Skocz do zawartości
LM.plWiadomościApel wojewody o ustanowienie 27 grudnia świętem państwowym

Apel wojewody o ustanowienie 27 grudnia świętem państwowym

Dodano:
Apel wojewody o ustanowienie 27 grudnia świętem państwowym

Wojewoda wielkopolski Michał Zieliński podpisał deklarację wsparcia dla inicjatywy upamiętnienia zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 poprzez ustanowienie daty 27 grudnia dniem święta państwowego.

Inicjatorem apelu jest Wielkopolskie Muzeum Niepodległości. - Popieram oraz zachęcam innych, aby dołączyć i wspierać́ inicjatywę̨ ustanowienia 27 grudnia świętem państwowym, świętem wszystkich Polaków, upamiętniającym Powstanie Wielkopolskie. Dzisiaj w obecności dyrektora Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości Przemysława Terleckiego podpisałem deklarację poparcia apelu - mówi wojewoda Michał Zieliński. Pielęgnowanie pamięci o zwycięskim, niezapomnianym zrywie jakim było Powstanie Wielkopolskie jest naszym obowiązkiem. Bohaterstwo naszych przodków, musi nas zachęcić́ do włączenia się̨ w akcję doprowadzenia do ustanowienia dnia 27 grudnia świętem państwowym - podkreślił wojewoda.

- Pamięć o Powstaniu Wielkopolskim wymaga stałej troski i zaangażowania by heroizm i oddanie naszych przodków znalazło należne im miejsce w historii oraz zyskało narodową formę upamiętnienia w postaci święta państwowego - napisali w liście zachęcającym do przyłączenia się do apelu jego organizatorzy.

Apel zainicjowany został przez Wielkopolskie Muzeum Niepodległości, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Fundację Zakłady Kórnickie, poznański Oddział Instytutu Pamięci Narodowej, Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 oraz Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski. 

 
Potwierdzenie
Proszę zaznaczyć powyższe pole