WYSZUKIWARKA
zamknij
ZALOGUJ SIĘ
zamknij
zaloguj się przez facebook-a
facebook
wyszukiwarka

przełącz na widok klasyczny
Odpowiedz

Pozew Zbiorowy Opiekunów Dorosłych Osób Niepełnosprawnych

1 sierpnia 2017, 12:07

POZEW ZBIOROWY OPIEKUNÓW DOROSŁYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Stowarzyszenie Opiekunów Osób Niepełnosprawnych "Nadzieja" informuje, że Opiekunowie Dorosłych Osób Niepełnosprawnych pozywają Skarb Państwa - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, do zawarcia ugody w sprawie uznania odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym, tj. wydaniem niezgodnej z Konstytucją ustawy z dnia 07.12.2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw i nie wydaniem nowej, oraz zapłaty na rzecz wnioskodawców roszczeń odszkodowawczych, z tytułu pozbawienia prawa do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego. Opiekunów reprezentuje: Kancelaria Adwokacka Adw. Sławomira Walidudy, ul. Kościuszki 6/5, 50-038 Wrocław. Więcej informacji na:
http://wykluczeni-opiekunowie-doroslych-on.blog.pl/pozew-zbiorowy/
https://www.facebook.com/WODON
O pozwie zbiorowym w tv:
https://www.youtube.com/watch?v=hlicq1QGIlE
Odpowiedz