Dzisiaj jest środa 28 lipca 2021, imieniny: Aidy, Innocentego, Marceli WIADOMOŚCI OGŁOSZENIA (15752) SPORT FORUM FIRMY (5612) PRACA (73) KINA IMPREZY WIDEO
Login:
Hasło:
Przypomnij hasło
zamknij

POGODA

Dziśpogoda
22 / 20oC
Jutropogoda
24 / 17oC
Pojutrzepogoda
23 / 17oC
Pogodę dostarcza twojapogoda.pl

POLECANE:
Marcin Muzykiewicz: „Zespół jest cały czas w budow ... (0)Wierzbinek. Serce dla Moniki wypełnione. Zbiórka t ... (2)

Do samorządów z Wielkopolski Wschodniej trafi 7 950 000 złotych

Dodano: 12.06.2021 09:18

Do samorządów z Wielkopolski Wschodniej trafi 7 950 000 zł.

Na szczeblu rządowym rozstrzygnięto kolejny naboru wniosków o wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w zakresie wsparcia dla gmin, w których funkcjonowały PGR-y. To pierwszy taki program wprost skierowany do terenów popegeerowskich i ich mieszkańców.

Z inicjatywy MSWiA, w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, początkowo została wydzielona kwota 250 mln zł przeznaczona dla gmin, w których niegdyś funkcjonowały PGR-y. W wyniku poczynionych oszczędności - decyzją premiera - kwota została zwiększona do 340 mln zł. W trakcie naboru od 4 stycznia do 12 lutego gminy złożyły ponad 3,6 tys. wniosków na kwotę ponad 5 mld zł. To pokazuje, że zainteresowanie programem było bardzo duże.

W Wielkopolsce Wschodniej zostanie zrealizowanych 17 zadań. - Warto podkreślić, że największe wsparcie w całej Wielkopolsce (wysokości 1 200 000 zł) otrzymała gmina Grodziec. Wsparcie dla gmin popegeerowskich z Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych to impuls do realizacji inwestycji pierwszej potrzeby. Jako rząd Prawa i Sprawiedliwości dążymy do zrównoważonego rozwoju każdego regionu Polski. Chcemy aby mieszkańcy uzyskali to na co czekają i zasługują. Sprawne i konsekwentne działania m.in. wsparcie gmin, które ucierpiały w wyniku zaniedbań po likwidacji państwowych gospodarstw rolnych to odpowiedź na te potrzeby. Program jest impulsem rozwojowym, który umożliwi realizację wielu potrzebnych i długo wyczekiwanych inwestycji w naszym regionie -  mówi Zbigniew Hoffmann poseł, sekretarz stanu zastępca szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Lista inwestycji

Grodziec (powiat koniński) –1 200 000 zł Przedmiotem inwestycji jest opracowanie dokumentacji oraz wykonanie robót budowlanych dla zadania „Budowa siedziby Urzędu Gminy Grodziec …”. Inwestycja obejmuje zaprojektowanie i budowę: budynku, niepodpiwniczonego, piętrowego o pow. zabudowy ok. 910 m2 i pow. użytkowej ok. 1500 m2, dostosowanego dla osób niepełnosprawnych; zagospodarowania terenu działki oraz adaptacja budynku o pow. ok. 730 m2.

Stare Miasto (powiat koniński) – 800 000 zł Inwestycja dotyczy budowy w miejscowości Żdżary stacji uzdatniania wody o wydajności 62,5 m3/hz ujęciami głębinowymi, instalacjami technologicznymi i wpięciem do sieci wodociągowej. Wykonane zostaną: otwory studzienne wraz z montażem pomp głębinowych (2 szt.); budynek SUW, odstojnik popłuczyn, zbiorniki retencyjne o poj. 200m3 (2 szt.); neutralizator odcieku, wewnętrzna linia zasilająca, drogi wewnętrzne, place manewrowe, ogrodzenie i podłączenie do kanalizacji sanitarnej. Realizacja zadania zwiększy niezależność gminy w zakresie zaopatrzenia mieszkańców w wodę pitną.

Kazimierz Biskupi (powiat koniński) – 600 000 zł Oddolna inicjatywa stworzenia przestrzeni życiowej społeczności lokalnej zamieszkującej obszar zlikwidowanego państwowego gospodarstwa rolnego we wsi Nieświastów w Gminie Kazimierz Biskupi poprzez rewitalizację miejscowości.

Wierzbinek (powiat koniński) – 600 000 zł Przebudowa drogi gminnej relacji Kryszkowice - Krzymowo. Inwestycja polega na przebudowie drogi na odcinku 2,66 km wraz z chodnikiem o długości 680 m. Na odcinku 1 km droga posiada nawierzchnię asfaltową mocną zniszczoną, a pozostała część jest gruntowa. Cała droga jest w złym stanie technicznym i wymaga pilnej przebudowy. Prace będą polegały na wykonaniu koryta, podbudowy, nawierzchni z betonu asfaltowego, zjazdów, utwardzeniu poboczy. W Kryszkowicach funkcjonowało PGR.

Wilczyn (powiat koniński) – 300 000 zł Zadanie pt. „Utworzenie miejsca rekreacji poprzez zagospodarowanie terenu w miejscowości Kopydłówek”. Na działce nr ew. 11/85, obręb Kopydłówek projektuje się: - utworzenie boiska sportowego, - utwardzenie drogi dojazdowej ,- utworzenie miejsca postojowego, - zakup i montaż elementów małej architektury, urządzeń siłowni zewnętrznej montowanych na pylonie oraz urządzeń placu zabaw, m.in: chata (altana) grillowa o wymiarach 5x5 metrów, kosze na śmieci, ławeczki, piłko chwyty, zestaw do siatkówki (słupki, siatka, osłony, linie), twister-wahadło, wioślarz-orbitrek, drabinka-podciąg nóg, huśtawka, wahadło, bujak sprężynowy, itp.), 3 - zakup i montaż kontenerowej świetlicy wiejskiej, - nasadzenia zieleni, ogrodzenie i oświetlenie części terenu. W Kownatach funkcjonowało PGR.

Ślesin (powiat koniński) – 250 000 zł Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa remizy strażackiej o dwustanowiskowy garaż wraz z pomieszczeniem socjalnym. Lokalizacja inwestycji: woj. wielkopolskie, powiat koniński, Gmina Ślesin obręb Wąsosze, działka nr 157

Kłodawa (powiat kolski) – 600 000 zł Przedmiotem inwestycji jest budowa świetlicy wiejskiej w m.Rycerzew, spełniającej rolę wiejskiego centrum kultury dla kompleksu miejscowości położonych wokół tej wsi, z uwagi na brak w sołectwach sąsiednich takiego obiektu. Przewiduje się budowę świetlicy parterowej metodą tradycyjną, wraz zapleczem kuchennym, pozwalającym na wykorzystanie spożywania posiłków dostarczanych przez miejscowe firmy cateringowe. Zakres robót obejmuje również budowę przyłączy i utwardzenie terenu kostką betonową.

Osiek Mały (powiat kolski) – 500 000 zł BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA DZIAŁKACH NR 274/1, 257, 105,103,5,328/1,323,23/ 1,64,339/1,83/1,87/3,281,78/30,85/1, 319/3,319/2, 319/1, 70/5, 81/7, 81/21, 78/17 W DĘBACH SZLACHECKICH I NR 2 W BORECZNI MAŁEJ

Chodów (powiat kolski) – 400 000 zł Przebudowa i budowa dróg w miejscowości Chodów. Realizacja inwestycji zakłada przebudowę istniejących dróg asfaltowych wraz z chodnikami, a także budowę drogi (zmiana nawierzchni z gruntowej na asfaltową) wraz z chodnikiem. Po realizacji inwestycji sporządzony zostanie projekt stałej organizacji ruchu w Chodowie, aby zapewnić poprawę warunków bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ruchu, również pieszych. Planowana inwestycja oraz wprowadzenie m.in. ograniczenie prędkości poruszających się pojazdów poprawi warunki bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkoły podstawowej

Malanów (powiat turecki) – 400 000 zł Inwestycja polega na budowie drogi (dz.771 Dziadowice), która umożliwi mieszkańcom Bibianny dojazd do szkoły podstawowej w Dziadowicach. Przedmiotem inwestycji jest budowa 1,5 km drogi o 4m szerokości jezdni z nawierzchni bitumicznej. Inwestycja obejmie dokumentację kosztorysowo-projektową i roboty budowlane m.in.: pomiar, wycinkę drzew, odtworzenie rowu, roboty w wykopie i nasypie, przepusty rurowe, położenie masy, uzupełnienie poboczy. Istniejąca żwirowa droga nie spełnia norm bezpieczeństwa.

Mieleszyn (powiat gnieźnieński) – 500 000 zł Celem zadania jest skomunikowanie mieszkańców miejscowości Dziadkowo i Dziadkówko z pozostałą częścią gminy. Zakres rzeczowy to: - przebudowa drogi gminnej publicznej 282016P klasy L w miejscowościach Dziadkowo i Dziadkówko od 0+000,00 do 2+100,00 o długości 2100 mb, realizowanych na działkach nr 27 i 21, o szerokości nawierzchni bitumicznej 3,0 m z mijankami o szerokości 2,0 m. - obustronne pobocze tłuczniowe o szer. 2*0,75m gr. h=10 cm z oczyszczonymi i odtworzonymi rowami przydrożnymi. - wjazdy do posesji oraz zjazd w drogi gminne oraz pola uprawne o nawierzchni bitumicznej dwuwarstwowej na podbudowie tłuczniowej doprowadzone do granicy pasa drogowego. Droga gminna Dziadkowo – Dziadkówko rozpoczyna się przy drodze powiatowej 2182P, a kończy przy ostatnich zabudowaniach w Dziadkówku.

Gniezno (gmina) 200 000 zł Rewitalizacja miejscowości Łabiszynek – przebudowa drogi wewnętrznej, która prowadzi do bloków. Zakres przebudowy drogi to wymiana obecnej zdegradowanej nawierzchni na nową na odcinku 300 metrów bieżących i szerokości 5 metrów oraz chodnikami. Po wykonaniu tej inwestycji zostanie ułatwiony dostęp do budynków mieszkalnych (bloków), budynki te były kiedyś w zarządzie dawniejszych PGR. Zaznaczyć należy, że droga należy do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, jednak Gmina chce rozpocząć taką inwestycje, aby poprawić bezpieczeństwo mieszkańców.

Łubowo (powiat gnieźnieński) – 100 000 zł Przedmiotem inwestycji jest „Rozbudowa budynku remizy strażackiej w Łubowie o jedno stanowisko postojowe dla wozów strażackich”. Rozbudowana część będzie parterowa, niepodpiwniczona z dachem skośnym 2 spadowym jako kontynuacja istniejącej części budynku w kierunku południowo-zachodnim. Wykonane zostaną niezbędne prace budowlane w celu nawiązania do istniejącego budynku.

Strzałkowo (powiat słupecki) – 500 000 zł Bud. sali wiejskiej – dz. nr 84/2, Skarboszewo. Bud. murowany, parterowy, niepodpiwniczony. Zaprojektowano wielofunkcyjną salę o pow. ok. 70 m2, pom. pomocnicze (wc, kuchnię i pom. socjalne), zagospodarowanie terenu (nawierzchnie, chodniki, parking). Pow. wew. pom. 118,18 m2. Bud. przeznaczony do pobytu max 30 osób. Dostępny dla osób niepełnosprawnych. W bud. będzie się znajdować mobilne urządz. szerokopasmowego Internetu. Planowane jest wykonanie zab. paneli fotowoltaicznych, oświetlenie LED.

Powidz (powiat słupecki) – 200 000 zł Zadanie realizowane będzie w m. Charbin, obręb ewidencyjny Powidz. Inwestycja polega na: a)zakupie i posadowieniu świetlicy kontenerowej wraz z instalacją OZE, b)budowie boisk: do piłki siatkowej plażowej i wielofunkcyjnego wraz z elementami małej architektury, c)budowie oświetlenia. Celem projektu jest zapewnienie mieszkańcom m. Charbin dostępu do usług kulturalnych oraz możliwości efektywnego i pożytecznego spędzenia wolnego czasu. Zabudowa, w tym bloki mieszkalne ma charakter PoPGROwski.

Zaniemyśl (powiat średzki) – 400 000 zł Przedmiotem inwestycji jest: „Adaptacja istniejącego budynku usługowego na świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu” w miejscowości Czarnotki w celu zapewnienia bezpiecznego miejsca spotkań i spędzania wolnego czasu przez mieszkańców obszarów wiejskich do zaspokajania potrzeb kulturalnointegracyjnych. Inwestycja obejmuje przebudowę istniejącego budynku tym: wykonanie instalacji wewnętrznych, robót malarskich, pokrycia dachowego, stolarki okiennej i drzwiowej, pokrycie podłóg i ścian wraz z remontem mini-amfiteatru, który znajduje się obok budynku świetlicy.

Miłosław (powiat wrzesiński) – 400 000 zł Zadanie dotyczy kompleksowej budowy drogi wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Lipie o łącznej długości 800 metrów. Niezbędna inwestycja podyktowana jest faktem, że w tej wiosce brakuje dróg utwardzonych. Kompleksowa budowa wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo dzieci i dorosłych, którzy codziennie pokonują tę drogę do autobusu szkolnego oraz komunikacji miejskiej. Po wybudowaniu inwestycji znikną: kurz, pył, błoto, kałuże, które nie powalają normalnie funkcjonować mieszkańcom tej miejscowości.

  • Do samorządów z Wielkopolski Wschodniej trafi 7 950 000 złotych

 

*** *** ***

Koronawirus w Polsce stał się faktem. Bądź na bieżąco! Nie panikujemy, rzetelnie informujemy. Każdą informację weryfikujemy u źródła, nie publikujemy plotek ani informacji niesprawdzonych. Nie ścigamy się.

 

Regionalne informacje dot. koronawirusa znajdziecie pod adresem https://www.lm.pl/tagi/koronawirus

*** *** ***

Chcesz nas zainteresować tematem? Czekamy na sygnały/materiały. Piszcie na alert@lm.pl.

Czytaj więcej na temat:Wielkopolska wschodnia,   Zbigniew Hoffmann,   poseł,  DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

KOMENTOWAĆ MOGĄ TYLKO OSOBY ZALOGOWANE

max 1000 znaków (0)
max 28 znaków (0)

Twój komentarz może zostać przeczytany przez tysiące osób. Wydawca portalu LM.pl spółka LM LOKALNE MEDIA Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za jego treść. Komentarze zniesławiające lub mogące naruszać dobra osobiste osób trzecich grożą odpowiedzialnością karną i cywilną. Osoby pokrzywdzone mogą skutecznie dochodzić swoich praw w organach ścigania i w sądach. Zgodnie z ust. 16 Regulaminu Twój komentarz może zostać opublikowany nie tylko na tej stronie, ale również w innych mediach.
Komentarze nie na temat są usuwane.

KOMENTARZE

Tylko Kramsk, jak zwykle nic nie dostał. Władza skłócona z mieszkańcami, zamiast skupić się na pozyskiwaniu środków z Funduszu Wielkopolska Wschodnia oraz wielu innych, myślą tylko o własnych interesach. Zamiast dialogu z mieszkańcami, sprawy sądowe z nimi. A inni korzystają...
Dodano: 12.06.2021 16:02    Przez: Kramsk
Proszę, Wierzbinek 600 tys., Kazimierz Biskupi 600 tys, Stare Miasto 800 tys, ktoś tam ponad milion. Brawo dla włodarzy tych gmin, że potrafią pozyskać środki.
Dodano: 12.06.2021 16:07    Przez: Max
A Kleczew znowu zero.
Dodano: 12.06.2021 17:04    Przez: Xxxxxxx
Kleczew POlitycznie POgubiony ?
Dodano: 12.06.2021 17:16    Przez: Popierajmy PiS
I jak tu nie popierać Prawa i Sprawiedliwości, kiedy do samorządów trafią ogromne pieniądze ? Pan Premier Mateusz Morawiecki jest naprawdę dobrym Gospodarzem, oby rządził długo dla dobra Polski.
Dodano: 12.06.2021 17:11    Przez: PiS-owiec

NAJPOPULARNIEJSZE WIDEO

UWAGA
zamknij

Próbujesz wgrać za duże zdjęcie.

Wgrywane zdjęcie nie może być większe niż 500 kB.
Spróbuj zmniejszyć zdjęcie jakimś darmowym programem np. dostępnym w systemie Windows programem Paint lub skorzystaj ze strony internetowej: zmniejszacz.pl.
Jeżeli tego nie zrobisz, ogłoszenie zostanie dodane bez zdjęć. Będziesz je mógł dodać później.