Skocz do zawartości
LM.plWiadomościZakaz korzystania z telefonu na pasach. Obowiązują nowe przepisy

Zakaz korzystania z telefonu na pasach. Obowiązują nowe przepisy

Dodano: , Żródło: LM.pl
Zakaz korzystania z telefonu na pasach. Obowiązują nowe przepisy

Dzisiaj weszły w życie przepisy, które mają zwiększyć bezpieczeństwo pieszych na drogach. Najważniejszą zmianą jest zakaz korzystania z telefonu i innych urządzeń elektronicznych podczas przechodzenia przez jezdnie.

Zmiana ustawy „Prawo o ruchu drogowym“ obowiązuje od 1 czerwca. Nowe przepisy mają zwiększyć ochronę pieszego. Ustawodawca doprecyzował w nich obowiązki kierowców, ale też pieszych. Zgodnie z prawem, osoba wchodząca na przejście będzie miała pierwszeństwo przed pojazdem, z wyjątkiem tramwaju. Kierowcy natomiast zbliżając się do pasów muszą zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu i wchodzącemu na przejście.

Nowe regulacje nie zwalniają pieszego z obowiązku zachowania szczególnej ostrożności podczas wchodzenia na pasy lub torowisko. Rewolucyjną zmianą dla pieszego jest zakaz korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych, podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię czy torowisko.

Kolejną zmianą jest zrównanie dopuszczalnej prędkości pojazdu przez całą dobę na obszarze zabudowanym do 50 km/h. Przepisy precyzują również minimalny odstęp między pojazdami na autostradach i drogach ekspresowych.

Zakaz korzystania z telefonu na pasach. Obowiązują nowe przepisy
Zakaz korzystania z telefonu na pasach. Obowiązują nowe przepisy
Zakaz korzystania z telefonu na pasach. Obowiązują nowe przepisy
Zakaz korzystania z telefonu na pasach. Obowiązują nowe przepisy
Potwierdzenie
Proszę zaznaczyć powyższe pole