Skocz do zawartości
LM.plWiadomościWyzwań nie brakuje. Prezes ZGKiM w Golinie o przyszłości spółki

Wyzwań nie brakuje. Prezes ZGKiM w Golinie o przyszłości spółki

Materiał promocyjny

Dodano:
Wyzwań nie brakuje. Prezes ZGKiM w Golinie o przyszłości spółki
materiał promocyjny

Jest zwolennikiem pracy zespołowej, stawia na cyfryzację i wdraża plan rozwojowy. Maksymilian Wojdyński od ponad roku zarządza Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Golinie. Przed sobą oraz gminną spółką zatrudniającą 31 osób, nowy prezes stawia ambitne cele. O tym w jakiej kondycji jest ZGKiM, jakie są plany co do przyszłości Zakładu i co w przyszłym roku czeka mieszkańców gminy Golina? Z prezesem Maksymilianem Wojdyńskim rozmawia Aleksandra Braciszewska-Benkahla.

 

W jakiej kondycji zastał Pan spółkę, kiedy objął Pan stanowisko prezesa?

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Golinie Sp. z o.o. jest zakładem, który posiada wieloletnią historię i powstał na bazie Kółka Rolniczego w Golinie. Przez wiele lat funkcjonowania Zakład musiał sobie radzić na rynku, na tle zmian ustrojowych i politycznych naszego kraju. Pyta Pani o kondycję zakładu? Kondycja średnia... niedoinwestowany, system pracy kadry na poziomie lat 90-tych, stan techniczny budynków bazy do gruntownego remontu, sprzęt oraz maszyny, którymi dysponuje jest wiekowy i należałoby wymienić na nowy, bardziej sprawny i wydajny. Ogólnie rzecz ujmując Zakład do gruntownej przebudowy na każdym jego poziomie, tak aby uwolnić bardzo duży potencjał, którym zawsze dysponował.

 

Co było Pana priorytetem, kiedy zaczął Pan zarządzanie ZGKiM?

Początkowo trudno było jednoznacznie określić priorytet, gdyż potrzeb w Zakładzie było bardzo wiele i są one do dziś. Myślę, że przygotowanie całej struktury Zakładu do szeregu przyszłych zmian, tak aby mógł funkcjonować na poziomie dobrze działającego zakładu pracy. Mam na myśli cyfryzację zakładu i zakup odpowiedniego sprzętu komputerowego i telekomunikacyjnego do sprawnej obsługi wszystkich zadań, podniesienie standardu zakładu dla warunków BHP i P-POŻ, zakup dodatkowego sprzętu do realizacji nowych zadań, zmiany mentalne i kadrowe w zakładzie, a w szczególności podniesienie uposażenia pracowników wykonujących pracę fizyczną. Uważam, że z czasem priorytety będą się zmieniać, ale na pewno pozostanie ten nadrzędny: praca Zakładu na rzecz wszystkich mieszkańców naszej Gminy.

 

Jak po roku pracy ocenia Pan swoje działania? Czy zrealizował Pan do tej pory to, co zamierzał?

Stanowisko Prezesa Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej objąłem w sierpniu 2020 roku i dziś mija 15 miesiąc mojej pracy w tym zakładzie. Oczywiście, że jest trudno dokonać obiektywnej samooceny. Na bieżąco współpracuję z Radą Nadzorczą ZGKiM oraz z Panem Burmistrzem. Uważam, że odbierany jestem w sposób pozytywny.

Czy zrealizowałem wszystko co zamierzałem? Nie. Stanem idealnym jest stan, w którym założenia da się wdrożyć w 100%. Wszyscy dobrze wiemy, że jest to bardzo trudne i czasem nieosiągalne. Staram się wyznaczać kierunki zmian i sposób realizacji zadań, nawet ich kolejność ma być racjonalna i poprawna dla całego Zakładu. Wspieram się swoimi pracownikami, w codzienną pracę jest zaangażowana załoga na różnym poziomie organizacyjnym, staram się wpajać pracę zespołową każdemu pracownikowi, a wartość dodana takich założeń przychodzi z czasem.

Zarządzanie w takim zakładzie nie należy do łatwych, jest wręcz złożone, zależne od środowiska mieszkańców, urzędników pozostałych komórek organizacyjnych gminy oraz wspomnianej kondycji naszego Zakładu. Niezrealizowane priorytety są cały czas na bieżąco weryfikowane a potem wdrażane celem osiągnięcia największych korzyści przez Zakład.

 

Jednym z zadań ZGKiM jest oczyszczanie i odśnieżanie chodników i dróg gminnych. Czy jesteście przygotowani do zimy? Jaki jest budżet na akcję "zima" i czy coś w tym zakresie pojawi się nowego, jeśli chodzi o Zakład?

Tak, jesteśmy przygotowani. Mamy stałych dostawców piasku i soli, współpracujemy z podwykonawcami, kadra pracownicza oraz zaplecze techniczne jakim dysponujemy umożliwi nam wykonanie tego zadania. Z założenia Zakład Komunalny świadczy usługi w zakresie utrzymania zimowego dróg i chodników gminnych, dołożę wszelkich starań, aby w miarę możliwości finansowych też doposażyć w sprzęt zimowy nasz Zakład.

Zadanie utrzymania zimowego dróg i chodników na terenie gminy Golina jest odrębnym zadaniem, a poziom planowego budżetu nie jest ściśle określony. Czas pracy pracowników, użytego sprzętu do tzw. Akcji Zimowej określa poziom wpływów z budżetu miasta za to zadanie. Wszystko jest zależne od pogody i opadów śniegu, nie da się przewidzieć jaka będzie tegoroczna zima. Zdaje sobie sprawę, że w przypadku obfitych.

 

Zajmujecie się też wywozem odpadów. Ostatnio podczas sesji Rady Miejskiej w Golinie radni wydali negatywną opinię, jeśli chodzi o podwyżki cen proponowane przez koniński MZGOK. Co w tej sytuacji stanie się z odpadami z terenu gminy? Czy ta decyzja będzie miała jakieś przełożenie na działanie ZGKiM, a co za tym idzie na mieszkańców?

To jest temat dwuwymiarowy. Według ustawy każda gmina ma obowiązek odebrać i zagospodarować odpady generowane przez swoich mieszkańców. My jako Zakład Komunalny w ramach koncesji na transport odpadów mamy coroczną umowę podpisaną z gminą Golina i tą umowę co roku realizujemy. Poziom kosztów transportu odpadów danego roku jest opracowywany przez nas na podstawie założeń finansowych z roku poprzedniego, raczej jest przewidywalny i akceptowalny przez Burmistrza Goliny.

Drugim wymiarem tego zagadnienia jest koszt zagospodarowania odpadów generowanych przez naszych mieszkańców przez koncesjonowanego odbiorcę. Gmina Golina ma podpisaną umowę z Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) z Miejskim Zakładem Gospodarki Odpadami Komunalnymi (MZGOK) w Koninie. To właśnie drastyczna podwyżka cen zagospodarowania odpadów z naszej gminy przez MZGOK w Koninie spotkała się negatywną opinią ze strony naszych radnych.

Jako Prezes Zakładu Komunalnego nie decyduję o tym co się stanie z transportowanymi przez nasz zakład odpadami. Uważam, że Burmistrz Mirosław Durczyński ma trudne zadanie do zrealizowania, gdyż podwyżka będzie mieć wpływ na poziom wydatkowanych środków finansowych z budżetu gminy. Jestem przekonany, że burmistrz Goliny wypracuje optymalne rozwiązanie w tej sytuacji i że podwyżka cen z MZGOK w Koninie nie sięgnie aż tak drastycznie każdego mieszkańca Gminy Golina.

 

Jakie ma Pan plany w stosunku do ZGKiM?

Restrukturyzacja i plan rozwojowy dla ZGKiM w Golinie. Chciałbym gruntownie przebudować strukturę organizacyjną ZGKiM w Golinie, tak aby spełniał wszelkie warunki pełnowartościowego zakładu. Proces ten jest już rozpoczęty i będę go kontynuował współpracując z dostawcami i odbiorcami naszych usług oraz z mieszkańcami gminy Golina. Jestem zwolennikiem pracy zespołowej i podejścia zadaniowego. Mam nadzieję, że uda mi się zmienić oblicze ZGKiM na zakład, w którym warto pracować. Praca przy transporcie odpadów i utrzymaniu miasta i gminy w czystości jest pracą bardzo ciężką. Uważam, że aby realizować codzienne zadania potrzebny jest zakup odpowiedniego sprzętu, który w dużym stopniu podniesie jakość świadczonych usług.

 

Jakie wyzwania w 2022 roku stoją przed Zakładem?

Nie wiem co przyniesie nowy rok 2022, gdyż każdy poprzedni był inny i niepowtarzalny. Pandemia COVID-19, niestabilna sytuacja na rynku, inflacja i wiążący się z tym znaczny wzrost cen, permanentnie rosnąca ilość generowanych odpadów przez konsumpcyjny tryb życia mieszkańców naszej gminy na pewno będzie wyzwaniem kolejnych lat. Myślę, że zrozumienie zmian w środowisku bliższym i dalszym odpowiednio przygotuje zakład do wyzwań jakie czekają ZGKiM w Golinie na rok 2022. Poszerzenie zakresu usług wykonywanych przez nasz zakład to jest wyzwanie, które właśnie stoi przed nami jeszcze w końcu roku 2021.

 

Dziękuję za rozmowę.

Dziękuję.

Potwierdzenie
Proszę zaznaczyć powyższe pole