Skocz do zawartości
LM.plWiadomościPożary zboża na pniu, słomy oraz pożar kombajnu i prasy rolniczej

Pożary zboża na pniu, słomy oraz pożar kombajnu i prasy rolniczej

Dodano:
Pożary zboża na pniu, słomy oraz pożar kombajnu i prasy rolniczej

Wraz z rozpoczęciem żniw,  konińscy strażacy odnotowali 33 zdarzenia, w tym m. in. pożary zboża na pniu, pożary balotów słomy oraz pożar kombajnu i prasy rolniczej.

Lata ubiegłe wykazały, iż znacznej ilości tego typu zdarzeń sprzyja utrzymująca się wysoka temperatura, pośpiech oraz zmniejszona czujność osób wykonujących prace polowe. W związku z powyższym Komenda Miejska PSP w Koninie przestrzega, aby wszystkie części mechaniczne pracujące w ruchu były systematycznie smarowane i sprawdzane, czy są sprawne. Zatarte łożyska są bardzo częstą przyczyną pożarów kombajnów, czy pras do słomy.

Szczególnej rozwagi w tym okresie wymaga używanie ognia otwartego. Ewentualne palenie papierosów jest dozwolone jedynie w miejscach pozbawionych materiałów palnych, oddalonych od miejsca wykonywania prac żniwnych i występowania palnych płodów rolnych co najmniej 10 m. Natomiast całkowicie zabronione jest palenie papierosów przy obsłudze sprzętu, maszyn i pojazdów podczas zbioru palnych płodów rolnych oraz ich transporcie.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przy ustawianiu stert, stogów i brogów należy zachować co najmniej następujące odległości:

− od budynków wykonanych z materiałów palnych – 30 m,

− od budynków wykonanych z materiałów niepalnych – 20 m,

− od dróg publicznych i torów kolejowych – 30 m,

− od dróg wewnętrznych i od granicy działki – 10 m,

− od urządzeń i przewodów linii elektrycznych wysokiego napięcia – 30 m,

− od lasów i terenów zadrzewionych – 100 m,

− między stertami, stogami i brogami stanowiącymi odrębne strefy pożarowe – 30 m.

Należy również pamiętać, aby zabezpieczyć urządzenia wydechowe silników spalinowych przed wylotem iskier. Kolejną zasadą jaką należy przestrzegać jest zabezpieczenie podręcznego sprzętu gaśniczego (gaśnic) do prowadzenia ewentualnych działań gaśniczych. Przypominamy także, że wypalanie słomy i pozostałości roślinnych jest zabronione.

Czytaj więcej na temat:
straż pożarna Konin, żniwa, pożary słomy,
Potwierdzenie
Proszę zaznaczyć powyższe pole