Skocz do zawartości
LM.plWiadomościPoza problemami finansowymi seniorom doskwiera samotność

Poza problemami finansowymi seniorom doskwiera samotność

Dodano: , Żródło: LM.pl
Poza problemami finansowymi seniorom doskwiera samotność
pomoc społeczna
 

Z jakimi problemami się najczęściej spotykacie? Co boli konińskich seniorów? 

Oprócz problemów finansowych jest to samotność, brak kontaktu z drugą osobą. Tak zwyczajnie chcą porozmawiać, pożalić się, wygadać. Chcą, żeby ktoś ich wysłuchał, potrzymał za rękę. Temu też służą programy które realizujemy. Od 3 lat jest to program „Wspieraj seniora”, który pojawił się w związku z COVID-19. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo osób starszych, seniorzy mogli zgłaszać potrzebę zrobienia im zakupów, których koszt ponosili sami. W roku 2022 z tej formy pomocy skorzystało 24 seniorów. Od 2020 roku realizujemy również program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”, który aktualnie cieszy się dużym zainteresowaniem. Mieliśmy na początku 20 chętnych, osób samotnych, niepełnosprawnych, czy uwięzionych w swoich mieszkaniach np. na czwartym piętrze. W tamtym roku w projekcie uczestniczyło już 98 osób, które chciały skorzystać z pomocy asystenta, a mieliśmy ich 75. Asystenci pomagają w codziennych czynnościach, w zakupach, ale też umawiają wizytę do lekarza, idą z seniorem na cmentarz czy do kościoła, na spacer, wysłuchają, są ogromnym wsparciem. Ten ministerialny program co roku jest odnawiany. Obecnie czekamy na umowę. Wiemy, że się zakwalifikowaliśmy i otrzymamy środki, niestety mniejsze niż wcześniej i będziemy musieli zmniejszyć liczbę godzin wsparcia.  

A co z usługami opiekuńczymi, pielęgnacyjnymi? 

Seniorzy i osoby niesamodzielne mogą oczywiście zwrócić się również o tego typu usługi. Wtedy do domu przychodzą wykwalifikowane opiekunki, do których obowiązków należy przede wszystkim zaspokojenie codziennych potrzeb życiowych, opieka higieniczna, czy pielęgnacyjna. Tu jest też brany pod uwagę dochód, bo na jego podstawie wyliczana jest odpłatność za usługę. Z tych form pomocy rocznie korzysta ponad 300 osób. Mamy też w ramach programu „Korpusu Wsparcia Seniorów” tzw. opiekę na odległość. W ubiegłym roku rozdaliśmy 57 opasek bezpieczeństwa. Gdyby się coś wydarzyło, senior przewróciłby się to na opasce jest przycisk, który po uruchomieniu powiadamia centrum teleopieki. Ten z kolei kontaktuje się z rodziną, osobą wskazaną przez seniora lub pogotowiem. Czekamy też na przedłużenie tego programu w tym roku, bo nasi seniorzy już o to pytają.  

Są też osoby, które nie mogą liczyć na pomoc bliskich lub też bliscy nie są w stanie poradzić sobie ze schorzeniem seniora. Wtedy może on trafić do Domu Pomocy Społecznej. Kto może liczyć na tę formę opieki i jak wygląda aktualnie sytuacja w placówce? 

To jest też jedna z form pomocy w ramach ustawy o pomocy społecznej dla osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu. Musi być złożony wniosek i jest szereg wymagań, które trzeba spełnić. Lekarz określa do jakiego typu domu osoba powinna trafić. Nasz DPS przy ul. Południowej jest dla osób starszych i somatycznie chorych, ale są domy dla osób psychicznie chorych czy niepełnosprawnych intelektualnie. DPS w Koninie dysponuje 108 miejscami, a aktualnie przebywa w nim 95 mieszkańców. Koszt to obecnie 5200 zł miesięcznie, ale najprawdopodobniej już w lutym on wzrośnie. W przypadku DPS-u kryterium dochodowe nie obowiązuje. Jednak 70 procent dochodu mieszkańca jest przeznaczane na opłatę za pobyt, a pozostałą różnicę w pierwszej kolejności płaci rodzina. Sytuacja bliskich jest szeroko analizowana, również sytuacja majątkowa. Jeżeli dana osoba nie ma możliwości finansowych, albo nie ma bliskich mogących pomóc w sfinansowaniu pobytu w DPS to ten koszt zastępczo ponosi gmina. W ubiegłym roku za mieszkańców Konina umieszczonych w różnych domach pomocy społecznej na terenie kraju ponieśliśmy wydatki przekraczające 5,3 mln zł.  

O konińskich seniorach pamiętamy także szczególnie podczas Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia. Dostarczane są im wówczas w formie cateringu tradycyjne potrawy świąteczne. W 2022 roku pracownicy socjalni dostarczyli 150 paczek żywnościowych osobom starszym, samotnym i najbardziej potrzebującym przygotowanym przez Koniński Bank Żywności. Przygotowaliśmy również 29 słodkich upominków dla konińskich kombatantów, a dzięki jednemu z konińskich sponsorów udało nam się zorganizować kolejnych 90 paczek żywnościowych dla osób starszych i z niepełnosprawnościami.

Konińscy seniorzy, babcie i dziadkowie są nam drodzy. Życzymy im dużo zdrowia, energii do działania i realizacji swoich pasji, wszelkiej pomyślności, ale także czasu wypełnionego życzliwością i miłością najbliższych. Dziękujemy seniorom za radość i optymizm oraz życiową mądrość i doświadczenie.

My również dołączamy się do życzeń!

strona 2 z 2
strona 2/2
Potwierdzenie
Proszę zaznaczyć powyższe pole