Strona 1 z 1

Dotacja z UP na rozpoczęcie działalności

Post: 15 sierpnia 2019, 10:17
autor: Gość
Dzień dobry,

Czy ktoś miał już podobny problem/pytanie i się w tym orientuje? Może pomóc?Czy dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej z Urzędu Pracy może otrzymać taka osoba, jak ja, która obecnie nie jest zarejestrowana w UP - byłem kiedyś - gdyż po otrzymaniu orzeczenia o niepełnosprawności (stopień umiarkowany) zostałem wyrejestrowany i zarejestrowany w MOPR.
Przepraszam, nie wiem, jak to się dokładnie nazywa, ale jestem obecnie jakby pod "ich opieką" (otrzymuję zasiłek stały) i z tego, co wiem, nie mogę się nawet zarejestrować w Urzędzie Pracy, gdyż "podlegam" pod MOPR.A może, jeśli nie z UP, to ktoś wie, gdzie osoba z orzeczeniem o niepełnosprawnośi mogłaby się starać o jakiekolwiek wsparcie, chcąc rozpocząć działalność gospodarczą?Z góry bardzo dziękuję

i pozdrawiam serdecznie

Andrzej

Re: Dotacja z UP na rozpoczęcie działalności

Post: 15 sierpnia 2019, 11:08
autor: Gość
W Twojej sytuacji będzie bardzo trudno o pomoc finansową z zewnątrz na rozpoczęcie działalności gospodarczej . Dotacje unijne to zdecydowanie poprzez projekty (kapitał ludzki, wyrównywanie szans) , a tam najczęściej jest jeden z wymogów - zarejestrowany w UP, lub inne w praktyce eliminujące ze wsparcia

Re: Dotacja z UP na rozpoczęcie działalności

Post: 15 sierpnia 2019, 11:09
autor: Gość
No dobra, a nie możesz zarejestrować się w UP ze statusem jako osoba poszukująca pracy?Cytat

Osoba bezrobotna poszukuje zatrudnienia, zatem jest również osobą poszukującą pracy. Poszukujący pracy, to taka osoba, która poszukuje pracy, ale nie ma prawa do statusu bezrobotnego (pobierania zasiłku dla bezrobotnych), bo np. jest zatrudniona, osiąga przychody z tytułu najmu lub renty, jest właścicielem gospodarstwa rolnego powyżej 2 ha przeliczeniowych lub utraciła prawo do pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Osoba poszukująca pracy nie jest zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego i nie są opłacane za nią składki zdrowotne.

http://psz.praca.gov.pl/-/920001-czym-rozni-sie-status-poszukujacego-pracy-od-statusu-bezrobotnego-

Re: Dotacja z UP na rozpoczęcie działalności

Post: 15 sierpnia 2019, 11:45
autor: Gość
Przeczytaj jeszcze raz i nie rób zamętu.
Jest zarejestrowany w MOPR i w tym przypadku odpada Urząd Pracy.
Prawdopodobnie z MOPR na rentę socjalną.

Re: Dotacja z UP na rozpoczęcie działalności

Post: 15 sierpnia 2019, 11:46
autor: Gość
Osoba pobierająca zasiłek stały ma prawo zarejestrować się w UP. Nawet na orzeczeniach o umiarkowanym stopniu pojawiają się wskazania do pracy (np. na specjalnie dostosowanym stanowisku). Problemem mogą być składki na ubezpieczenie zdrowotne. U nas praktykowane jest to w ten sposób, że klient powiadamia UP o decyzji ze składkami i jest u nich zarejestrowany bez odprowadzania składek (składki płacone przez MOPS mają pierwszeństwo, ponieważ pochodzą od realnego dochodu - zasiłku stałego).
I tak klient może być zarejestrowany, co więcej może podjąć pracę i otrzymywać zasiłek stały, o ile jego zarobki nie przekroczą kryterium dochodowego, usprawniającego do zasiłku stałego.
Należy pamiętać, że tylko status osoby bezrobotnej wyklucza prawo do wspomnianego wyżej zasilku.
Na koniec osoba niepełnosprawna, która pobiera rentę z tytułu niezdolności do pracy, zasiłek stały, rentę socjalną, czy rentę rodzinną (w kwocie większej niż 50% minimalnego wynagrodzenia) może być zarejestrowana w PUP jako osoba poszukująca PRACY -https://niepelnosprawni.slaskie.pl/content/1311147429