Skocz do zawartości
LM.plWiadomościMedycy z PPOZ chcą leczyć uchodźców z Ukrainy

Medycy z PPOZ chcą leczyć uchodźców z Ukrainy

Dodano: , Żródło: LM.pl
Medycy z PPOZ chcą leczyć uchodźców z Ukrainy
służba zdrowia

Lekarze Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia deklarują chęć udzielania świadczeń medycznych obywatelom Ukrainy. Apelują do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o pilne wprowadzenie odpowiednich zapisów prawnych.

Z zapowiedzi NFZ wynika, że prawo do świadczeń medycznych dotyczyć będzie obywateli Ukrainy, którzy posiadają zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży, potwierdzające legalny pobyt w Polsce w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie.

– Prosimy przy tym o potwierdzenie, czy prawo to obejmować będzie również dostęp do refundowanych: leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych, przyznany z mocą wsteczną od 24 lutego 2022 roku, i czy w związku z tym już obecnie recepty refundowane mogą być uchodźcom z Ukrainy na te produkty wystawiane. Zwracamy bowiem uwagę, że w aktualnym stanie prawnym obcokrajowcy posiadający status uchodźcy są co do zasady uprawnieni do korzystania ze świadczeń pod warunkiem potwierdzenia ich statusu decyzją wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania uchodźcy. Prosimy więc o potwierdzenie, że zamiarem władz jest uproszczenie statusu uchodźców z Ukrainy także w tym zakresie – apeluje Bożena Janicka, prezes PPOZ. – Ze względu na obecną sytuację i pojawiających się pierwszych pacjentów z Ukrainy prosimy o potraktowanie sprawy jako bardzo pilnej! – dodaje.

Lekarze w piśmie do prezesa NFZ proszą o pilne wprowadzenie stosownym rozwiązań w porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia.

Potwierdzenie
Proszę zaznaczyć powyższe pole