Dzisiaj jest czwartek 24 czerwca 2021, imieniny: Jana, Danuty, Janiny WIADOMOŚCI OGŁOSZENIA (16229) SPORT FORUM FIRMY (5613) PRACA (78) KINA IMPREZY WIDEO
Login:
Hasło:
Przypomnij hasło
zamknij

POGODA

Dziśpogoda
20 / 16oC
Jutropogoda
16 / 13oC
Pojutrzepogoda
22 / 15oC
Pogodę dostarcza twojapogoda.pl

POLECANE:
Zielonym do góry. Konin bez unijnych kar za wodę (0)Rządził OSP Chorzeń przez 52 lata. Oddał Złoty Klu ... (0)

Konin. Prezes PWiK-u przeprasza mieszkańców za podwyżki

Dodano: 28.05.2021 19:01

Gorąca dyskusja o cenach wody i ścieków w Koninie rozpętała się po decyzji RZGW w Poznaniu, wstrzymującej planowane przez PWiK, podwyżki.

Tydzień temu dyrektor RZGW w Poznaniu, ogłosił na Bulwarze Nadwarciańskim w Koninie negatywną decyzję w sprawie podwyżek cen wody i ścieków. Dzisiaj przy unowocześnionej w ostatnim czasie stacji uzdatniania wody w Koninie, wystąpił prezes PWiK – Zbigniew Szymczak, aby powiedzieć co dalej? W spotkaniu uczestniczyli miedzy innymi radni z komisji finansów Rady Miasta Konina.

- Aspekt formalny stal się najważniejszy w procedurze zatwierdzania taryf – powiedział na wstępie mecenas Łukasz Ciszewski. – Stało się tak ze względu na pewne zaniechania organu regulacyjnego, czyli RZGW w Poznaniu w procedurze zatwierdzania taryf. Przepisy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków przewidują określony termin, w którym organ regulacyjny powinien podjąć decyzję o odmowie zatwierdzenia taryf albo o zatwierdzeniu. To jest 45 dni. Ustawa przewiduje  skutek - niedochowania terminu. Mówi, że jeżeli organ od momentu wpłynięcia kompletnego pod względem formalnym wniosku, nie wyda decyzji w ciągu 45 dni, wówczas taryfy z mocy prawa automatycznie wchodzą  w życie, 120 dni od momentu złożenia wniosku taryfowego.

- W tym postępowaniu organ regulacyjny tego terminu tego nie dochował – tłumaczył dalej mecenas. -  Wniosek taryfowy został złożony 1 lutego 2021. W połowie lutego organ wezwał PWiK w Koninie do uzupełnienia braków formalnych, co zostało uczynione i nie ma wątpliwości, że najpóźniej od 1 marca mamy do czynienia z kompletnym wnioskiem. Nie ma wątpliwości , że organ przez ponad 45 dni nie dokonał żadnych czynności. Pierwszą czynnością było wezwanie do wyjaśnień merytorycznych, które miało miejsce 22 kwietnia, które wpłynęło do spółki 27 kwietnia. Więcej niż 45 dni. Organ regulacyjny ma świadomość, że utracił prawa do wydania decyzji. Mimo to, tę decyzję wydał. To jest obarczone rażącym naruszeniem prawa. Stąd decyzja po stronie zarządu spółki o podjęciu dwutorowych działań: po pierwsze złożenie do organu regulacyjnego wniosku o to, żeby potwierdził nam, że 45-dniowy termin upłynął i pod koniec czerwca możemy zacząć stosować nowe taryfy. Drugą ścieżką postępowania, którą zainicjujemy będzie złożenie wniosku do prezesa Wód Polskich o stwierdzenie nieważności decyzji poznańskiego RZGW z 17 maja 2021 o odmowie zatwierdzenia taryf. Jeżeli ten błąd nie zostanie skorygowany to będziemy się starać skorygować to naruszenie prawa w drodze skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Po mecenasie, głos zabrał Zbigniew Szymczak, prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Koninie.

- Chciałbym podkreśli, że jak do tej pory, PWiK będzie stał na straży interesów swoich klientów, mieszkańców miasta. Pragnę przypomnieć, że w 2012 roku nasze przedsiębiorstwo zwróciło się Rady Miasta Konina z prośbą, żeby zaakceptowała wieloletni plan inwestycyjny spółki, dla którego załącznikiem były prognozy opłat za wodę i ścieki do roku 2020. Przestrzegamy tej ścieżki cenowej, którą wtedy zaproponowaliśmy. Rada to jednogłośnie przyjęła. W trosce o zasoby finansowe naszych klientów od 2017 roku nie podwyższaliśmy opłat jednostkowych za wodę. W ostatnim roku wzrosły nieznacznie o 8 groszy. Natomiast na stałym poziomie pozostały opłaty za metr sześcienny odprowadzanych  ścieków. Zgodnie z obowiązkiem ustawowym 1 lutego 2021 roku złożyliśmy wniosek o ustalenie nowych taryf na lata 2021- 2024. Przewiduje on wzrost opłat za wodę ścieki z powodu drastycznego wzrostu kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa w ostatnich czterech latach.

Prezes PWiK tłumaczył kolejne wzrosty, które przyczyniły się do kosztów funkcjonowania. - Inwestycje, które realizujemy spowodowały pozytywny skutek bo jesteśmy jedną z nielicznych w Polsce, aglomeracji, która wypełnia wymogi dyrektywy ściekowej. Wydanie decyzji bez podstawy prawnej przez organ regulacyjny, postawiło spółkę w bardzo trudnej sytuacji. Po przeprowadzeniu wielu konsultacji z kancelariami prawnymi, zarząd spółki podjął decyzję o tym, że 2 czerwca z mocy ustawy wprowadzamy taryfę i opublikujemy ją na stronie internetowej. Ze względu na to, że w obrocie prawnym będzie również odmowna decyzja RZGW w Poznaniu, zarząd spółki postanowił, że będzie fakturował, naliczał opłaty za wodę i ścieki na podstawie dotychczasowych stawek do czasu wyeliminowania bezprawnej decyzji RZGW z obrotu prawnego, czyli do momentu, kiedy uznana zostanie jej nieważność.

Prezes PWiK zapowiedział trudny okres dla przedsiębiorstwa, które pozbawione będzie należnych przychodów. - Nie będziemy w stanie pokrywać wszystkich planowanych kosztów. W związku z tym już rozpoczęliśmy prace, aby dostosować się do możliwości finansowych. Najprawdopodobniej wstrzymamy realizację niektórych inwestycji wpisanych do wieloletniego planu spółki. Do czasu wyjaśnienia tej sprawy nie będziemy budować wodociągów w ulicy Kalinowej, Armii Krajowej, Piłsudskiego, kanalizacji sanitarnej w ulicy Wierzbowej, Polnej, Grójeckiej, Rybackiej, Kanałowej, Armii Krajowej Piłsudskiego. Ucierpi uzbrojenie terenów inwestycyjnych, zwłaszcza pod budownictwo mieszkaniowe. Ograniczymy również zakres modernizacji planowanych remontów. Najgorsze zagrożenie finansowe, które stoi przed spółką to zagrożenie spłaty zobowiązań kredytowych i pożyczkowych.

- Proszę, aby nasi klienci przyjęli nasze merytoryczne argumenty – powiedział prezes Szymczak. - Proszę o wyrozumiałość i przepraszam, że PWiK jako jeszcze jedno przedsiębiorstwo w Polsce, w tej galopującej drożyźnie, dokłada kilka złotych, to obciążenie na swoich klientów. Mogę tylko powiedzieć „przepraszam”, ale w takiej sytuacji finansowej znajduje się spółka.

 

Konin. Prezes PWiK-u przeprasza mieszkańców za podwyżki
Slajd 1/25

Konin. Prezes PWiK-u przeprasza mieszkańców za podwyżki

slajd 1 z 25

Gorąca dyskusja o cenach wody i ścieków w Koninie rozpętała się po decyzji RZGW w Poznaniu, wstrzymującej planowane przez PWiK, podwyżki.

Konin. Prezes PWiK-u przeprasza mieszkańców za podwyżki

slajd 2 z 25

Gorąca dyskusja o cenach wody i ścieków w Koninie rozpętała się po decyzji RZGW w Poznaniu, wstrzymującej planowane przez PWiK, podwyżki.

Konin. Prezes PWiK-u przeprasza mieszkańców za podwyżki

slajd 3 z 25

Gorąca dyskusja o cenach wody i ścieków w Koninie rozpętała się po decyzji RZGW w Poznaniu, wstrzymującej planowane przez PWiK, podwyżki.

Konin. Prezes PWiK-u przeprasza mieszkańców za podwyżki

slajd 4 z 25

Gorąca dyskusja o cenach wody i ścieków w Koninie rozpętała się po decyzji RZGW w Poznaniu, wstrzymującej planowane przez PWiK, podwyżki.

Konin. Prezes PWiK-u przeprasza mieszkańców za podwyżki

slajd 5 z 25

Gorąca dyskusja o cenach wody i ścieków w Koninie rozpętała się po decyzji RZGW w Poznaniu, wstrzymującej planowane przez PWiK, podwyżki.

Konin. Prezes PWiK-u przeprasza mieszkańców za podwyżki

slajd 6 z 25

Gorąca dyskusja o cenach wody i ścieków w Koninie rozpętała się po decyzji RZGW w Poznaniu, wstrzymującej planowane przez PWiK, podwyżki.

Konin. Prezes PWiK-u przeprasza mieszkańców za podwyżki

slajd 7 z 25

Gorąca dyskusja o cenach wody i ścieków w Koninie rozpętała się po decyzji RZGW w Poznaniu, wstrzymującej planowane przez PWiK, podwyżki.

Konin. Prezes PWiK-u przeprasza mieszkańców za podwyżki

slajd 8 z 25

Gorąca dyskusja o cenach wody i ścieków w Koninie rozpętała się po decyzji RZGW w Poznaniu, wstrzymującej planowane przez PWiK, podwyżki.

Konin. Prezes PWiK-u przeprasza mieszkańców za podwyżki

slajd 9 z 25

Gorąca dyskusja o cenach wody i ścieków w Koninie rozpętała się po decyzji RZGW w Poznaniu, wstrzymującej planowane przez PWiK, podwyżki.

Konin. Prezes PWiK-u przeprasza mieszkańców za podwyżki

slajd 10 z 25

Gorąca dyskusja o cenach wody i ścieków w Koninie rozpętała się po decyzji RZGW w Poznaniu, wstrzymującej planowane przez PWiK, podwyżki.

Konin. Prezes PWiK-u przeprasza mieszkańców za podwyżki

slajd 11 z 25

Gorąca dyskusja o cenach wody i ścieków w Koninie rozpętała się po decyzji RZGW w Poznaniu, wstrzymującej planowane przez PWiK, podwyżki.

Konin. Prezes PWiK-u przeprasza mieszkańców za podwyżki

slajd 12 z 25

Gorąca dyskusja o cenach wody i ścieków w Koninie rozpętała się po decyzji RZGW w Poznaniu, wstrzymującej planowane przez PWiK, podwyżki.

Konin. Prezes PWiK-u przeprasza mieszkańców za podwyżki

slajd 13 z 25

Gorąca dyskusja o cenach wody i ścieków w Koninie rozpętała się po decyzji RZGW w Poznaniu, wstrzymującej planowane przez PWiK, podwyżki.

Konin. Prezes PWiK-u przeprasza mieszkańców za podwyżki

slajd 14 z 25

Gorąca dyskusja o cenach wody i ścieków w Koninie rozpętała się po decyzji RZGW w Poznaniu, wstrzymującej planowane przez PWiK, podwyżki.

Konin. Prezes PWiK-u przeprasza mieszkańców za podwyżki

slajd 15 z 25

Gorąca dyskusja o cenach wody i ścieków w Koninie rozpętała się po decyzji RZGW w Poznaniu, wstrzymującej planowane przez PWiK, podwyżki.

Konin. Prezes PWiK-u przeprasza mieszkańców za podwyżki

slajd 16 z 25

Gorąca dyskusja o cenach wody i ścieków w Koninie rozpętała się po decyzji RZGW w Poznaniu, wstrzymującej planowane przez PWiK, podwyżki.

Konin. Prezes PWiK-u przeprasza mieszkańców za podwyżki

slajd 17 z 25

Gorąca dyskusja o cenach wody i ścieków w Koninie rozpętała się po decyzji RZGW w Poznaniu, wstrzymującej planowane przez PWiK, podwyżki.

Konin. Prezes PWiK-u przeprasza mieszkańców za podwyżki

slajd 18 z 25

Gorąca dyskusja o cenach wody i ścieków w Koninie rozpętała się po decyzji RZGW w Poznaniu, wstrzymującej planowane przez PWiK, podwyżki.

Konin. Prezes PWiK-u przeprasza mieszkańców za podwyżki

slajd 19 z 25

Gorąca dyskusja o cenach wody i ścieków w Koninie rozpętała się po decyzji RZGW w Poznaniu, wstrzymującej planowane przez PWiK, podwyżki.

Konin. Prezes PWiK-u przeprasza mieszkańców za podwyżki

slajd 20 z 25

Gorąca dyskusja o cenach wody i ścieków w Koninie rozpętała się po decyzji RZGW w Poznaniu, wstrzymującej planowane przez PWiK, podwyżki.

Konin. Prezes PWiK-u przeprasza mieszkańców za podwyżki

slajd 21 z 25

Gorąca dyskusja o cenach wody i ścieków w Koninie rozpętała się po decyzji RZGW w Poznaniu, wstrzymującej planowane przez PWiK, podwyżki.

Konin. Prezes PWiK-u przeprasza mieszkańców za podwyżki

slajd 22 z 25

Gorąca dyskusja o cenach wody i ścieków w Koninie rozpętała się po decyzji RZGW w Poznaniu, wstrzymującej planowane przez PWiK, podwyżki.

Konin. Prezes PWiK-u przeprasza mieszkańców za podwyżki

slajd 23 z 25

Gorąca dyskusja o cenach wody i ścieków w Koninie rozpętała się po decyzji RZGW w Poznaniu, wstrzymującej planowane przez PWiK, podwyżki.

Konin. Prezes PWiK-u przeprasza mieszkańców za podwyżki

slajd 24 z 25

Gorąca dyskusja o cenach wody i ścieków w Koninie rozpętała się po decyzji RZGW w Poznaniu, wstrzymującej planowane przez PWiK, podwyżki.

następny slajdpoprzedni slajd

autor: Anna Pilarska

e-mail: a.pilarska@firma.lm.pl

 

*** *** ***

Koronawirus w Polsce stał się faktem. Bądź na bieżąco! Nie panikujemy, rzetelnie informujemy. Każdą informację weryfikujemy u źródła, nie publikujemy plotek ani informacji niesprawdzonych. Nie ścigamy się.

 

Regionalne informacje dot. koronawirusa znajdziecie pod adresem https://www.lm.pl/tagi/koronawirus

*** *** ***

Chcesz nas zainteresować tematem? Czekamy na sygnały/materiały. Piszcie na alert@lm.pl.

Czytaj więcej na temat:PWiK Konin,   podwyżki,   woda,   ścieki,   Wody Polskie,   stacja uzdatniania wody,  DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

KOMENTOWAĆ MOGĄ TYLKO OSOBY ZALOGOWANE

max 1000 znaków (0)
max 28 znaków (0)

Twój komentarz może zostać przeczytany przez tysiące osób. Wydawca portalu LM.pl spółka LM LOKALNE MEDIA Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za jego treść. Komentarze zniesławiające lub mogące naruszać dobra osobiste osób trzecich grożą odpowiedzialnością karną i cywilną. Osoby pokrzywdzone mogą skutecznie dochodzić swoich praw w organach ścigania i w sądach. Zgodnie z ust. 16 Regulaminu Twój komentarz może zostać opublikowany nie tylko na tej stronie, ale również w innych mediach.
Komentarze nie na temat są usuwane.

POPULARNE KOMENTARZE

Przepraszam, ale czy ja jestem winien tego, że koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa drastycznie wzrosły w ostatnich 4 latach? Albo mam się dokładać do kosztów budowy kanalizacji na ulicach, których część nawet nie wiem, gdzie leży?
Dodano: 28.05.2021 19:50    Przez: szuwarek
Streszczę artykuł - Pan prezes powiedział, że PRZEPRASZA ale PRZEINWESTOWALI licząc że wyciągną PIENIĘDZE od reszty niedobitków którzy jeszcze nie wyjechali. Dodał że realizowali plan inwestycyjny z 2012 r, na ślepo bo przecież warunki rynkowe się nie zmieniają i po co przesuwać inwestycje albo je korygować. Podsumowując prezes i zarząd przepraszają, jak nie zapłacę rachunków też przeproszę...
Dodano: 28.05.2021 20:52    Przez: Eryk21
Obecna władza w mieście Konin jak i w spółkach miejskich to nie są ludzie właściwi , to czysty układ kolesiostwa mająca na celu tylko co miesiąc brać wypłatę a nie mający żadnego doświadczenia w prowadzeniu firmy , Przez taką pseudo kadrę miasto Konin kuleje rozwojowo od lat a cierpią na tym bardzo znacznie mieszkańcy i ich rodziny . Ob Władza przy takiej prowadzonej anonimowej polityce tylko dobija rozwój w regionie gdzie przekłada się dalej na cierpieniu finansowym mieszkańców . Nic innego jak dostrzegalne jest nie liczenie się z mieszkańcami , brakiem dbania o jakość życia jak i rozwój mieszkańców , to polityka która ma gnębić mieszkańców. Przy takiej anonimowej polityce jaką prowadzi obecna władza mieszkańcy i ich rodziny czują sie niepewnie i mają obawy co do przyszłości w mieście Konin
Dodano: 28.05.2021 21:54    Przez: cenos
Może oszczędności zacząć od Pana rzecznika ? Skoro Pan prezes i radcy prawni potrafią się wypowiedzieć po co marnować (100 tys. brutto/ rok tu zgaduję) na pensje synusia Nowickiego.
Dodano: 28.05.2021 20:59    Przez: Eryk21
Obniży se pensję ocałe 5 zł
Dodano: 28.05.2021 20:14    Przez: lenos

KOMENTARZE

Przepraszam, ale czy ja jestem winien tego, że koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa drastycznie wzrosły w ostatnich 4 latach? Albo mam się dokładać do kosztów budowy kanalizacji na ulicach, których część nawet nie wiem, gdzie leży?
Dodano: 28.05.2021 19:50    Przez: szuwarek
Ten koleś prezio to zwykła prymitywna kanalia , gdzie cierpią sami mieszkańcy , podziękujmy również za zaistniałą sytuację pseudo-prezydentowi
Dodano: 28.05.2021 22:08    Przez: Dominika
Obniży se pensję ocałe 5 zł
Dodano: 28.05.2021 20:14    Przez: lenos
Streszczę artykuł - Pan prezes powiedział, że PRZEPRASZA ale PRZEINWESTOWALI licząc że wyciągną PIENIĘDZE od reszty niedobitków którzy jeszcze nie wyjechali. Dodał że realizowali plan inwestycyjny z 2012 r, na ślepo bo przecież warunki rynkowe się nie zmieniają i po co przesuwać inwestycje albo je korygować. Podsumowując prezes i zarząd przepraszają, jak nie zapłacę rachunków też przeproszę...
Dodano: 28.05.2021 20:52    Przez: Eryk21
Może oszczędności zacząć od Pana rzecznika ? Skoro Pan prezes i radcy prawni potrafią się wypowiedzieć po co marnować (100 tys. brutto/ rok tu zgaduję) na pensje synusia Nowickiego.
Dodano: 28.05.2021 20:59    Przez: Eryk21
Obecna władza w mieście Konin jak i w spółkach miejskich to nie są ludzie właściwi , to czysty układ kolesiostwa mająca na celu tylko co miesiąc brać wypłatę a nie mający żadnego doświadczenia w prowadzeniu firmy , Przez taką pseudo kadrę miasto Konin kuleje rozwojowo od lat a cierpią na tym bardzo znacznie mieszkańcy i ich rodziny . Ob Władza przy takiej prowadzonej anonimowej polityce tylko dobija rozwój w regionie gdzie przekłada się dalej na cierpieniu finansowym mieszkańców . Nic innego jak dostrzegalne jest nie liczenie się z mieszkańcami , brakiem dbania o jakość życia jak i rozwój mieszkańców , to polityka która ma gnębić mieszkańców. Przy takiej anonimowej polityce jaką prowadzi obecna władza mieszkańcy i ich rodziny czują sie niepewnie i mają obawy co do przyszłości w mieście Konin
Dodano: 28.05.2021 21:54    Przez: cenos
Pseudo prezio przypomina -piskorza , który siedzi w zamkniętym pojemniku i nie może wyjść i się wije ... , To nic innego jak bezradność , słabość z uwagi na brak doświadczenia .Pokazywanie , że nie jest to właściwa osoba na właściwym miejscu. Po prostu pcha się na stołek ale trudne tematy go przerosły z uwag na niewiedzę zarządzania ...
Dodano: 28.05.2021 22:04    Przez: feekonin
A może dymisja Panie Prezsie?
Dodano: 28.05.2021 22:36    Przez: Josef Josef
Ten chłop pressio PW.iK.s to facet bez ambicji , słaby bez żadnej wiedzy , Sam siebie poniża przepraszając ,bojak widać za 40 tysia to jest w wstanie każdemu lod...a postawić . Tutaj za 40 tysia nie ma miejsca na przeprosiny czy stosowanie mechanizmów ratowania stołka a o to chodzi w tym wszystkim. Tutaj za nieróbstwo to nic innego jak wywalenie go z funkcji pressia PW.iKs , gdzie widać że to chłop ,nienadający się do spółek miejskich . Sam się pchał ale zadania chłopa przerosły , widać że nie daje sobie rady . Całkowite zwolnienie i żadnego przywileju gdziekolwiek zatrudnienia w strukturach miejskich znowu na szkodę miasta Konin. To skandal żeby doprowadzić do bardzo trudnej sytuacji w spólce co ewidentną winą jest sam chłop pressio bo nie na wiedz a nią zarządza. Mieszkańcy nie godzą się żeby ich podatki były marnowane na nierzetelną pracę chłopa pressia za co płacą mieszkańcy .
Dodano: 29.05.2021 09:37    Przez: kuń
Za chwilę z takimi samymi sytuacjami będziemy mieli w innych spółkach miejskich jak M.PEC etc.
Dodano: 29.05.2021 10:43    Przez: john
Dokładnie przez takie sytuacje i układy kolesiostwa w spólkach miejskich cała odpowiedzialnośc spoczywa na samym prezydencie za przyzwolenie złego wyboru na stanowisko w spółce a na takim złym zarządzaniu cierpią dalej tylko sami podatnicy czyli mieszkańcy i ich rodziny jak i wizerunek miasta Konina oraz słaby rozwój w mieście . Efektem całej chorej tej sytuacji jest obniżenie jakości życia w mieście mieszkańców co odbija się na portfelu mieszkańców i doprowadza do niepewności w przyszłości życia i ich rodzin w mieście jak i regionie . Mamy do czynienia z ewidentnym nieróbstwem na rzecz miasta Konin!!!
Dodano: 29.05.2021 10:38    Przez: krystyna
Aglomeracja? Nie róbcie sobie jaj, to małe miasteczko powiatowe ktore Aglomeracja nigdy nie było i nie będzie. Najlepsza wizytówka jest star z zamiatarką Broadway. Lepsze niż koń w herbie.
Dodano: 30.05.2021 09:55    Przez: Józef Megafon
Te przeprosiny to nic innego jak wołanie o pomoc w celu ratowania stołka . Sytuacja jest nie adekwatna , gdyz już nic nie może pomóc osobie gdzie obrazem sytuacji jest brak realnego działania w spółkach miejskich , zarzut nieróbstwa , brak absolutnej wiedzy i słabość przekładająca się błędy swojej pracy a w cały problem prezes chce zrzucić na mieszkańców żeby zapłacili za błędy prowadzenia złej polityki spółki . Mieszkańcy mają pełną świadomość ze obecny prezes nie nadaje się absolutnie na to stanowisko jak i na każde inne w strukturach miejskich , które zapewne będzie złe na rzecz miasta i mieszkańców . Mieszkańcy apelują do Prezydenta gdyż ssutuacja jest bardzo poważna o niezwłoczne usunięcia prezesa działającego na szkodę miasta i mieszkańców
Dodano: 30.05.2021 13:30    Przez: realista
1 z 2
12>>

NAJPOPULARNIEJSZE WIDEO

UWAGA
zamknij

Próbujesz wgrać za duże zdjęcie.

Wgrywane zdjęcie nie może być większe niż 500 kB.
Spróbuj zmniejszyć zdjęcie jakimś darmowym programem np. dostępnym w systemie Windows programem Paint lub skorzystaj ze strony internetowej: zmniejszacz.pl.
Jeżeli tego nie zrobisz, ogłoszenie zostanie dodane bez zdjęć. Będziesz je mógł dodać później.