Skocz do zawartości
PILNE

IMGW: W nocy ze środy na czwarek silny wiatr o średniej prędkości do 45 km/h, w porywach do 80 km/h. 

LM.plWiadomościKolei jeszcze raz mówią "nie"! I wszędzie to sygnalizują

Kolei jeszcze raz mówią "nie"! I wszędzie to sygnalizują

Dodano:
Kolei jeszcze raz mówią "nie"! I wszędzie to sygnalizują
Krzymów

Mieszkańcy gminy Krzymów nadal przeciwko kolei na ich terenie. 

W Gminnym Ośrodku Kultury w Brzeźnie odbyły się konsultacje dotyczące strategii Aglomeracji Konińskiej. Pojawiła się tam grupa mieszkańców gminy Krzymów i Konina, niezadowolona z ujęcia w dokumencie zapisu o przebiegu linii kolejowej Konin - Turek.

- Przyszliśmy dlatego, że zapoznaliśmy się z dokumentem strategii, w której rekomendacje mówią o budowie tej linii kolejowej. Chcieliśmy zgłosić swoje uwagi, aby zostały uwzględnione również w strategii. Taka rekomendacja jest wprowadzana wbrew woli mieszkańców obszaru, który będzie najbardziej dotknięty budową tej linii kolejowej, ale jest też wbrew woli samorządów. Dlatego, jako mieszkańcy wyrażamy swoją opinię. Liczymy też, że samorządy, czyli gmina Krzymów, miasto Konin, ale również powiat koniński, którego gminy są składowymi aglomeracji, dla której powstaje ten dokument, wyrażą i uwzględnią zdanie mieszkańców w finalnej wersji – powiedział jeden z uczestników spotkania

Protestujących przeciwko budowie kolei na tym odcinku, wskazywali, że nie było dotąd konsultacji społecznych w tym temacie. - Nie wiadomo ile osób w nich uczestniczyło i jaką one w ogóle miały formę i przebieg. Dlatego jesteśmy zmuszeni i robimy to na każdym etapie i przy każdej inicjatywie, gdzie pojawia się kolej, podnosić ten temat. 

Mirosław Mękarski, reprezentujący Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu tłumaczył, że strategia jest dokumentem stwarzającym ramy rozwoju i pokazuje możliwości.

- Jeżeli chodzi o możliwości zmiany istniejących planów związanych z konkretnymi przedsięwzięciami, takimi jak na przykład przebieg linii trasy kolejowej, to należy się zwrócić do podmiotów, które są władne, czyli do właścicieli tego pomysłu. My budujemy tylko i wyłącznie ramy, w których poruszają się samorządy, mieszkańcy, podmioty gospodarcze, które chciałyby wykorzystać tę strategię i możliwości tkwiące w środkach unijnych do swojego rozwoju – powiedział Mirosław Mękarski. Dodał, że uwagi mieszkańców zostaną uwzględnione w projekcie dokumentu.

Źródło: Gmina Krzymów

Potwierdzenie
Proszę zaznaczyć powyższe pole