Strona 1 z 1

Czy tłumaczenie to plagiat?

Post: 14 sierpnia 2019, 13:52
autor: Gość
Witam,

Szukałem odpowiedzi na swoje pytanie w Internecie, jednak takowej nie uzyskałem. Czy przetłumaczenie czyjegoś artykułu z języka polskiego na angielski i umieszczenie go na innym portalu pod swoim pseudonimem można zaliczyć do plagiatu? ***mod***, a ta sama praca, lecz przetłumaczona i opublikowana pod pseudonimem innej osoby.

Można w takim przypadku mówić o plagiacie?

Re: Czy tłumaczenie to plagiat?

Post: 14 sierpnia 2019, 16:14
autor: Gość
Nie, tłumaczenie cudzego utworu to opracowanie, ponowne przetłumaczenie cudzego utworu nie stanowi z automatu przywłaszczenia autorstwa innego tłumaczenia (w polskim Prawie autorskim nie ma pojęcia plagiatu).
Masz pełne prawa autorskie do swojego tłumaczenia/opracowania z tym, że są to prawa zależne z uwagi na to, że na rozporządzanie nimi i korzystanie z nich wymagana jest zgoda autora utworu pierwotnego. Również masz obowiązek umieścić autora i tytuł utworu pierwotnego. Reguluje to Art. 2. Prawa autorskiego. Jeśli rozpowszechniając swoje tłumaczenie nie dopełniłeś wskazanych wyżej warunków to naruszyłeś prawa autorskie osobiste i majątkowe autora utworu pierwotnego co wiązać się może z roszczeniami cywilnoprawnymi oraz popełniłeś przestępstwo z Art. 115 i Art. 116. Prawa autorskiego.

Re: Czy tłumaczenie to plagiat?

Post: 14 sierpnia 2019, 16:54
autor: Gość
Krótko mówiąc, nie jest to plagiat, ale swojego tłumaczenia nie możesz nigdzie opublikować, bo musisz mieć zgodę autora oryginału.