Skocz do zawartości
Ukraina

Pomoc dla Ukrainy. Jak się odnaleźć? Informacje, ogłoszenia, inicjatywy | Це війна! Втеча Дарини з Одеси

LM.plWiadomościRusza nabór wniosków dla rolników poszkodowanych przez suszę

Rusza nabór wniosków dla rolników poszkodowanych przez suszę

Dodano: , Żródło: LM.pl
Rusza nabór wniosków dla rolników poszkodowanych przez suszę
Rolnictwo

450 mln zł przeznaczył rząd na odszkodowania dla rolników, których uprawy dotknięte zostały przez suszę. Wnioski składać można od 16 maja do końca czerwca.

Pomoc przeznaczona jest dla rolników, których szkody spowodowane suszą w 2021 r. były większe, niż pięć procent, lub szkody spowodowane gradem, deszczem, przymrozkami i innymi ekstremalnymi zjawiskami wyniosły co najmniej dwudzieścia procent plonu.

By ubiegać się o odszkodowanie należy zalogować się na swoim koncie za pomocą publicznej aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą" i wydrukować protokół oszacowania szkód w swoim gospodarstwie w przypadku, gdy szkody spowodowane przez suszę wyniosły powyżej 30% lub kalkulację oszacowania szkód wyrządzonych przez suszę w przypadku strat powyżej 5% na danej powierzchni upraw.

Następnym krokiem jest złożenie wniosku w terminie od 16 maja do 30 czerwca na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na jej stronie internetowej. Do wniosku należy dołączyć: kopię protokołu oszacowania szkód, który musi zawierać informacje o powierzchni upraw rolnych, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2021 r. gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny, lub protokół oszacowania szkód, albo kalkulację szkód wygenerowaną przez aplikację publiczną, które zawierają informację o powierzchni upraw rolnych, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2021 r. suszy uwierzytelnione przez producenta rolnego; kopię polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej zawarcie umowy ubezpieczenia upraw rolnych; oświadczenie albo zaświadczenie dotyczące pomocy de minimis oraz informacje niezbędne do udzielenia pomocy, o których mowa w art. 37 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Możliwa do otrzymania pomoc wynosi od 500 zł do 1000 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych. W przypadku braku ubezpieczenia upraw wysokość wypłaty pomniejszona będzie o 50%.

Czytaj więcej na temat:rolnictwo, odszkodowania, susza, wniosek
Potwierdzenie
Proszę zaznaczyć powyższe pole