Skocz do zawartości
Ukraina

Pomoc dla Ukrainy. Jak się odnaleźć? Informacje, ogłoszenia, inicjatywy | Це війна! Втеча Дарини з Одеси

LM.plWiadomościPodział majątku po rozwodzie

Podział majątku po rozwodzie

Materiał promocyjny

Dodano:
Podział majątku po rozwodzie
materiał promocyjny

Życie pisze różne scenariusze. Niekiedy zawarte małżeństwo nie jest w stanie przetrwać próby czasu i dochodzi do rozwodu, a także do podziału majątku wspólnego. Sam rozwód może być emocjonalnym przeżyciem, które dość mocno wpływa na nasze życie. Warto jednak pamiętać, że nie mniej istotny jest podział majątku po rozwodzie. To jedna z najtrudniejszych i skomplikowanych prawnie spraw działowych. O podziale majątku może zadecydować sąd lub możemy tego dokonać polubownie. Warto wiedzieć, kiedy rozpoczyna się wspólność majątkowa w małżeństwie, co wchodzi w skład takiego wspólnego majątku, a także jak może wyglądać podział majątku wspólnego. Im większa nasza wiedza, tym łatwiejszy będzie ewentualny podział majątku po rozwodzie. Choć nie jest on koniecznością z punktu widzenia prawnego, stanowi swego rodzaju dopełnienie kwestii rozstania.

Podział majątku - co musisz wiedzieć?

Rozwód bardzo często kończy podział majątku wspólnego. Zazwyczaj małżeństwa posiadają wspólne rzeczy materialne i różne nieruchomości. Wraz z biegiem czasu pojawiają się samochody, wszelkiego rodzaju sprzęty, mieszkania, domy oraz ich wyposażenie. Jak czytamy na stronie https://rozwod-i-podzial-majatku.pl/podzial-majatku-po-rozwodzie/, możliwy jest podział majątku przed rozwodem, w jego trakcie lub całkowicie po zakończeniu sprawy rozwodowej. Ostatnia opcja wybierana jest najczęściej. Podział majątku ma doprowadzić do tego, że poszczególne składniki majątkowe, będą własnością każdego z małżonków z osobna. Majątek wspólny nie musi być podzielony idealnie po połowie, to od nas zależy, jakie decyzje podejmiemy.

Podział majątku po rozwodzie, czyli majątek wspólny małżonków w praktyce

Wraz z momentem zawarcia małżeństwa powstaje ustrój małżeński, który oznacza wspólność ustawową. Od tego momentu, każda zarobiona złotówka jest wspólna. Bez względu na to, czy są to oszczędności na koncie, czy zakupione produkty materialne, wszystko jest wspólne. W czasie trwania małżeństwa zgromadzone środki będą budowały majątek wspólny. Wyjątek od sytuacji będzie stanowiło podpisanie intercyzy majątkowej, bowiem wspólność majątkowa nie jest koniecznością, na którą trzeba się decydować. Warto pamiętać o możliwości podpisania intercyzy, czyli umowy majątkowej w formie aktu notarialnego. Jednak jeśli tego nie zrobimy, rozdzielność majątkowa zapanuje dopiero po prawomocnym wyroku sądu. Trzeba również wiedzieć, że postępowanie mające na celu podział majątku wspólnego, nie dotyczy majątków osobistych. To znaczy, że dobra nabyte przez jednego z małżonków jeszcze przed ślubem, zdobyte w drodze dziedziczenia lub darowizny, należą tylko i wyłącznie do tej osoby. Są elementem majątku osobistego.

Czy ugodowy podział majątku po rozwodzie jest możliwy?

Decydując się na podział majątku możemy dokonać tego na dwa sposoby. Pierwszy to zawarcie ugody, drugi sprawa sądowa. Warto pamiętać, że rozwiązanie ugodowe będzie zdecydowanie tańsze, komfortowe i po prostu szybsze. O ile jest to możliwe, warto spróbować. Profesjonalnie przeprowadzone negocjacje mogą okazać się lepsze, niż wielomiesięczna batalia sądowa. Zanim skierujemy sprawę do sądu można się zmotywować i po prostu porozmawiać. Naturalnie mogą pojawić się kwestie sporne, które sprawią, że zawarcie ugody będzie trudniejsze. Problemy mogą się wiązać z tym, co jest częścią majątku wspólnego lub kwestia związana z poniesionym nakładem na rzecz nieruchomości stanowiącej osobisty majątek jednej ze stron. Pomimo tego warto próbować rozwiązać sprawę pozasądowo. Pozwoli to zaoszczędzić czas i być może zredukować niepotrzebny stres.

Ile kosztuje sądowy podział majątku?

Jeśli mimo dobrych chęci parze nie uda się porozumieć w kwestii majątku wspólnego, mogą wystąpić do sądu o taki podział. Wniosek trzeba złożyć do sądu rejonowego w miejscu położenia rzeczy, o które toczy się spór. W sytuacji kiedy majątek znajduje się w okręgu kilku sądów należy wybrać jeden, ten właściwy. Za wniesienie wniosku pobierana jest stała opłata w wysokości 1000 złotych. Może być ona niższa, w wysokości 300 zł, jeśli wniosek zawiera zgodny projekt, jak chcemy podzielić majątek.

Co tworzy majątek wspólny?

Kiedy mówimy o majątku wspólnym warto mieć szeroką wiedzę na ten temat. Powstaje on na mocy prawa w chwili zawarcie związku małżeńskiego. Wyjątek stanowi występowanie okoliczności ustawowych, jak na przykład ubezwłasnowolnienie jednej z osób. Majątek wspólny, o którym mowa to wszelkiego rodzaju przedmioty majątkowe, które zostały nabyte podczas trwania wspólności majątkowej, przez oboje małżonków lub jedno z nich. W skład majątku wspólnego będą wchodziły wynagrodzenia pobierane za pracę, a także dochody płynące z każdej innej działalności zarobkowej. Będą to również dochody z majątku wspólnego i osobistego obu małżonków. Podobnie pieniądze zgromadzone na otwartych rachunkach i pracowniczych funduszach emerytalnych. Majątek wspólny tworzą również wszelkie przedmioty urządzenia domowego, które użytkowali małżonkowie. Mogą one być zakupione lub wynikać z dziedziczenia, czy darowizny.

Czytaj więcej na temat:rozwód, pieniądze, finanse osobiste
Potwierdzenie
Proszę zaznaczyć powyższe pole