Skocz do zawartości
LM.plWiadomościMZGOK w Koninie ogłasza postępowanie na sprzedaż majątku

MZGOK w Koninie ogłasza postępowanie na sprzedaż majątku

Materiał promocyjny

Dodano:
MZGOK w Koninie ogłasza postępowanie na sprzedaż majątku
materiał promocyjny

Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie informuję, że na podstawie uchwały zarządu  spółki nr 12/08/2021 i 16/09/2021 ogłasza wszczęcie postępowania na sprzedaż składników majątku ruchomego spółki:

 1. Wózek podnośnikowy (wózek jezdniowy )  TOYOTA 8FG15, rok produkcji 2007  – maszyna w ciągłej eksploatacji lecz wymaga generalnego remontu.
 2. Ciągnik rolniczy URSUS 1014, rok produkcji 1999, z ładowaczem czołowym TUR 15 – maszyna od kilku miesięcy nieeksploatowana. Stan ogólny maszyny zły – maszyna do generalnego remontu.
 3. Ładowarka marki HSW, model  Ł34, rok produkcji 1995 – maszyna od kilku miesięcy nieeksploatowana. Po podłączeniu akumulatorów silnik odpala lecz maszyna wymaga remontu.
 4. Odśnieżarka spalinowa marki NAC, model GST 55, rok produkcji 2013 – maszyna od kilku lat nieeksploatowana. Stan maszyny dobry.
 5. Maszyna do rozdrabniania i mieszania masy biologicznej firmy SEKO, model SAM 75, typ: 450/90-GT, rok produkcji 2004 – maszyna od kilku lat nieeksploatowana. Elementy tnące zużyte. Maszyna wymaga remontu.
 6. Ładowarka teleskopowa ( wózek jezdniowy ze zmiennym wysięgiem ) marki BOBCAT, model T3071, rok produkcji 2001. Maszyna wyłączona z eksploatacji od kilku miesięcy. Silnik odpala i większość układów działa lecz ze względu na ogólny stan i wyeksploatowanie wymaga generalnego remontu.
 7. Samochód ciężarowy marki Volkswagen, model Crafter 2,5TDI, rok produkcji 2010. – Pojazd w ciągłej eksploatacji.
 8. Samochód ciężarowy marki Star, model 12.185 LC, rok produkcji 2002 – samochód w ciągłej eksploatacji.

Wyżej wymienione składniki majątku spółki można oglądać w dni robocze( od poniedziałku do piątku) od dnia ukazania się ogłoszenia do 12.11.2021 do godziny 14:00. W celu umówienia się na oględziny prosimy o kontakt telefoniczny w godzinach od 6:00 do 14:00 od poniedziałku do piątku. Telefon kontaktowy: 601238875.

Zainteresowani zakupem ww. składników majątku spółki winni do dnia 15.11.2021 do godziny 12:00 złożyć pisemną ofertę w siedzibie firmy, w biurowcu B, pokój nr 6.

Oferta musi być  złożona w zaklejonej kopercie z napisem ” Oferta zakupu składnika majątku MZGOK Sp. z o.o.  w Koninie”  i powinna zawierać:

 • imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy i siedzibę oferenta oraz kontakt telefoniczny do oferenta,
 • nazwę składnika majątku na jaki oferent składa swoją ofertę,
 • ofertę cenową brutto i warunki jej zapłaty oraz termin sfinalizowania zakupu i odebrania przedmiotu w przypadku złożenia najwyższej oferty,
 • oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu postępowania i składając ofertę zakupu jednocześnie zrzeka się możliwości wniesienia zastrzeżeń co do jego stanu technicznego.

Otwarcia ofert komisja dokona w dniu 15.11.2021 o godzinie 12:10.

Przedstawiciel  komisji do godziny 14:00 skontaktuje się telefonicznie z oferentami, którzy zaoferowali najwyższą cenę za dane składniki majątku spółki. W przypadku ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę brutto, komisja postanawia, że za wygraną przyjmie tą, w której oferent zaproponował szybszy termin sfinansowania zakupu i odebrania przedmiotu. W przypadku wycofania się oferenta z zakupu lub niedotrzymania umówionego terminu sfinansowania i odebrania maszyny, komisja skontaktuje się z oferentem, którego oferta była druga pod względem zadeklarowanych warunków zakupu.

Spółka MZGOK zastrzega sobie, że przysługuje jej prawo zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

Czytaj więcej na temat:mzgok, przetarg
Potwierdzenie
Proszę zaznaczyć powyższe pole