Skocz do zawartości
PILNE

Ze względu na Jarmark św. Bartłomieja od godz. 18:00 w piątek do niedzieli wyłączony z ruchu będzie pl. Wolności

LM.plImprezyFestiwal Kultury "W stronę tradycji" - czekamy na zgłoszenia

Festiwal Kultury "W stronę tradycji" - czekamy na zgłoszenia

Dodano:
Festiwal Kultury "W stronę tradycji" - czekamy na zgłoszenia

Kiedy: zgłoszenia do 23 sierpnia

Festiwal odbędzie się 4 września w Kramsku

Ruszył nabór do kolejnej edycji Festiwalu, którego organizatorami są CKiS w Koninie oraz GOK w Kramsku. To wydarzenie prezentuje tradycje ludowe Wielkopolski wschodniej przejawiające się w muzyce, śpiewie, tańcu i twórczości plastycznej. Festiwal stwarza możliwość wymiany doświadczeń instruktorów, lokalnych zespołów i artystów.

Wydarzenie obejmuje 3 kategorie:
PLASTYCZNA:
Do Konkursu „Tradycje w twórczości plastycznej” można zgłaszać prace o charakterze ludowym np.: pisanki, pająki, lalki, obrazy malowane na szkle, kwiaty z bibuły, haft, rzeźby.
Prace - do trzech sztuk - należy dostarczyć  do 23 sierpnia, w godzinach od 8.00 do 16.00, wraz z kartą zgłoszenia do Gminnego Ośrodka Kultury w Kramsku, Rynek 4a.
Komisja Artystyczna dokona oceny prac, a ogłoszenie werdyktu i wręczenie nagród laureatom nastąpi  4 września podczas Festiwalu „W Stronę Tradycji” w Kramsku. Wystawę prac konkursowych będzie można oglądać w GOK-u zarówno w trakcie trwania Festiwalu, jak i po jego zakończeniu, do 30 września.

TANECZNA:
Do udziału zapraszamy ludowe zespoły taneczne i dziecięce grupy folklorystyczne z powiatów: konińskiego, kolskiego, tureckiego i słupeckiego.
Prezentowany program zawierać może tańce narodowe lub regionalne, a także elementy zabaw tanecznych, zwyczaju lub obrzędu ludowego.
Na zgłoszenia czekamy do 23 sierpnia. Karty zgłoszenia należy przesłać na adres: Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, ul. Okólna 47 a, 62-510 Konin.

MUZYCZNA:
Uczestnikami w tej kategorii mogą być:
•    gawędziarze, soliści śpiewacy, soliści instrumentaliści, kapele ludowe, zespoły śpiewacze (bez towarzyszenia akompaniamentu),
•    zespoły stylizowane (dopuszcza się zespoły śpiewacze, którym towarzyszy akompaniament w postaci instrumentów akustycznych).
Z każdego zespołu może wystąpić tylko jeden gawędziarz i dwóch solistów - ostatecznej kwalifikacji dokonują organizatorzy.
Prezentacje oceni powołana przez organizatora Komisja Artystyczna, która zdecyduje o przyznaniu nagród, biorąc pod uwagę: zgodność z tradycjami danego regionu (dobór repertuaru, stan zachowania kostiumów i gwary, instrumentarium) oraz ogólny wyraz artystyczny.
Karty uczestnictwa należy przesłać do 23 sierpnia na adres: Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, ul. Okólna 47a, 62-510 Konin.

Festiwal Kultury „W stronę tradycji” odbędzie się 4 września w Kramsku.

Ważne informacje, karty zgłoszenia dostępne są na www.ckis.konin.pl

Festiwal Kultury
Potwierdzenie
Proszę zaznaczyć powyższe pole