Skocz do zawartości

Prześlij nam swoje filmy, zdjęcia czy tekst. Bądź częścią naszego zespołu. Kliknij tutaj!

LM.plWiadomościKonińscy zawodowcy otwarci na Europę

Konińscy zawodowcy otwarci na Europę

Materiał promocyjny

Dodano:
Konińscy zawodowcy otwarci na Europę
materiał promocyjny

„Zawodowcy otwarci na Europę” to kolejny projekt Erasmusa realizowany przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie. Uczestniczyli w nim zarówno  nauczyciele jak i uczniowie szkół prowadzących kształcenie zawodowe z Wielkopolski Wschodniej.

Konsorcjum projektowe obejmowało oprócz CWRKDiZ w Koninie cztery placówki: Zespół Szkół Zawodowych w Słupcy, Zespół Szkół Ekonomicznych w Słupcy, Zespół Szkól Technicznych w Kole, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie oraz partnerów zagranicznych – portugalską placówkę edukacyjną EDU Plus i hiszpańskiego koordynatora praktyk – Escuela de Idiomas Carlos V.

Ze względu na ograniczenia wywołane pandemią COVID-19 działania projektowe realizowane były przez prawie dwa lata, jednak udało się je zrealizować w pełnym zakresie. Uczestnicy wzięli udział w zajęciach przygotowawczych, obejmujących poznanie kultury i zwyczajów kraju przyjmującego, przygotowanie pedagogiczne do często pierwszej w życiu zagranicznej podróży oraz wsparcie organizacyjne przed wyjazdem. Ważnym elementem były dodatkowe lekcje języka angielskiego oraz zajęcia z doradcą zawodowym, który pomógł przygotować profesjonalne CV w języku angielskim.

W 2021 roku odbyły się dwa szkolenia kadry w Lizbonie. Ośmioro przedstawicieli kadry zarządzającej CWRKDiZ oraz szkół partnerskich wzięło udział w obserwacji pracy swoich odpowiedników. Tematyka szkolenia dotyczyła „Zarządzania Projektami”. Druga ośmioosobowa grupa z kolei poznawała tajniki „Innowacji w doradztwie zawodowym”.  Obydwa szkolenia zostały wysoko ocenione przez uczestników. Pozwoliły one zaobserwować w jaki sposób realizowane są podobne działania w Portugali, co było inspiracją do twórczego wykorzystania tych obserwacji we własnej pracy.

Głównym elementem projektu było jednak szkolenie praktyczne 64 uczniów.  Jako że szkoły prowadzące kształcenie zawodowe często borykają się z problemem zapewnienia uczniom atrakcyjnych miejsc praktyk na rynku lokalnym, projekty zagranicznych mobilności edukacyjnych są doskonałą odpowiedzią na ten problem. Uczniowie uczestniczący w projekcie „Zawodowcy otwarci na Europę” odbyli praktyki w sewilskich firmach.  Praktyki zawodowe zaoferowano przedstawicielom takich zawodów jak technik reklamy, technik logistyk, technik informatyk oraz technik mechanik i mechatronik. Pracodawcy podkreślali, że nasi uczniowie byli kompetentni, dobrze zorganizowani i zaangażowani w wykonywane zadania. Podniesienie kwalifikacji zawodowych to jednak tylko jeden z aspektów projektu. Przebywanie w międzynarodowym środowisku pracy, często w towarzystwie kolegów i koleżanek z innych krajów, rozwija kompetencje językowe. Poznanie osób z regionów nieco innych kulturowo nie tylko przełamuje negatywne stereotypy ale także często prowadzi do tworzenia długotrwałych relacji koleżeńskich. Wartością dodaną projektu była możliwość uczestnictwa w bogatym programie kulturowym. Uczniowie poznali bogactwo zabytków Andaluzji, w szczególności zwiedzali Sewillę, Kordobę i Kadyks. Z tych podróży pozostały niezapomniane wrażenia.

Projekt pod nazwą „Zawodowcy otwarci na Europę” realizowany jest w okresie od 1.10.2020 r. do 31.12.2022 r. Budżet projektu to 148 334 euro.

Konińscy zawodowcy otwarci na Europę
Konińscy zawodowcy otwarci na Europę
Konińscy zawodowcy otwarci na Europę
Konińscy zawodowcy otwarci na Europę
Konińscy zawodowcy otwarci na Europę
Konińscy zawodowcy otwarci na Europę
Konińscy zawodowcy otwarci na Europę
Konińscy zawodowcy otwarci na Europę
Konińscy zawodowcy otwarci na Europę
Konińscy zawodowcy otwarci na Europę
Konińscy zawodowcy otwarci na Europę
Potwierdzenie
Proszę zaznaczyć powyższe pole