WYSZUKIWARKA
zamknij
ZALOGUJ SIĘ
zamknij
zaloguj się przez facebook-a
facebook
wyszukiwarka

przełącz na widok klasyczny
Odpowiedz

Szanowni Państwo,

23 stycznia 2021, 20:18

Chcesz wejść do branży IT, ale nie wiesz od czego zacząć? Zacznij od kursu JavaScript!
Zapisz się już dziś https://tiny.pl/r5fm1
Kurs „Podstawy programowania w języku JavaScript” jest doskonałym punktem wyjścia dla przygotowań i dalszej edukacji w kierunku pracy związanej z rozwojem oprogramowania, tworzeniem stron internetowych, budowaniem aplikacji internetowych, programowaniem po stronie serwera oraz programowaniem gier komputerowych.
Kurs został opracowany przez Uniwersytet Szczeciński z dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) (nr umowy POWR.03.01.00-00-W053/18).
Odpowiedz