedsięwzięcia, które udało się zrealizować. Budżet, który zaplanowano na kwotę 63 044 935,50 zł wykonano w 103,24%, tj. kwotą 65 088 054,51 zł.

Gmina Golina. Rok w pandemii był bogaty w inwestycje

slajd 10 z 15

Pomimo pandemii spowodowanej wirusem SARS-CoV-2 rok 2020 w gminie Golina był bogaty w przedsięwzięcia, które udało się zrealizować. Budżet, który zaplanowano na kwotę 63 044 935,50 zł wykonano w 103,24%, tj. kwotą 65 088 054,51 zł.

Gmina Golina. Rok w pandemii był bogaty w inwestycje

slajd 11 z 15

Pomimo pandemii spowodowanej wirusem SARS-CoV-2 rok 2020 w gminie Golina był bogaty w przedsięwzięcia, które udało się zrealizować. Budżet, który zaplanowano na kwotę 63 044 935,50 zł wykonano w 103,24%, tj. kwotą 65 088 054,51 zł.

Gmina Golina. Rok w pandemii był bogaty w inwestycje

slajd 12 z 15

Pomimo pandemii spowodowanej wirusem SARS-CoV-2 rok 2020 w gminie Golina był bogaty w przedsięwzięcia, które udało się zrealizować. Budżet, który zaplanowano na kwotę 63 044 935,50 zł wykonano w 103,24%, tj. kwotą 65 088 054,51 zł.

Gmina Golina. Rok w pandemii był bogaty w inwestycje

slajd 13 z 15

Pomimo pandemii spowodowanej wirusem SARS-CoV-2 rok 2020 w gminie Golina był bogaty w przedsięwzięcia, które udało się zrealizować. Budżet, który zaplanowano na kwotę 63 044 935,50 zł wykonano w 103,24%, tj. kwotą 65 088 054,51 zł.

Gmina Golina. Rok w pandemii był bogaty w inwestycje

slajd 14 z 15

Pomimo pandemii spowodowanej wirusem SARS-CoV-2 rok 2020 w gminie Golina był bogaty w przedsięwzięcia, które udało się zrealizować. Budżet, który zaplanowano na kwotę 63 044 935,50 zł wykonano w 103,24%, tj. kwotą 65 088 054,51 zł.

następny slajdpoprzedni slajd

 

*** *** ***

Koronawirus w Polsce stał się faktem. Bądź na bieżąco! Nie panikujemy, rzetelnie informujemy. Każdą informację weryfikujemy u źródła, nie publikujemy plotek ani informacji niesprawdzonych. Nie ścigamy się.

 

Regionalne informacje dot. koronawirusa znajdziecie pod adresem https://www.lm.pl/tagi/koronawirus

*** *** ***

Chcesz nas zainteresować tematem? Czekamy na sygnały/materiały. Piszcie na alert@lm.pl.

Czytaj więcej na temat:golina,   inwestycjeNAJPOPULARNIEJSZE WIDEO

UWAGA
zamknij

Próbujesz wgrać za duże zdjęcie.

Wgrywane zdjęcie nie może być większe niż 500 kB.
Spróbuj zmniejszyć zdjęcie jakimś darmowym programem np. dostępnym w systemie Windows programem Paint lub skorzystaj ze strony internetowej: zmniejszacz.pl.
Jeżeli tego nie zrobisz, ogłoszenie zostanie dodane bez zdjęć. Będziesz je mógł dodać później.