Skocz do zawartości

Prześlij nam swoje filmy, zdjęcia czy tekst. Bądź częścią naszego zespołu. Kliknij tutaj!

LM.plWiadomościNowy PSZOK na terenie Gminy Kazimierz Biskupi już w tym roku!

Nowy PSZOK na terenie Gminy Kazimierz Biskupi już w tym roku!

Materiał promocyjny

Dodano: , Żródło: LM.pl
Nowy PSZOK na terenie Gminy Kazimierz Biskupi już w tym roku!
Materiał promocyjny

Gmina Kazimierz Biskupi pozyskała fundusze na budowę nowoczesnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, który zastąpi istniejący Punkt.  Koszt inwestycji będzie wynosił 2 009 908, 26 złotych.

Gmina pozyskała na ten cel dofinansowanie w wysokości 1,98 mln zł w ramach III edycji Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych, a także stara się o kolejne dofinansowanie na wyposażenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.  Dzięki budowie nowego punktu będzie możliwość odbioru większej ilości odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Kazimierz Biskupi. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, czyli PSZOK, jest bardzo ważną częścią składową systemu gospodarowania odpadami i elementem zamykającym system zbierania odpadów komunalnych u źródła. PSZOK jest to miejsce, gdzie mieszkańcy mogą dostarczać określone rodzaje odpadów wytwarzanych w niewielkich ilościach lub wytwarzanych okresowo, których odbieranie z nieruchomości nie jest uzasadnione ekonomicznie.

Punkt zostanie wybudowany przy siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kazimierzu Biskupim i będzie posiadał odrębny dojazd od drogi wojewódzkiej.

Na terenie PSZOKu będą odbierane takie odpady jak: odpady opakowaniowe (papier, szkło, tworzywa sztuczne); metal; odpady niebezpieczne (świetlówki, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki, oleje odpadowe, oleje, lampy fluorescencyjne, tonery, farby itp.); odpady wielkogabarytowe (np. meble, dywany, wózki i rowery), zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny także niekompletny; urządzenia zawierające freon; odpady ulegające biodegradacji; styropian; odpady pobudowlane; tekstylia.

Korzyści wynikające z utworzenia PSZOK

  • Stworzenie dla mieszkańców gminy możliwości nieodpłatnego pozbywania się nietypowych i problematycznych odpadów (możliwość korzystania z punktu w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi),
  • Poprawa czystości na terenie gminy,
  • Zwiększenie odzysku odpadów komunalnych,
  • Zapewnienie bezpieczeństwa środowiska (eliminacja „dzikich wysypisk” i nielegalnego spalania odpadów w gospodarstwach domowych).

Budowa PSZOKa będzie polegała na wykonaniu placu manewrowego i drogi dojazdowej o nawierzchni bitumicznej, budowie zasiek na odpady sypkie, budowie wiaty zamykanej na odpady niebezpieczne, wiaty otwartej na odpady, które będą znajdowały się w kontenerach. Punkt będzie wyposażony w wagę najazdową o tonażu do 50Mg, kontener socjalny, który podniesie standard pracy pracownika zajmującego się punktem, pojemniki oraz kontenery na odpady. Całość zostanie ogrodzona, oświetlona oraz zostanie założony monitoring, który ma zapewnić bezpieczeństwo oraz pomóc w utrzymaniu czystości. Miejsce, gdzie będą postawione kontenery, dla bezpieczeństwa będzie ogrodzone ścianą przeciwpożarową.

Warto podkreślić, że Gmina Kazimierz Biskupi sukcesywnie inwestuje w gospodarkę komunalną. W ubiegłym roku zostały zakupione dla każdej z nieruchomości na terenie Gminy Kazimierz Biskupi pojemniki na odpady ulegające biodegradacji, a także tworzywa sztuczne, które zostały bezpłatnie przekazane naszym mieszkańcom. Zakup pojemników wpłynął pozytywnie na środowisko, dzięki tej inicjatywnie została ograniczona ilość wytwarzanych worków z tworzywa sztucznego, które rozkładają się przez setki lat, stworzono bezpieczne miejsce na składowanie odpadów, sortowanie odpadów zostało ułatwione a w miejscu składowania odpadów można zachować czystość.

Edukacja ekologiczna to równie ważny element gospodarki komunalnej, dlatego Gmina systematycznie edukuje mieszkańców za pośrednictwem profilu na Facebooku oraz gminnej gazety. Co miesiąc pojawiają się informacje na temat ekologicznych rozwiązań, które każdy z mieszkańców może zastosować we własnym domu. Organizowany jest również konkurs Lipiec miesiącem wolnym od plastiku.  Wszystkie te działania mają na celu poszerzenie wiedzy mieszkańców na temat ekologii i segregacji odpadów komunalnych.

Nowy PSZOK na terenie Gminy Kazimierz Biskupi już w tym roku!
Nowy PSZOK na terenie Gminy Kazimierz Biskupi już w tym roku!
Nowy PSZOK na terenie Gminy Kazimierz Biskupi już w tym roku!
Nowy PSZOK na terenie Gminy Kazimierz Biskupi już w tym roku!
Nowy PSZOK na terenie Gminy Kazimierz Biskupi już w tym roku!
Czytaj więcej na temat:Kazimierz Biskupi, PSZOK, zbiórka odpadów, odpady
Potwierdzenie
Proszę zaznaczyć powyższe pole