Skocz do zawartości
LM.plWiadomościPrezydent prosi ministra infrastruktury o wsparcie przy Trasie Warszawskiej

Prezydent prosi ministra infrastruktury o wsparcie przy Trasie Warszawskiej

Dodano:
Prezydent prosi ministra infrastruktury o wsparcie przy Trasie Warszawskiej
Inwestycje

Z prośbą o podjęcie działań umożliwiających remont Trasy Warszawskiej zwrócił się do ministra infrastruktury prezydent Konina Piotr Korytkowski.

To kolejny krok, by pozyskać dofinansowanie do potężnego i bardzo kosztownego przedsięwzięcia. Zostało ono oszacowane na 197 milionów złotych, w jego zakres wchodzi m.in. rozbiórka i odbudowa trzech mostów i czterech wiaduktów. Jak zaznaczył w liście do ministra prezydent: Budżet Miasta Konina ani dziś, ani w najbliższej przyszłości nie jest w stanie udźwignąć takiego ciężaru finansowego.

Trasa Warszawska jest najważniejszym ciągiem komunikacyjnym Konina, w którego przebiegu droga krajowa nr 92 łączy się z drogą krajową nr 25. Tu odbywa się wzmożony ruch tranzytowy wschód-zachód, północ-południe. W 2019 roku, ze względów technicznych, część mostu nad Wartą została zwężona do jednego pasa ruchu. Przeprowadzona ekspertyza wykazała bowiem, że konieczne jest jego odciążenie. Warto dodać, że jest to obiekt z lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku.

Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie przebudowy Trasy Warszawskiej do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W tym przypadku miasto nie uzyskało dofinansowania. Prezydent szuka wsparcia w Ministerstwie Infrastruktury wskazując, że jest to inwestycja strategiczna pod względem obronności kraju i rozwoju regionu. W swoim piśmie do ministra prezydent podkreślił, że: Zgodnie z art. 19 ust. 5 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych w granicach miast na prawach powiatu, jakim jest Miasto Konin, zarządcą wszystkich dróg publicznych, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, jest prezydent miasta. Wszystkie koszty związane z ich zarządem i utrzymaniem pokrywane są bezpośrednio z budżetu miasta. (…) Niestety niewystarczająca wielkość środków finansowych Miasta, a także ograniczone możliwości pozyskania wsparcia zewnętrznego powodują, że tak ważny szlak komunikacyjny ulega dalszej degradacji, a towarzyszą temu coraz poważniejsze utrudnienia w ruchu drogowym w skali całej sieci dróg krajowych. Trudna sytuacja finansowa samorządu konińskiego może spowodować, że budżet miasta nie udźwignie tak dużego zadania inwestycyjnego, co spowoduje całkowite wyłączenie mostu z użycia.

Prezydent Piotr Korytkowski zwrócił się z prośbą do ministra infrastruktury o podjęcie starań, wraz z ministrem obrony narodowej, umożliwiających Miastu Konin przebudowę Trasy Warszawskiej.

Miasto będzie ponowie starać się o dofinansowanie remontu Trasy Warszawskiej w ramach programu Polski Ład. Niewykluczone, że wniosek zostanie podzielony na etapy i w pierwszej kolejności będzie obejmował przebudowę mostu nad Wartą.

Potwierdzenie
Proszę zaznaczyć powyższe pole