Skocz do zawartości
LM.plWiadomościPrzetarg na dokumentację linii kolejowej opóźni się? Jest odwołanie

Przetarg na dokumentację linii kolejowej opóźni się? Jest odwołanie

Dodano: , Żródło: LM.pl
Przetarg na dokumentację linii kolejowej opóźni się? Jest odwołanie
Kolej Konin - Turek

Związek Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów wniósł odwołanie w związku z przetargiem na stworzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę linii kolejowej Konin – Turek. Zarzuca w nim PKP PLK S.A. szereg nieprawidłowości.

Pod koniec lutego PKP PLK S.A. ogłosiły przetarg na dokumentację projektowo-kosztorysową budowy linii kolejowej Konin – Turek. To kolejny krok w stronę realizacji tej inwestycji. Dokumentacja jest niezwykle ważna – nie tylko odpowie na pytanie, jak dokładnie będzie przebiegała trasa linii, ale również ile może kosztować. Do tej pory wszystkie te informacje pochodziły tylko ze wstępnych szacunków zawartych w studium.

Rozstrzygnięcie przetargu może się jednak opóźnić. Odwołanie od jego zapisów wniósł bowiem Związek Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów. To branżowa organizacja która dba o standard i równe szanse podmiotów, m.in. w przetargach publicznych. ZOPI zarzuca PKP PLK S.A., że zapisy zawarte w przetargu są niejednoznaczne, narzucają na wykonawcę obowiązku sprzeczne z przepisami prawa oraz wykorzystują dominującą pozycję publicznej spółki, co zaburza równowagę stron umowy.  

Co dokładnie ma na myśli ZOPI? To przede wszystkim niesprecyzowana dokładnie lista dokumentów, których PKP PLK S.A. może żądać od wykonawcy dokumentacji, obciążanie wykonawcy obowiązkiem ustalenia prawidłowości dokumentów dostarczanych przez PKP PLK S.A. (!) czy rozbieżności w wymaganiach zawartych w różnego rodzaju opracowaniach, które mają być podstawą do stworzenia dokumentacji.

Odwołanie zostało złożone do Krajowej Izby Odwoławczej. Jeżeli ta uzna argumentację Związku, zapisy w przetargu będą musiały zostać zmienione. To może wydłużyć postępowanie – pierwotny termin składania ofert miał minąć 4 kwietnia.

Linia kolejowa Konin – Turek liczyć ma ok. 38 km i wieść przez Brzeźno (gm. Krzymów), Żychlin, Żdżary (gm. Stare Miasto), Kiszewy, Tuliszków, Grzymiszew, Imiełków (gm. Tuliszków), Słodków, Obrzębin (gm. Turek) i dwa w Turku: jeden w gminie (Turek Zachód), a drugi w mieście (Turek). Zgodnie z założeniami programu Kolej+ powinna powstać do końca 2028 r. Inwestycja jest w 85% finansowana ze środków rządowych. Przeciwko obecnie wybranemu przebiegowi trasy protestują mieszkańcy okolicznych miejscowości – już we wtorek droga krajowa nr 92 ponownie blokowana będzie w Brzeźnie.  

Potwierdzenie
Proszę zaznaczyć powyższe pole