Skocz do zawartości
LM.plWiadomościZapadł niekorzystny dla miasta wyrok, ale nadal trzeba płacić?

Zapadł niekorzystny dla miasta wyrok, ale nadal trzeba płacić?

Dodano:
Zapadł niekorzystny dla miasta wyrok, ale nadal trzeba płacić?

Wprawdzie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu stwierdził nieważność uchwał Rady Miasta Konina w sprawie tzw. deszczówki, jednak jak nas poinformowali konińscy przedsiębiorcy, opłaty są nadal ściągane.
 

Wyrok, jaki zapadł pod koniec marca tego roku, to efekt skargi złożonej przez Konińską Spółdzielnię Mieszkaniową. Sąd orzekł, że uchwały w sprawie deszczówki są nieważne, ponieważ opłaty wprowadziła rada miasta, a samorządy nie mają takich kompetencji. Tymczasem Zarząd Dróg Miejskich w Koninie nadal wystawia faktury za deszczówkę. Jeden z konińskich przedsiębiorców, opierając się na wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, poinformował ZDM, że odmawia opłacenia ostatniej faktury, a także wniósł o zwrot tego, co już zapłacił za deszczówkę w ubiegłym roku. Domaga się również rozwiązania umowy z ZDM. Jednak Zarząd Dróg Miejskich twierdzi, że w związku z tym, że wyrok nie jest prawomocny, należności uregulować trzeba.

- Zgodnie z przysługującym stronie prawem, Miasto Konin złożyło skargę kasacyjną od niniejszych wyroków. W związku z powyższym jesteśmy zobowiązani do dalszej realizacji uchwały. Dn. 26 maja br. została podjęta Uchwała Nr 760 zmieniająca uchwałę Nr 476 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za odprowadzanie wód opadowych. Na okres 01.07.2022 – 30.06.2023 r. zawieszono pobór opłat. Faktura, którą Pan otrzymał, jest na chwilę obecną ostatnią. W przypadku niekorzystnego dla Miasta rozstrzygnięcia sprawy przez NSA należności będą zwracane – taką odpowiedź otrzymał przedsiębiorca.

Do kasy miasta od momentu wejścia w życie, unieważnionej przez sąd uchwały deszczówkowej wpłynęło ponad 600 tysięcy złotych.

Czytaj więcej na temat:deszczowka, wyrok, trzeba placic
Potwierdzenie
Proszę zaznaczyć powyższe pole