Dzisiaj jest wtorek 20 kwietnia 2021, imieniny: Agnieszki, Czesława, Amalii WIADOMOŚCI OGŁOSZENIA (17791) SPORT FORUM FIRMY (5594) PRACA (56) KINA IMPREZY WIDEO
Login:
Hasło:
Przypomnij hasło
zamknij

POGODA

Dziśpogoda
8 / 8oC
Jutropogoda
14 / 5oC
Pojutrzepogoda
6 / 3oC
Pogodę dostarcza twojapogoda.pl

POLECANE:
Bon ton również w pracy - „Czwartkowe spotkania z ... (1)MZK Konin i pierwsze w Polsce zamówienie na autobu ... (9)

Szanowni Państwo,

Szanowni Państwo,

Postautor: Gość » 1 marca 2021, 11:45

Koncepcja utworzenia Ziemskiego Narodowego Banku Polskiego (ZNBP) w realizacji uwłaszczenia narodu polskiego na zasobach naturalnych kraju i gospodarowanie nimi.
https://youtu.be/gAZd9nvFcZ8
Dokładnie 798 tys. zł - taką kwotę dostał prezes państwowego banku PKO BP Zbigniew Jagiełło (53 l.) za niewykorzystany urlop. Ekwiwalent wypłacono mu, bo zmieniono zasady zatrudniania i wynagradzania zarządu. W sumie za cały ubiegły rok Jagiełło zarobił w fotelu prezesa 3 mln 329 tys. zł.
...- Pierwsze Objawy - Zdrowego Myślenia...
- “Wprowadzenie waluty euro było i pozostaje błędem. Europa musi być budowana wokół ludzi, a nie wokół biurokracji” – oświadczył Salvini, szef partii Liga, cytowany przez serwis finansowy Daily Forex. “Będziemy działać by zmienić niektóre traktaty. System wspólnej waluty jest skazany na koniec i chcemy być na to przygotowani”; zapowiedział". https://youtu.be/H_D_-ZA9tLA
Szanowni Obywatele RP;
Tylko Ziemski Narodowy Bank Polski zmieni naszą przyszłość !!!
Już wkrótce; koncepcja utworzenia Ziemskiego Narodowego Banku Polskiego w realizacji uwłaszczenia narodu polskiego na zasobach naturalnych kraju i gospodarowania nimi. Forum Patriotów Polskich, Kraków - 17 marzec 2018 r., oraz II Ogólnopolska Konferencja Integracyjna w Szczecinie w dniu 15 września 2018 r.
Wniosek dotyczący wstrzymania sprzedaży KWK „Krupiński” oraz podjęcia debaty publicznej n/t złóż węgla kamiennego w Polsce.
Czytaj więcej:
http://docs.wixstatic.com/.../9ff67d...
"Znaczenie Polski zależeć będzie od tego, czy w Polsce wytworzy się polski handel i przemysł. Bez spełnienia tego warunku będziemy dla Europy tylko krajem, ale nie społeczeństwem, kolonią dla państw silnych ekonomicznie. A za tym pójdzie iluzoryczność naszej niepodległości" - Feliks Koneczny - polski przedwojenny i powojenny historyk i historiozof, bibliotekarz i dziennikarz, twórca oryginalnej koncepcji cywilizacji, profesor Uniwersytetu im. Stefana Batorego w Wilnie. Feliks Karol Koneczny (ur. 1 listopada 1862
w Krakowie, zm. 10 lutego 1949 w Krakowie) – polski historyk i historiozof, krytyk teatralny, a także bibliotekarz i dziennikarz, twórca oryginalnej koncepcji cywilizacji.
W związku z kolejną próbą wywłaszczania polskiego społeczeństwa, z najcenniejszych aktywów, nie tylko Jastrzębskiej Spółki Węglowej, (JSW) SA ale całej branży polskiego górnictwa węgla kamiennego poprzez zamiar udzielenia koncesji na wydobycie węgla i metanu, oraz sprzedaży przygotowywanej przez kolejne rządy PO – PSL i PiS za przysłowiowe grosze majątku najbardziej perspektywicznej kopalni do generowania ogromnych zysków w przyszłości jaką będzie KWK „Krupiński”, oraz braku dynamicznego rozwoju Polskiej narodowej specjalizacji w zakresie gospodarki morskiej, rybołówstwa i budowy okrętów - żądamy zwołania pilnej debaty publicznej celem uzasadnienia braku realnego rozwoju i podejmowanych decyzji na oczach całego społeczeństwa.
Referat:
Pobudzenie stanów świadomości; to nadrzędny cel mego wystąpienia.
( https://www.youtube.com/watch?v=WGgNEp_ywP0 ).
Dzisiejsza konferencja powinna mieć swoje konsekwencje w powołaniu lobbingu na rzecz utworzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego. Narodowy Fundusz Inwestycyjny powinien być zintegrowany z Ziemskim Narodowym Bankiem Polskim; organizacją bankową nowej generacji wynikającą z potrzeb dzisiejszych czasów i najbliższej przyszłości określonej czasem co najmniej jednego pokolenia lub okresem wyrażonym cyfrą 100 lat (słownie: stu lat).
Aby wykonać skutecznie zamierzenia Narodowego Forum Patriotów Polskich w Krakowie w dniu 17 marca 2018 r.; oraz II Ogólnopolskiej Konferencji Integracyjnej w Szczecinie proponuję rozważyć i zastosować Protest wekslowy który jest publicznym, naturalnym aktem, jest on niezbędną przesłanką poszukiwania zwrotnego.
Protest wekslowy - jest jedną z najbardziej charakterystycznych czynności wekslowych instytucji prawa wekslowego. Uregulowany został w wielu przepisach prawa wekslowego, w tym zwłaszcza w art. 85-95. jest to urzędowy akt stwierdzający odmowę przyjęcia weksla bądź jego zapłacenia albo też zajście niektórych innych okoliczności faktycznych lub prawnych z którymi ustawa wiąże prawo zwrotnego poszukiwania (tzw. regresu).
Stronami instytucji Protestu Wekslowego są przedstawiciele narodu Suweren, oraz Rząd RP reprezentowany przez Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Gospodarki i Ministrem Skarbu Państwa.
Według prawa wekslowego, obowiązującego w Polsce, PROTEST jest aktem publicznym, inaczej niż weksel, ale tak samo sformalizowanym.
Pospolite Ruszenie Polaków Pierwszy Światowy Kongres Polaków który odbył się w dniu 03 listopada br. wnosi w sposób zdecydowany elementy strategii dla Polski ponad podziałami.
Ponieważ mamy do czynienia z regresem gospodarczym, politycznym i społecznym, którego powód leży w zniszczonym dorobku i potencjału gospodarczego Polski; w świetle powyższego należy sięgnąć po nowe możliwości zdobyczny naukowych i socjalnych.
Takim narzędziem jest doktryna Kredyt socjalny, oraz Ekonomia Fizyczna która znacznie zbliżona do ekonomii naturalnej uzupełnionej elementami ekonomii stanowionej.
Już w roku 2000 przedstawiłem założenia ideowo – moralne dla których podjąłem kampanię jako kandydat na Prezydenta Rzeczypospolitej; Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 sierpnia 2000 r., (Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 554); w dalszym ciągu jako założenia w celu budowy zdrowego i sprawnego Państwa są aktualne.
W stosunku do realizowanych w okresie ostatnich dziesięcioleci liberalnych koncepcji, a następnie po roku 1989 tzw. transformacji ustrojowej. Główne aksjomaty Ekonomii Fizycznej są kompatybilne z opracowaniami wielu autorów polskich i zagranicznych takich jak prof. W.J. Korab – Karpowicza w Traktacie polityczno - filozoficznym, czy też Wojciecha Gąbińskiego autora publikacji książkowej pt. Ekonomia Przetrwania; doświadczonego przedsiębiorcy, tłumacza i blogera ekonomicznego specjalizującego się w ekonomii behawioralnej, oraz w edukacji finansowej, albo Adama Doboszyńskiego. Który przedstawił własny model polskiej gospodarki narodowej w duchu myśli katolicyzmu społecznego. Nie sposób nie przytoczyć na tę okoliczność lidera Ekonomii Fizycznej Leibniza - La Rouche – męża stanu USA i wielu innych autorów.
Paradygmat, według Wikipedii, to „zbiór pojęć i teorii tworzących podstawy określonej nauki”. Teorii i pojęć tworzących paradygmat raczej się nie kwestionuje, przynajmniej
do czasu, kiedy jest on twórczy poznawczo – tzn. można z jego pomocą tworzyć teorie szczegółowe zgodnie z danymi doświadczalnymi, którymi zajmuje się nauka.
Założenia Ekonomii Fizycznej sprowadzają się do kilku głównych paradygmatów:
1. zdolności dokonywania odkryć, posiadanej przez człowieka stworzonego na obraz
i podobieństwo Boga, oraz umiejętności jej wykorzystania w aktywności gospodarczej,
2. imperatywu wzbogacania tzw. energii systemy, (liczonej na 1 km² i jedno gospodarstwo domowe), będącego pochodną tzw. inwestycji infrastrukturalnych (budowa nowej generacji maszyn i urządzeń, nowe techniki i technologie),
3. imperatywu posługiwania się w sposób usystematyzowany instrukcją kredytu produktywnego, nie generującego inflacji, ukierunkowanego na rozwój badań podstawowych, nauk stosowanych, nowe techniki i technologie,
4. realizacji koncepcji państwa wg kanonów dobra wspólnego,
5. eliminacji z procesów gospodarczych posługiwania się kapitałem finansowym (w warunkach rynków kapitałowych) tak jak innymi realnymi dobrami występującymi w obrocie gospodarczym (towary, usługi), a tym samym usuwanie zjawiska contradictio In adiectio (sprzeczność wewnętrzna) z procesów gospodarczych,
6. zachowania instytucji banku narodowego i parametrów kształtujących koszt kredytu w wyłącznym zakresie kompetencyjnym rządu narodowego,
7. kształtowania paradygmatu kulturowego, polegającego na podporządkowaniu funkcji kapitału finansowego potrzebom obsługi realizacji zadań zgłaszanych przez kapitał rzeczowy – przemysłowy i inny,
8. eliminacji mechanizmów kształtujących tzw. ekonomię kasyna, kreującą nawis pustego pieniądza inflacyjnego, powstającego w obecnym światowym systemie finansowym w wyniku posługiwania się tzw. instrumentami finansowymi i agregatami monetarnymi (derywatywy i inne) – na rzecz realnej ekonomii – ekonomii fizycznej, służebnej wobec potrzeb społecznego rozwoju,
9. wyeliminowania systemowych przesłanek – destrukcyjnego działania na rynkach kapitałowych tzw. kapitału krótkoterminowego – spekulacyjnego,
10. imperatywu zorganizowania światowego systemu finansowego – według modelu Breton Woods z 1944 r. – stabilizującego kursy walut.
Co jest nie tak z aktualnie obowiązującym paradygmatem ? Dlaczego uważasz, że musi odejść ?; oto pytania na które musimy dać sobie odpowiedź.
Przyjęcie fałszywych aksjomatów prowadzi do fałszywych i destrukcyjnych rozwiązań gospodarczych.
Jestem przekonany że działania i organizowanie się w odbudowę potencjału przemysłowego Polski i Polaków na całym świecie, stanowi potrzebę chwili jak i potrzebę perspektywicznego rozwoju gospodarczego i kulturalnego Polaków na najbliższe lata.
Bez zmiany systemu ekonomicznego nie możemy się spodziewać dobrobytu i spokoju
w budowaniu przyszłości. Pierwszy Światowy Kongres Polaków który odbył się w dniu
03 listopada 2017 r.; jest takim zaczynem nowej i obiecującej perspektywy rozwojowej.
"Polityka to sztuka rządzenia; to organizacja społeczeństwa dla współdziałania."
W. Julian Korab - Karpowicz, TRAKTAT POLITYCZNO - FILOZOFICZNY, Kęty 2015.
https://www.facebook.com/Polska2000/?ref=aymt_homepage_panel
motto:
"Czas nauczyć się ludzi łączyć wokół słusznych spraw, a nie dzielić" taki jest sens - istota rzeczy funkcjonowania Krajowego Ruchu Polaków na drodze Pospolite Ruszenie Polaków w Światowym Ruchu Polaków i Polonii
Kredyt socjalny jest doktryną, zbiorem zasad ogłoszonych po raz pierwszy przez majora i inżyniera C.H. Douglasa, w roku 1918. Zastosowanie tych zasad sprawi, że społeczeństwo skutecznie osiągnie swój właściwy cel, którym jest służenie ludzkim potrzebom.
Kredyt Socjalny nie stwarza ani dóbr, ani potrzeb, lecz usuwa wszelkie sztuczne przeszkody pomiędzy produkcją a konsumpcją, pomiędzy zbożem w magazynach a chlebem na stole.
Przeszkoda dzisiaj, przynajmniej w krajach rozwiniętych, jest natury czysto finansowej.
Jest to przeszkoda pieniężna.
Otóż system finansowy nie pochodzi ani od Boga, ani od natury; bowiem został ustanowiony przez człowieka. System finansowy może być przystosowany do służenia ludziom, a nie do stwarzania im problemów i różnego rodzaju trudności.
W tym celu Kredyt Socjalny przedstawia konkretne propozycje, które chociaż są bardzo proste, pociągają za sobą prawdziwą radykalną pozytywną zmianę. Kredyt Socjalny utworzy wizję cywilizacji w nowym aspekcie, jeżeli przez cywilizację można oznaczyć stosunki między ludźmi oraz warunki życia, ułatwiające każdemu rozwój jego osobowości.
W ustroju kredytowym nie zmagano by się już z problemami czysto finansowymi, nieustannie nękającymi społeczeństwo i które zatruwają stosunki między jednostkami. Odtąd finanse stanowiłyby już tylko system rachunkowości, wyrażający w cyfrach względne wartości produktów i usług, ułatwiający mobilizację i koordynację działań, koniecznych w produkcji w różnych fazach prowadzących do ukończonego produktu oraz zapewniający WSZYSTKIM konsumentom swobodę wyboru tego, co im odpowiada spośród dóbr zaoferowanych lub dających się natychmiast zrealizować.
Po raz pierwszy w historii wszyscy razem i każdy z osobna mieliby zagwarantowane absolutne, niczym nie ograniczone bezpieczeństwo ekonomiczne. Zniknie ubóstwo materialne. Zniknie niepokój o jutro. Chleb byłby zapewniony wszystkim, dopóki jest
dosyć zboża na dostateczną ilość chleba dla wszystkich. To samo odnosi się do innych produktów koniecznych do życia.
Tym bezpieczeństwem ekonomicznym byłby obdarzony każdy obywatel z samego faktu,
że jest członkiem, Społeczeństwa, używającym w ciągu całego swego życia ogromnego kapitału społecznego, który stał się dominującym czynnikiem nowoczesnej produkcji.
Na ten kapitał składają się m. in. bogactwa naturalne będące wspólnym dobrem; życie w połączeniu ze wzrostem gospodarczym, które z niego wypływa; suma odkryć, wynalazków, postępu technologicznego, nieustannie wzrastające dziedzictwo pokoleń. Ten społeczny kapitał, tak produktywny, przynosiłby w zysku każdemu współwłaścicielowi, każdemu obywatelowi okresową dywidendę, od kołyski aż do grobu.
Zważywszy wielkość produkcji, jaką dzięki temu wspólnemu kapitałowi można osiągnąć, dywidenda dla każdego powinna wystarczyć do zaspokojenia przynajmniej zasadniczych potrzeb egzystencji. I to bez uszczerbku pensji lub innej formy wynagrodzenia, ponadto nie wyrządzając krzywdy tym, którzy osobiście biorą udział w produkcji.
Dochód związany w ten sposób z osobą, a już nie jedynie z jej statusem najemnika, uchroniłby jednostki od wyzyskiwania ich przez innych ludzi. Mając zapewnione minimum konieczne do życia, człowiek mniej się pozwala popychać i może się lepiej oddać obranej karierze. Ludzie, wyzwoleni od przygniatających ich trosk materialnych, mogliby uprawiać swobodną działalność, bardziej twórczą niż praca nakazana i dążyć do osobistego rozwoju przez ćwiczenie dyspozycji ludzkich wyższych nad czynności czysto ekonomiczne. Zdobywanie podstaw materialnych nie byłoby już w ich życiu tak bardzo absorbującym zajęciem.
Chociaż propozycje Kredytu Socjalnego (w oparciu o uwłaszczenie narodu polskiego na zasobach naturalnych kraju i gospodarowanie nimi) są tak logiczne, tak społeczne i tak pełne szacunku dla ludzkiej osoby, jednak zrywają radykalnie z pojęciami powszechnie przyjętymi i uważanymi za namacalne i nienaruszalne.
Dlatego Kredyt Socjalny nie może wynikać po prostu ze zmiany partii będącej u władzy. Nie narzuca się nowej cywilizacji drogą wyborów. Najpierw trzeba się postarać, żeby społeczeństwo ją poznało, pragnęło i do niej dążyło. A ponieważ chodzi tu o cywilizację kredytową, zgódźmy się, że najpierw trzeba wypracować mentalność kredytową, postarać się, żeby przewyższała postawa duchowa sprzyjająca wizji, jaką ukazuje Kredyt Socjalny.
Zagadnienie więc nie polega na zachwalaniu jakiejś partii politycznej, ale na tym, by Kredyt Socjalny stał się znany, kochany i upragniony. Zresztą sama koncepcja partii sprzeciwia się filozofii Kredytu Socjalnego. Partie są po to, aby próbować przejąć władzę i tylko wtedy dobrze działają, gdy rozpoczyna się o nią walka. Kredyt Socjalny rozdzielałby władzę w możliwie najszerszym zakresie pomiędzy wszystkich członków społeczeństwa. Władzę ekonomiczną - przez zagwarantowanie siły nabywczej każdej jednostce. Władzę polityczną - czyniąc posłów prawdziwymi przedstawicielami ich wyborców, a już nie sługami partii.
Wyborcy powinni nauczyć się wyrażać swoją wolę w każdym czasie. Właśnie między wyborami podejmuje się decyzje, dotyczące życia obywateli. Zadowolić się oddaniem głosu na jakiegoś kandydata partii, a potem przyjmować biernie wszystko, co się postanowi, bez pytania o zdanie tych, którzy powinni być podmiotem tych decyzji, to polityczny infantylizm.
Jakakolwiek organizacja, czy ruch, zajmujący się kwestią społeczną, wiele by zyskał, gdyby poznał i przyjął zasady Kredytu Socjalnego.
Jakikolwiek przedstawiciel narodu, indywidualnie, do jakiej by nie należał partii, jeśli pragnie naprawdę ogólnego dobra, powinien bez wahania żądać adekwatnego podziału bogactw, z uszanowaniem osobistej wolności, własności i prywatnych przedsiębiorstw. Może to zrobić pozostając w partii, jaką uważa za najodpowiedniejszą do zarządzania krajem. Ale nie możemy przyjąć, by tak wiodąca idea, jak Kredyt Socjalny, który jest ponad partiami, który by je wszystkie wzbogacił, miał być w jakikolwiek sposób ograniczony nazwą jakiejś partii politycznej.
Kredyt Socjalny jest czymś uniwersalnym. Partia polityczna jest czymś podrzędnym, ograniczonym. Nazwać jakąś partię „Kredytem Socjalnym” to znaczy chcieć uwięzić coś uniwersalnego w czymś ograniczonym. Jeśli ze słowami „Kredyt Socjalny” ludziom się będzie kojarzyć partia polityczna, ryzykujecie, że zechcecie im przedstawić zasady Kredytu Socjalnego, członkowie innych partii nie będą tym zainteresowani albo wręcz zatkają uszy.
Celem partii politycznej jest utrzymanie się przy władzy, jeżeli już ją posiada, albo dążenie do niej, jeżeli jej jeszcze nie ma. A więc pomiędzy partiami politycznymi z konieczności trwa walka. Każda partia jest przeciwniczką innej lub innych partii. Nazwać jakąś partię „Kredytem Socjalnym” to znaczy utwierdzić stronników wszystkich innych partii przeciw wszystkiemu, co nosi miano Kredytu Socjalnego. Następnie pod głos wyborczy nie podkłada się prawdy. Gdyby z Kredytu Socjalnego uczynić przedmiot głosowania, po porażce by powiedziano : „A więc nie jest to tak dobre, jak zachwalacie, ponieważ naród w większości głosował przeciw temu”.
Może was zapytają: W jaki sposób doprowadzicie do przyjęcia ustawodawstwa kredytowego, skoro partia rządząca nie jest kredytowa? Wierzymy, że Kredyt Socjalny zwycięży wszędzie, nawet w partiach politycznych, zarówno w tych, które są u władzy, jak
i w tych, które są w opozycji. A stanie się to wtedy, gdy umysły dostatecznie go przyjmą
i ludność sama się będzie go domagać.
Właśnie o to się stara nasza Fundacja Światowego Ruchu Polaków i Polonii naczelne z Krajowym Ruchem Polaków w Polsce. I właśnie dlatego, żeby nie wznosić muru pomiędzy Kredytem Socjalnym a umysłami, jeszcze zanadto przyzwyczajonymi do myślenia politycznego w zależności do przynależności do partii, bynajmniej nie chcemy, aby pojęcie Kredytu Socjalnego wiązano z pojęciem partii.
„Apeluję do wszystkich będących u władzy, by starali się wspólnie znaleźć rozwiązania aktualnych problemów, co oznaczałoby takie przekształcenie struktur ekonomicznych, aby potrzeby ludzkie stawiane były zawsze ponad zyski finansowe.”
( Z homilii Jana Pawła II do rybaków w St. John’s Nowej Szkocji, 12 września 1984 r.)
Aby zrealizować doktrynę zwaną Kredytem Społecznym należy obłożyć obowiązkami Bank Gospodarstwa Krajowego którego zadaniem będzie przeprowadzenie inwentaryzacji polskich zasobów naturalnych, oraz przygotowanie organizacyjne do przekształcenia BGK w Ziemski Narodowy Bank Polski z prawem i możliwością emisji własnego narodowego pieniądza (pieniądza którego właścicielem będzie Suweren – naród Polski).
Aby możliwe było wykonanie wcześniej opisanych działań organizacyjnych należy przygotować kadry samorządowe w pierwszej kolejności. Zbliżają się wybory samorządowe; Krajowy Ruch Polaków przygotowuje dobór kandydatów do samorządów wg kryteriów zdolności utworzenia potencjału osobowego zdolnego do udźwignięcia doktryny Kredytu Społecznego, oraz uwłaszczenia narodu Polskiego na bogactwach naturalnych - geologicznych Polski.
e-mail: poloniaforumpl@gmail.com
https://twitter.com/prezydent2000
https://www.youtube.com/watch?v=X-9mG65h1eQ
Zbigniew A. Wesołowski, 28.02.2021 r.
Coordinator of the World Movement of Poles and Polish Diaspora,
Koordynator Światowego Ruchu Polaków i Polonii
Zbigniew A. Wesołowski,
Prezes Zarządu Fundacji.
President of the Foundation's Management Board, https://www.facebook.com/Polska.../posts/1396766100661219...
Zarząd Fundacji / Foundation Board: Zbigniew A. Wesołowski / PL, Marek Krasnopolski / PL, Andrzej Sieniawski - Mazur / PL.
Rada Fundacji / Foundation Council: Edward Bronisław Błotko / USA, Jerzy Szymczyk / USA, Andrzej Kamrowski / PL, Styrna Kazimierz / PL, Marian Lucjan Michalski / PL, Adam Jagła / PL.
World Movement of Poles and Polish Diaspora. Foundation We help; KRS 0000784833, Światowy Ruch Polaków i Polonii. Fundacja Pomagamy; KRS 0000784833, tel.: +48 721-900-471 rozmowa w języku angielskim, lub tel.:+48 573-319-601 rozmowa w języku Polskim, skype ID: vestonskype, e-mail: poloniaforumpl@gmail.com https://twitter.com/prezydent2000 https://www.facebook.com/Polska2000
Gość
 

Wróć do Konin

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 42 gości