Skocz do zawartości
LM.plWiadomościZ piaskownicy do książnicy

Z piaskownicy do książnicy

Materiał promocyjny

Dodano:
Z piaskownicy do książnicy

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kleczewie znalazła się w gronie 49 beneficjentów, którzy otrzymali dofinansowanie na lata 2021-2022 w ramach Kierunku interwencji 4.1. pn.: BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność, który jest częścią składową Priorytetu 4 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

Kleczewska książnica otrzymała dofinansowanie w wysokości 117 000 zł na realizację projektu „Z piaskownicy do książnicy”. Zadania projektowe mają zapewnić animację działań społecznych w środowisku lokalnym pod względem zaspokojenia potrzeb kulturalnych, czyli

aktywizowanie społeczności lokalnej do organizowania własnej przestrzeni, do samopomocy i kreatywności. Kluczowym założeniem projektu jest wzmożenie zainteresowania kulturą czytelniczą małych dzieci i ich rodziców. Projekt ma sprawić, że biblioteka stanie się dla rodzin miejscem, w którym będą mogli spędzać aktywnie czas: uczestniczyć w zajęciach edukacyjno-animacyjnych, warsztatach i szkoleniach, realizować swoje pasje.

Kluczowymi zaś celami realizowanego projektu jest włączanie środowiska lokalnego w działania biblioteki na rzecz upowszechniania czytelnictwa, nawiązywanie i rozwijanie lokalnych partnerstw na rzecz wzmacniania roli biblioteki. W ten sposób kleczewscy bibliotekarze chcą sprawić, że biblioteka stanie się lokalnym centrum dostępu do kultury, Będzie tzw. „trzecim miejscem” dla dzieci i ich rodzin.

Aby wdrożyć projekt, biblioteka zawiązała partnerstwa z zespołami szkolno-przedszkolnymi w Kleczewie i Budzisławiu Kościelnym oraz Towarzystwem Przyjaciół Dzieci w Kleczewie. Wespół będą realizowane najważniejsze zadania projektowe: warsztaty, szkolenia i konferencje, poszerzające wiedzę w zakresie budowania partnerstw oraz wypracowania takiego modelu biblioteki, aby jej oferta była atrakcyjna dla dzieci i lokalnego środowiska, czy działania edukacyjno-animacyjne dla dzieci (spotkania autorskie, zajęcia warsztatowe w oparciu o książkę). W ramach projektu powstania również specjalistyczna sala dla małych dzieci i ich rodziców. Do ich dyspozycji będą m.in. książki sensoryczne.

Kleczewska biblioteka realizację projektu rozpoczęła od konferencji dla bibliotekarzy z regionu konińskiego, nauczycieli oddziałów przedszkolnych i rodziców. Tematyką konferencji, która odbyła się 15 września br., było pokazanie nowych możliwości w pracy bibliotekarzy z dziećmi. Spotkanie poprowadzili pracownicy CDN Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Koninie. O roli książki w życiu dziecka mówiła natomiast dr Aleksandra Piotrowska – ceniona pedagog dziecięca, znana z licznych publikacji i programów telewizyjnych.

Z piaskownicy do książnicy
Z piaskownicy do książnicy
Z piaskownicy do książnicy
Z piaskownicy do książnicy
Potwierdzenie
Proszę zaznaczyć powyższe pole