Skocz do zawartości
LM.plWiadomościPo tajemniczym pożarze w 1945 roku przy Kolskiej wybudowano jeszcze większą szkołę

Po tajemniczym pożarze w 1945 roku przy Kolskiej wybudowano jeszcze większą szkołę

KONIŃSKIE WSPOMNIENIA

Dodano:
Po tajemniczym pożarze w 1945 roku przy Kolskiej wybudowano jeszcze większą szkołę

Najpierw cztery setki dzieci, podzielonych na dziesięć oddziałów, zabrał Józef Rybarski, kierownik nowopowstałej Szkoły Powszechnej nr 2. Placówkę umieszczono w dawnym gimnazjum żydowskim przy ulicy Wodnej, gdzie dzisiaj mieści się Centrum Kształcenia Ustawicznego. Natomiast w marcu wrócił z wysiedlenia Antoni Kacprzak, któremu powierzono organizację Szkoły Powszechnej nr 1. Umieszczono ją tymczasowo w budynku przy ul. Mickiewicza 11 (numeracja dzisiejsza). W klasztorze została Szkoła Podstawowa nr 3, której kierownikiem był najpierw Józef Gryboś, a od lutego 1946 roku – Bolesław Białkowski.

Bardzo krótkie wakacje

W Jedynce uczyło razem z kierownikiem Antonim Kacprzakiem dwanaścioro nauczycieli: Marian Badyński, Jadwiga Dobrecka, Stefan Kabata, Józefa Kieszkówna, Melania Jakubowska, Czesław Lisiak, Marian Malak (wkrótce powołany do wojska), Stanisław Szafrański (również odszedł do wojska) oraz od maja Irena Gocowa, Teodora Kozłowska i Maria Raciborska. Jak wyglądała nauka? Brakowało zeszytów i książek, więc pisano na przykład na odwrocie niemieckich druków urzędowych. Szkolną bibliotekę utworzono z książek przyniesionych przez uczniów. Na początek było ich zaledwie czterdzieści.

To był bardzo krótki rok szkolny, bo zaczął się 1 kwietnia, a świadectwa rozdano 21 lipca. Prawie jedna piąta (18 proc.) z 554 uczniów musiało powtarzać klasę. Co zrozumiałe, wakacje też były wyjątkowo krótkie. Rok szkolny 1945/1946 powinien był zacząć się 4 września, ale z powodu przeciągających się remontów, opóźnił się o kilka dni.

Powrót na Kolską

W roku 1950 Antoniego Kacprzaka zmienił na stanowisku kierownika szkoły Władysław Piecuch. Rok później zakończono odbudowę gmachu przy ulicy Kolskiej 2. Choć jego bryłę zachowano, nowa szkoła była dużo większa: dobudowano drugie piętro a oba boczne skrzydła – do tej pory cofnięte w stosunku do środkowej części gmachu – zrównano z fasadą. Doskonale pokazują to fotografie: pierwszą (fot. 3) zrobiono podczas wojny, a drugą (fot. 4) już po odbudowie spalonej szkoły.

W nowym gmachu znów funkcjonowały dwie szkoły z tą różnicą, że tym razem były to szkoły nr 1 i 3. Wkrótce też przekształcono Jedynkę w Szkołę TPD (Towarzystwa Przyjaciół Dzieci), która miała charakter świecki, co przez rodziców i dzieci zostało przyjęte bez entuzjazmu. Szkoła nie cieszyła się w tym czasie dobrą opinią, w czym zapewne miały swój udział częste zmiany kierowników. W latach 1951-1956 było ich aż sześcioro.

Imienia Zofii Urbanowskiej

W 1956 roku na wniosek rodziców zrezygnowano z kurateli TPD i Szkoła Podstawowa nr 1 wróciła do dawnej nazwy i patrona – Stanisława Konarskiego. To ważne, bo Zofia Urbanowska została dwa lata później patronką Szkoły Podstawowej nr 3. I dopiero kiedy w 1969 roku obie szkoły połączono w jedną, nowa placówka otrzymała numer Jedynki i patronkę Trójki.

W dziejach Jedynki zaczął się od tej pory zupełnie nowy rozdział, który wymaga osobnego omówienia. Początek roku szkolnego to natomiast doskonała okazja, żeby oprócz archiwalnych fotografii pokazać zdjęcia z obchodów dnia patronki w Szkole Podstawowej nr 1 w Koninie, jakie odbywają się cyklicznie 15 maja (fot. 5-9).

Od autora: Wszystkie zamieszczone fotografie pochodzą z archiwum Szkoły Podstawowej nr 1 w Koninie. Jednocześnie bardzo dziękuję paniom dyrektor Renacie Chojnackiej oraz Magdalenie Czapskiej za pomoc w pracy nad tym tekstem oraz udostępnienie materiałów na temat historii szkoły.

strona 3 z 3
Po tajemniczym pożarze w 1945 roku przy Kolskiej wybudowano jeszcze większą szkołę
Po tajemniczym pożarze w 1945 roku przy Kolskiej wybudowano jeszcze większą szkołę
Po tajemniczym pożarze w 1945 roku przy Kolskiej wybudowano jeszcze większą szkołę
Po tajemniczym pożarze w 1945 roku przy Kolskiej wybudowano jeszcze większą szkołę
Po tajemniczym pożarze w 1945 roku przy Kolskiej wybudowano jeszcze większą szkołę
Po tajemniczym pożarze w 1945 roku przy Kolskiej wybudowano jeszcze większą szkołę
Po tajemniczym pożarze w 1945 roku przy Kolskiej wybudowano jeszcze większą szkołę
Po tajemniczym pożarze w 1945 roku przy Kolskiej wybudowano jeszcze większą szkołę
Po tajemniczym pożarze w 1945 roku przy Kolskiej wybudowano jeszcze większą szkołę
Potwierdzenie
Proszę zaznaczyć powyższe pole