Skocz do zawartości
LM.plWiadomościNa kwarantannę na razie do Żerkowa. Trzy miejsca w regionie

Na kwarantannę na razie do Żerkowa. Trzy miejsca w regionie

Dodano: , Żródło: LM.pl
Na kwarantannę na razie do Żerkowa. Trzy miejsca w regionie

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rychwale, schronisko młodzieżowe w Koninie oraz bursa przy ZS im. M. Kopernika w Koninie to potencjalne miejsca, w których umieszczone mogą być osoby poddane kwarantannie.

Każdy powiat i każde miasto z Wielkopolski zostało zobligowane przez wojewodę do wyznaczenia miejsca, do którego trafiać mają osoby poddane kwarantannie, a które tej kwarantanny z różnych przyczyn nie mogą odbyć w domu. Do tej pory w województwie działa jedno takie miejsce - Mickiewiczowskie Centrum Turystyczne w Żerkowie (powiat jarociński). 

Kilkanaście dni temu centrum przyjęło już jedną grupę poddaną kwarantannie. Chodziło o pasażerów autobusu, który wracał z Niemiec. Podczas podróży jeden z pasażerów źle się poczuł, wszyscy uczestnicy zostali więc przebadani na obecność koronawirusa.

Zarówno miasto Konin, jak i powiat koniński podobne miejsca wyznaczyły już na swoim terenie. Miasto zaproponowało aż dwa - Szkolne Schronisko Młodzieżowe przy ul. Staffa 5 w Koninie-Gosławicach oraz bursę przy ZS im. Mikołaja Kopernika Koninie (Al. 1 Maja 22a). Powiat koniński zgłosił natomiast wojewodzie Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rychwale.

Wszystkie te placówki na razie są jedynie wskazane do ewentualnego wykorzystania, na terenie naszego regioniu nie było bowiem jeszcze przypadku COVID-19, nie było również masowej potrzeby umieszczania ludzi w kwarantannie poza ich miejscem zamieszkania. Czy i kiedy powyższe miejsca zostaną zmienione na miejsca odosobienia zależy od decyzji wojewody i sytuacji epidemicznej w województwie. 

fot. bursakonin.pl

Potwierdzenie
Proszę zaznaczyć powyższe pole