Strona 1 z 1

STYPENDIA FUNDACJI „DZIEŁO NOWEGO TYSIĄCLECIA”

Post: 14 stycznia 2021, 16:51
autor: Gość
Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” od 20 lat prowadzi program stypendialny wyrównujący szanse edukacyjne młodzieży, pochodzącej z małych miejscowości. W tym roku obejmie pomocą ok. 2000 osób z 40 diecezji Polski.
Kto może otrzymać stypendium?
Uczniowie szkoły podstawowej po I semestrze 7 klasy oraz szkół średnich. Będąc studentem nie można wnioskować o stypendium, ale można je otrzymywać, jako kontynuacja wcześniejszego uczestnictwa w programie.

Kandydaci do stypendium, którzy ubiegają się o nie po raz pierwszy, przyjmowani są od grudnia 2020 do końca kwietnia 2021 roku lub do wyczerpania limitu miejsc w danej diecezji.
JAK ZOSTAĆ STYPENDYSTĄ?
https://dzielo.pl/stypendium/jak-zostac-stypendysta/#1474560719937-aa8a7a54-f03c