Dzisiaj jest piątek 30 lipca 2021, imieniny: Julity, Ludmiły, Rościsława WIADOMOŚCI OGŁOSZENIA (14856) SPORT FORUM FIRMY (5612) PRACA (75) KINA IMPREZY WIDEO
Login:
Hasło:
Przypomnij hasło
zamknij

POGODA

Dziśpogoda
23 / 17oC
Jutropogoda
24 / 17oC
Pojutrzepogoda
20 / 16oC
Pogodę dostarcza twojapogoda.pl

POLECANE:
Zielonym do góry. Zobacz najnowszy odcinek (0)ZE PAK otrzyma dofinansowanie na budowę instalacji ... (0)
jesteś tutaj: Strona głównaLIDER WYCHOWAWCA - II Edycja
II EDYCJA KONKURSU „LIDER – WYCHOWAWCA”
 
Szanowni mieszkańcy!
 
Rozpoczęło się głosowanie w ramach II edycji Konkursu „Lider – Wychowawca”, którego organizatorami są: Poseł na Sejm RP Tomasz Piotr Nowak, Poseł do Parlamentu Europejskiego Sidonia Jędrzejewska oraz portal LM.pl. Do udziału w tym przedsięwzięciu zaproszeni zostali nauczyciele ze szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.
 
Konkurs ma na celu promowanie nauczycieli - wychowawców, którzy wyróżniają się poprzez swoją pracę. Do 18 kwietnia b.r. możecie Państwo głosować na swoich faworytów - udział w głosowaniu może wziąć każdy!
 
Zwycięzcy konkursu, którzy uzyskają największą ilość głosów zdobędą tytuł LIDERA – WYCHOWAWCY oraz wyjadą do Brukseli.
 
Wyniki zostaną oficjalnie ogłoszone podczas uroczystej Gali, która odbędzie się 20 kwietnia 2013 r. w "Strefie K" Konińskiego Domu Kultury.
 
Szczegóły Konkursu oraz przyznawania nagród dostępne w Regulaminie.
 

ZAPRASZAMY DO GŁOSOWANIA!W związku z próbami nadużyć informujemy, że głosy, które wzbudzą podejrzenia organizatorów, zostaną unieważnione.

Informujemy ponadto, że głosowanie odbywa się na łamach kilku portali, a o zwycięstwie zadecyduje suma głosów.

Głosowanie zostało zakończone.


 
KOŁO: Elżbieta Majewska - Zespół Szkół nr 1 w Kole

KOŁO: Elżbieta Majewska - Zespół Szkół nr 1 w Kole

Elżbieta Majewska – jest nauczycielką wychowania-fizycznego, gimnastyki korekcyjnej oraz edukacji dla bezpieczeństwa w Zespole Szkół nr 1 w Kole. Nauczyciel dyplomowany, od początku swojej pracy zawodowej, czyli od roku 1986 związana ze środowiskiem lokalnym Szkoły Podstawowej nr 2 w Kole i Gimnazjum nr 3 w Kole – szkół wchodzących dziś w skład ZS nr 1 w Kole.

Co niezwykle ważne w pracy wychowawcy, pani Elżbieta Majewska posiada bardzo dobrze rozpoznane środowisko domowe swoich uczniów, umie na bieżąco reagować na powstałe trudności i problemy wychowawcze, jest bardzo zaangażowana w rozwiązywanie problemów i pomoc swoim wychowankom. Doskonale współpracuje w rodzicami zwłaszcza tych uczniów, którzy wymagają pomocy. Jest nauczycielemwspierającym uczniów z trudnościami w nauce i problemami wychowawczymi, prowadzi bieżącą pomoc i opiekę nad uczniami w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej. Była wielokrotnie organizatorem akcji zbiórki odzieży i podręczników dla dzieci z rodzin ubogich.

W pracy wychowawczej i opiekuńczej wzorowo prowadzi współpracę z rodzicami oraz instytucjami ochrony zdrowia, Komendą Powiatową Policji w Kole, Wydziałem do Spraw Nieletnich Sądu Rejonowego w Kole, Miejskim Ośrodkiem Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole. Prowadzona praca w tym zakresie minimalizuje i neutralizuje przejawy patologii i niedostosowania społecznego, co  prowadzi do szerszego otwarcia zagrożonych uczniów na swoje problemy i uczy z nimi walczyć oraz przezwyciężać trudności w tym zakresie.

Pani Elżbieta Majewska jako nauczyciel prowadzi ciągłe doskonalenie zawodowe w zakresie prowadzonych zajęć, jak również w zakresie szeroko pojętej działalności wychowawczej i opiekuńczej szkoły. Corocznie uczestniczy w różnych formach doskonalenia realizowanych przez placówki doskonalenia zawodowego w Koninie i Poznaniu. Jest aktywnym nauczycielem w pracy wewnątrzszkolnego zespołu wychowawczego.

Jest organizatorką wycieczek, rajdów rowerowych, biwaków dla uczniów oraz absolwentów szkoły. Od kilku lat bardzo aktywnie pracuje z uczniami podczas realizacji projektów realizowanych w szkole, m. in:  „Zagrajmy o sukces”, „e-Szkoła <<Twórczy uczeń>> i <<Twórczy Nauczyciel>>” „e-Szkoła Moja Wielkopolska”.

Co najważniejsze, zaangażowanie i poświęcenie p. Elżbiety Majewskiej w pracy na rzecz uczniów zauważają sami wychowankowie obdarzając ją swoim zaufaniem i - tak po prostu – lubiąc i ceniąc swojego wychowawcę.
pokaż cały opisLiczba głosów: 66
Na wpisany obok adres e-mail przyjdzie link potwierdzający.
SŁUPCA: Tadeusz Markiewicz - Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Słupcy

SŁUPCA: Tadeusz Markiewicz - Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Słupcy

Pan Tadeusz Markiewicz jest nauczycielem z długoletnim stażem, 11 razy sprawował funkcję wychowawcy klasy.

Wieloletni opiekun SU (angażowanie się w inicjatywy młodzieżowe; udział w akcjach charytatywnych takich jak np.: kampania „Góra grosza”, „Srebrny Mikołaj”, wspomaganie Fundacji „Serce - Na pomoc potrzebującym”; współpraca z młodzieżowymi wolontariuszami WOŚP - 2007, 2008, 2011, 2012, 2013; współpraca również z kołami w szkole, np. z PCK i Szkolnym Kołem Caritas; inicjowanie  zbiórki żywności prowadzone we współpracy z konińskim oddziałem BGŻ dla rodzin ubogich z naszego miasta; organizowanie zbiórki podręczników dla uczniów szkoły; prowadzenie konkursów fotograficznych, plastycznych np. na najładniejsze kartki i ozdoby świąteczne, konkurs gwary wielkopolskiej; zagospodarowywanie czasu wolnego młodzieży: organizuje dyskoteki, zabawy andrzejkowe i karnawałowe; organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi, policjantami, strażakami sekcji ratownictwa drogowego, na których uczy prawidłowych zachowań i pierwszej pomocy; organizowanie spotkań z piosenką, dni talentów, gier terenowych; włączanie się w akcje ekologiczne, zbieranie baterii małogabarytowych, sadzenie drzew, dbanie o teren szkoły i środowiska; prowadzenie zbiórki karmy dla psów dla schroniska w Katarzynowie; przygotowywanie karmników i budek lęgowych dla ptaków i przekazywanie ich do Wydziału Zieleni Miejskiej w Słupcy; prowadzenie kampanii „Tydzień chleba na zakwasie”; akcji „I ty możesz zostać świętym Mikołajem”; organizowanie zbiórki zabawek, książek gier i innych przedmiotów,  dla szkół i przedszkoli na Ukrainie;   zaangażowanie w zachęcanie uczniów do udziału w akcjach humanitarnych: m.in. 2007 - „Dzieci Polskie - Dzieciom Irackim”, 2013 - „Wielkopolska - Dzieciom Afgańskim . Od 2002 roku do chwili obecnej jest najbardziej rozpoznawalnym Słupeckim Świętym Mikołajem.)

Od 2010 roku  Rzecznik Praw Ucznia w Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Słupcy.

Pracuje z uczniami zagrożonymi niedostosowaniem społecznym (przyjmował pod opiekę uczniów sprawiających trudności wychowawcze, będących pod nadzorem kuratora, nierokujących ukończenia szkoły; wykazywał się niezwykłym taktem pedagogicznym, łatwością nawiązywania kontaktu, wyrozumiałością i konsekwencją. Jego oddziaływania prowadziły do wielu sukcesów wychowawczych i uchroniły tych uczniów przed wykluczeniem społecznym; w swojej karierze wychowawcy pracował również w dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym, rozbitych, z sierotami. Z sukcesem współpracuje ze specjalistami szkolnymi (psycholog, pedagog) i kuratorami w pokonywaniu trudności indywidualnych wychowanka. Przykładem pracy z uczniami zagrożonymi niedostosowaniem społecznym jest praca wieloletnia w oddziałach przysposabiających do pracy.)

Podejmuje  pracę z uczniami niepełnosprawnymi, zarówno w oddziałach ogólnodostępnych, jak i w klasach integracyjnych. Zrealizował film o uczniach niepełnosprawnych „Czy naprawdę jesteśmy inni?”,  za który otrzymał w 2003r. wyróżnienie w przeglądzie filmów amatorskich w Ślesinie. W roku szkolnym 2006/2007 inicjował w szkole akcję „Pomóżmy Michałowi”, w której zbierano środki na leczenie i rehabilitację ucznia gimnazjum, dzięki którym chłopiec był leczony w Charkowie.

Dba o rozwijanie u uczniów postawy patriotyzmu, poprzez coroczne aktywne uczestnictwo w obchodach Święta Niepodległości, Konstytucji 3-go Maja oraz w innych uroczystościach miejskich. Przygotował z Samorządem Uczniowskim pismo do władz miasta o nadanie rondu słupeckiemu nazwy - Rondo Jana Pawła II, które zostało rozpatrzone pozytywnie. Wraz z SU współfinansował tablicę upamiętniającą Powstanie Styczniowe. W 2012 r. pod kierunkiem pana Markiewicza uczniowie opracowali i opublikowali w mediach ulotkę informacyjną dla  rodziców i mieszkańców Słupcy dotyczącą Dnia Flagi.

Podejmuje wiele inicjatyw w zakresie profilaktyki problemowej, szczególnie w zakresie profilaktyki agresji i przemocy oraz promuje zdrowy styl życia, dba o bezpieczeństwo. W ramach ogólnopolskiej kampanii  „Szkoła bez przemocy”, do której szkoła przystępowała od 2007 do 2012r., organizował spotkania z przedstawicielami policji, na których uczniowie poznali swoich dzielnicowych, problemy łamania prawa przez młodzież, prawne aspekty narkomanii, wychowania w trzeźwości, znamiona przestępstw stanowiących zagrożenie życia i zdrowia, odpowiedzialność nieletnich za popełnione czyny karalne, zachowania ryzykowne oraz sposoby unikania zagrożeń.
Jako wychowawcy zależy mu na tym, aby uczniowie dobrze czuli się w zespole, byli akceptowani i zżyci. Poprzez jego działania jego podopieczni stawali się odpowiedzialni za siebie i swoich kolegów. Zawsze zna zespół uczniowski, warunki rodzinne i domowe. Na bieżąco kontaktował się z domem rodzinnym uczniów. Ma wysoką frekwencję na wywiadówkach dla rodziców. Rodzice chętnie z nim współpracują w pokonywaniu trudności dziecka, angażują się w życie klasy i szkoły. Wspólnie rozwiązują problemy, szukają sponsorów i organizują spotkania, bale, wycieczki, biwaki i ogniska.

Pan Tadeusz Markiewicz posiada kompetencje psychologiczne, niezbędne do prowadzenia dobrego dialogu zarówno z uczniami, rodzicami, jak i nauczycielami.

Jest nauczycielem taktownym, obowiązkowym, swoją pracę wykonuje sumiennie z zaangażowaniem i pasją. Własną postawą mobilizuje uczniów do rozwoju i pracy. Podczas lekcji rozwija u uczniów zdolności do samodzielnego myślenia oraz zaspokajania potrzeby poznawania świata.

W 2001 roku na zajęciach pozalekcyjnych z uczniami wydał czasopismo „Rodziny Świata”, w którym przedstawiono ludzi innych kultur i narodów mieszkających w Słupcy.

Za swoją pracę uczniowie wyróżnili pana Tadeusza Markiewicz tytułami: Nauczyciel roku 2003/2004, 2004/2005,Oskar dla nauczyciela 2011 – „Najbardziej cierpliwy i wyrozumiały”, „Najsympatyczniejszy nauczyciel”, Super Nauczyciel 2012.
pokaż cały opisLiczba głosów: 753
Na wpisany obok adres e-mail przyjdzie link potwierdzający.
SŁUPCA: Alina Mrugalska - Adamczyk - Zespół Szkół Zawodowych im. gen. Wł. Sikorskiego w Słupcy

SŁUPCA: Alina Mrugalska - Adamczyk - Zespół Szkół Zawodowych im. gen. Wł. Sikorskiego w Słupcy

Współpracownicy mówią o niej, że jest odpowiedzialna, energiczna i łatwo nawiązuje kontakt z młodzieżą. Uczniowie, iż jest nie tylko świetną nauczycielką, ale przede wszystkim wspaniałą wychowawczynią.

To nauczyciel z powołania, który potrafi zrozumieć ucznia, wspomóc radą, zażartować, ale też dać umoralniający wykład. Jest niewątpliwym autorytetem dla całej szkolnej społeczności.

Odznacza się wysoką kulturą osobistą.  Zawsze działa przez przyjaźń, i życzliwość, doskonale zna swoich wychowanków. Jest  bezinteresownym, rozsądnym, zrównoważonym i cierpliwym ich doradcą.

To osoba, której zależy na uczniach i nie żałuje dla nich czasu, a wszystko po to, aby zachęcić ich do większego wysiłku. Potrafi tworzyć dobry nastrój i poczucie, że każdy wychowanek jest niezwykły, ważny dla niej i świata. Zawsze identyfikuje się ze swoim zespołem. Swoim zachowaniem sprawia, że wszyscy czują się potrzebni,  a każdy ma jakieś szczególne i wyjątkowe zalety. Pomaga uczniom, nie tylko wtedy, gdy ma czas, ale zawsze znajduje dla nich czas i zadaje sobie wiele trudu, by każdemu pomóc.

W kontaktach z młodzieżą jest pełna szacunku. Jej dobry nastrój i optymistyczne nastawienie przekładają się na atmosferę w klasie i całego otoczenia. Zawsze pamięta imiona swoich wychowanków, ale także pewne szczegóły z ich osobistego życia, zna ich zainteresowania i upodobania. Potrafi sama z siebie żartować, przyznać się do swoich słabości i wad, a dzięki temu jest ujmująca i prawdziwa.

Jako wychowawca inspiruje, dba o to, aby jej wychowankowie skupiali wysiłek na  osiąganiu celów, które sobie postawili. Stale udowadnia, że nawet w obliczu przeciwności losu, należy kontynuować to, co się rozpoczęło.

Jako wychowawca (aktualnie klasy drugiej Technikum) podejmuje różne działania, które rozwijają kreatywność wychowanków oraz stwarzają możliwość  ich wszechstronnego rozwoju. Jako opiekun Samorządu Uczniowskiego, wspólnie z młodzieżą, od wielu lat  z dużymi sukcesami, podejmuje działania na rzecz środowiska:
 • zachęca młodzież do udziału  w akcjach charytatywnych: Góra Grosza, Szkoło Pomóż i Ty,  
  1% dla Fundacji ( Dominika Będziewska), Zbiórka maskotek dla dzieci  z Afganistanu, Prezenty dla dzieci Domu Dziecka w Gnieźnie, sprzedaż kartek świątecznych dla Fundacji ‘Malowane ustami, nogam”,
 • włącza młodzież do udziału w ogólnopolskich akcjach: Sprzątanie Świata, Zbiórka baterii, Akcja ekologiczna „Stań po zielonej stronie mocy”,
 • organizuje różnorodne konkursy: recytatorskie, literackie,  Życie i twórczość Juliana Tuwima, Życie i działalność Janusza Korczaka, Konkurs języka polskiego, Konkurs Bożonarodzeniowy,
 • przygotowuje  uczniów do udziału w konkursach  powiatowych np. Konkurs literacki organizowany przez Miejską i Powiatową Bibliotekę w Słupcy  uczniowie trzykrotnie otrzymali wyróżnienie),  Konkurs – Powstanie styczniowe organizowany przez Muzeum Regionalne w Słupcy, Konkurs Poezji i Pieśni Patriotycznej, Konkurs Twórczości Bożonarodzeniowej Anioły,
 • organizuje różnorodne wycieczki m.in. Warszawa - stadion narodowy, Praga- uroki starej dzielnicy Warszawy, Muzeum Adama Mickiewicza w Śmiełowie, Izba Pamięci Wł. St. Reymonta w Kołaczkowie,
 • organizuje udział młodzieży w seansach filmowych oraz spektaklach teatralnych (m.in. Teatr z Krakowa, Kielc),
 • integruje zespół poprzez organizację licznych imprez klasowych i szkolnych,
 • organizuje Dzień Samorządności – „Turniej Klas”,
 • od trzech lat koordynuje udział młodzieży w Ogólnopolskim Programie „Mam Haka na Raka”, (dwukrotnie udział w Gali Finałowej).
Poprzez efektywną współpracę z rodzicami i opiekunami uczniów wpływa na kształtowanie właściwego środowiska wychowawczego młodzieży. Współpracujez instytucjami wspomagającymi proces wychowania ucznia. Potrafi łagodzić i skutecznie zapobiegać konfliktom między uczniami. Organizuje pomoc terapeutyczno-psychologiczną i pedagogiczną na rzecz wychowanków. Wyróżnia się w gronie nauczycieli biorących udział w przedsięwzięciach lokalnych.Współpracuje z licznymi instytucjami działającymi na rzecz edukacji: Starostwo Powiatowe,Miejski Dom Kultury, Kino „Sokolnia”. Szerzy edukację regionalną poprzez współpracęz Muzeum Regionalnym w Słupcy. Aktywnie szerzy edukację prozdrowotną.

Cieszy się ogromną sympatią i szacunkiem wśród rzeszy byłych i aktualnych wychowanków.
pokaż cały opisLiczba głosów: 547
Na wpisany obok adres e-mail przyjdzie link potwierdzający.
KONIN: Marlena Bartosik - Szkoła Podstawowa nr 11 w Koninie

KONIN: Marlena Bartosik - Szkoła Podstawowa nr 11 w Koninie

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 11 w Koninie:

Postanowiliśmy zgłosić do konkursu Panią Bartosik, ponieważ jest naszą bohaterką, pomaga nam i dobrze naucza swojego przedmiotu. Wszyscy bardzo ją lubimy. Nie zastanawialiśmy się ani chwili kogo wybrać" - Klasa VI a.

"My uczniowie z klasy VI b wybieramy Panią Marlenę Bartosik, ponieważ dobrze i skutecznie rozwiązuje nasze problemy klasowe, a w dodatku jest miła, sympatyczna i pomocna" - klasa VI b.

pokaż cały opisLiczba głosów: 92
Na wpisany obok adres e-mail przyjdzie link potwierdzający.
KONIN: Małgorzata Chojnacka - Szkoła Podstawowa nr 4 w Koninie

KONIN: Małgorzata Chojnacka - Szkoła Podstawowa nr 4 w Koninie

Jestem nauczycielką z długim stażem pracy. Staram się pomagać uczniom z klas, w których pełnię funkcję  wychowawcy, ale także tym, których uczę języka polskiego. Jak na humanistkę przystało rozwijam wrażliwość na otaczający świat, szacunek  i tolerancję wobec innych. Uświadamiam, jak ważna jest wiara w siebie i swoje możliwości. Wspieram również rodziców moich uczniów.               

Jaki powinien być dobry wychowawca? Codziennie być wsparciem w tych dużych i mniejszych kłopotach. Pomagać nie tylko uczniom, ale także ich rodzicom. Mocno kochać i dużo wymagać. Uczyć optymizmu. Powtarzać, że po burzy, zaświeci słońce, że życzliwość i uśmiech potrafią otworzyć każde drzwi. Umieć słuchać. I jeśli doda się do tego odrobinę poczucia humoru, to według mnie jest znakomicie. Do tego dążę.
pokaż cały opisLiczba głosów: 461
Na wpisany obok adres e-mail przyjdzie link potwierdzający.
KONIN: Rita Gąsior - Paczkowska - Szkoła Podstawowa nr 6 w Koninie

KONIN: Rita Gąsior - Paczkowska - Szkoła Podstawowa nr 6 w Koninie

W zawodzie nauczyciela pracuję 14 lat. Przez 14 lat pełnię rolę wychowawcy. Obecnie jestem wychowawcą klasy IV sportowej.

Spędzam wiele czasu z uczniami - przygotowując do zawodów , organizując liczne wycieczki. Jako wychowawca rozwiązuję wiele różnych spraw i problemów z uczniami i ich rodzicami.

Aktywnie pracuję w Samorządzie Uczniowskim i organizuję wspólnie z dziećmi wiele imprez na terenie szkoły.
Ukończyłam szkolenie „Spójrz inaczej”- jest to program zajęć profilaktyczno-wychowawczy (zajęcia prowadzone w kręgu, rysunki,  psychodramy, scenki, dyskusje, burza mózgów, zabawy…). Zdobyte umiejętności wykorzystuję w pracy z wychowankami.

W swoim programie wychowawczym staram się realizować następujące cele:
 • Przestrzeganie i poszanowanie praw dziecka
 • Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za swoje czyny i słowa
 • Kształtowanie umiejętności współpracy , porozumiewania się
 • Rozwijanie w dziecku wszystkich sfer jego osobowości
 • Umiejętność współpracy z rodzicami ,pedagogiem szkolnym
 • Rozwój kulturalny
 • Współpraca z rodzicami - bardzo sobie cenię współpracę z rodzicami , staram się angażować ich do pracy, na rzecz szkoły , klasy ,włączać ich do uczestnictwa i pomocy w uroczystościach, rozgrywkach szkolnych i klasowych
 • Staram się uczniom okazywać życzliwość, zrozumienie
 • Staram się dać dobry przykład własnym postępowaniem, być nie tylko nauczycielem, ale przyjacielem dzieci
pokaż cały opisLiczba głosów: 45
Na wpisany obok adres e-mail przyjdzie link potwierdzający.
KONIN: Ewelina Trzos - Szkoła Podstawowa nr 3 w Koninie

KONIN: Ewelina Trzos - Szkoła Podstawowa nr 3 w Koninie

Pani Ewelina Trzos pracuje w Szkole Podstawowej nr 3 od 1999 roku. Jest nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej oraz pełni funkcję wychowawcy klas I-III.

W codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej podejmuje się wielu atrakcyjnych przedsięwzięć, które wzbogacają ofertę edukacyjną naszej szkoły i pozwalają uatrakcyjnić proces wychowawczy. Na szczególną uwagęzasługuje udział w projektach edukacyjnych: „Profesjonalne praktyki – profesjonalni nauczyciele” – w którym Pani Ewelina Trzos koordynuje proces przygotowania się studentów pedagogiki do wykonywania zawodu nauczyciela oraz „Pierwsze kroki w edukacji” i „Edukacja wczesnoszkolna na dobry początek” – w których prowadzi dla uczniów uzdolnionych rozmaite zajęcia artystyczne oraz jest koordynatoremz ramienia szkoły obu projektów. Ponadto Pani Ewelina corocznie organizuje „Prezentacje muzyczne” dla dzieci z klas I-VI – jest to cykliczny projekt polegający na przygotowaniu uczniów do zaprezentowania na scenie umiejętności, jakie nabyły w ostatnim roku szkolnym. Oprócz powyższych działań jest pomysłodawcą i koordynatorem Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego i Literackiego „Moja Szkoła za 100 lat”. Ma również na swoim koncie czynny udział w konferencjach oraz różne publikacje.

Pani Ewelina na co dzień współpracuje z wieloma instytucjami, wśród których warto wymienić: Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie, Koniński Dom Kultury, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie oraz Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Owocem tej współpracy są liczne i ciekawe formy (warsztaty garncarskie, wycieczki do teatrów i kina, wyjazdy klas do przedsiębiorstw i instytucji), które niewątpliwie wzbogacają proces dydaktyczny i powodują, że nauka jest atrakcyjna.

Wychowankowie Pani Eweliny Trzos chętnie biorą udział w konkursach humanistycznych, matematycznych, muzycznych, recytatorskich i plastycznych – zdobywając najwyższe miejsca w kraju, powiecie i mieście.

Wszystkie działania podejmowane przez wychowawcę mają pozytywny wpływ na funkcjonowanie dzieci w społeczeństwie obywatelskim. Dzięki rozmaitym formom pracy i ich różnorodności dzieci wzrastają w naturalnym środowisku, coraz lepiej je rozumiejąc. Efektem takich działań jest ich zaangażowanie w życie szkoły i śmiałe podejmowanie wyzwań.
pokaż cały opisLiczba głosów: 281
Na wpisany obok adres e-mail przyjdzie link potwierdzający.
KONIN: Marek Wojciechowski - Zespół Szkół w Brzeźnie

KONIN: Marek Wojciechowski - Zespół Szkół w Brzeźnie

Nazywam się Marek Wojciechowski. Mam 30 lat. Od 3 lat pracuję w Zespole Szkół w Brzeźnie jako wychowawca świetlicy. Mimo tak krótkiego stażu pracy, zdobyłem zaufanie i wielką sympatię wśród uczniów, nauczycieli i rodziców. Moje zainteresowania to motoryzacja i sport. Jestem miłośnikiem marki BMW i z tym wiąże się moje hobby. Od 3 lat  jestem żonaty i mieszkam w Potażnikach. Oprócz tego bardzo lubię zwierzęta i ich towarzystwo. Mam psa i kota.
 
Dlaczego warto na mnie głosować?
Uważam, że zostałem zaakceptowany przez środowisko szkolne, cieszę się szacunkiem i zaufaniem. Jestem wyrozumiały wobec innych, zdyscyplinowany i skoncentrowany na tym, co najważniejsze. Staram się być oddany sprawie dzieci i młodzieży. Podchodzę do nich z  otwartym sercem. Potrafię być zarówno dobrym kolegą jak i wymagającym wychowawcą, który czuje się odpowiedzialny za ucznia i jego dobro. Poza tym traktuję każdego ucznia podmiotowo. Można ze mną porozmawiać nie tylko na tematy dotyczące lekcji, ale także pożartować i pośmiać się.  Jestem otwarty dlatego uczniowie i ich rodzice mogą znaleźć we mnie oparcie w każdej sytuacji. Uważam, że praca z dziećmi jest moim przeznaczeniem i nie wyobrażam sobie, że mógłbym robić coś innego.
 
Marek Wojciechowski (informacje ogólne):
 • wychowawca świetlicy w Zespole Szkół w Brzeźnie od 2009 roku,
 • dobry organizator m.in. organizował szkolną świetlicę od podstaw, zarówno bazę jak i dokumentację,
 • współredaktor strony szkolnej „Strona przyjazna młodzieży”
 • współorganizator otwarcia kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Brzeźnie,
 • wybrany przez społeczność szkolną na opiekuna Samorządu Uczniowskiego
 • życzliwy nauczyciel i kolega,
 • inicjator zajęć pozalekcyjnych z malarstwa i rzeźby oraz kółka szachowego
 • realizator zajęć profilaktycznych w świetlicy m.in. aktywny tryb życia, prawidłowe odżywianie, stop narkotykom i nikotynie, właściwe formy spędzania czasu wolnego
pokaż cały opisLiczba głosów: 245
Na wpisany obok adres e-mail przyjdzie link potwierdzający.
KONIN: Renata Bojar - Gimnazjum Nr 7 w Koninie im. gen. Władysława Sikorskiego

KONIN: Renata Bojar - Gimnazjum Nr 7 w Koninie im. gen. Władysława Sikorskiego

Kandydat o sobie:
Jestem osobą aktywną i nie boję się wyzwań. Umiem słuchać i rozmawiać. Ustalam zasady panujące w klasie, określam jakie zachowania będą dopuszczalne, a jakie nie, stawiając wyraźne granice. Nie jestem koleżanką uczniów, ale stale szukam z nimi porozumienia. Staram się być doradcą i przyjacielem. Traktuję swoich uczniów jak ludzi, a nie przedmioty. Staram się nikogo nie wyróżniać i nie faworyzować oraz dotrzymywać obietnic. Jestem zawsze gotowa wybaczyć i dać jeszcze jedną szansę. Wychowuję i uczę głównie poprzez dawanie przykładu i robienie tego, czego oczekujemy my sami np. kultury osobistej, równowagi emocjonalnej. Jestem osobą naturalną z dużym poczuciem humoru  i umiejętnością śmiania się z samej siebie. Mam świadomość, że nie wiem wszystkiego, więc korzystam z każdej okazji do samodoskonalenia. Wybierając taki zawód wiem, że wzięłam na siebie dużą odpowiedzialność za trudny proces wychowawczy młodego człowieka. Wierzę w siłę zespołu klasowego i w to co robię. Lubię to co robię.
 
O kandydacie:
Osiąga bardzo dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone w sprawdzianach i egzaminach uczniów oraz zajmowaniem wysokich lokat w konkursach geograficznych.
Rozwija w uczniach ciekawość świata poprzez zainteresowanie ich własnym regionem, Polską i Europą-lekcje geografii w terenie, rajdy rowerowe, wycieczki krajoznawcze, podróże zagraniczne.
Jest liderem edukacji ekologicznej, wraz z młodzieżą aktywnie działa na rzecz środowiska naturalnego promując zdrowy styl życie, biorąc udział w akcjach o charakterze ekologicznym.
Jej wychowankowie inicjują działania na rzecz osób potrzebujących, organizują różnorodne akcje charytatywne, angażują się we wszelkie działania na rzecz szkoły, aktywnie działają w Samorządzie Uczniowskim.
pokaż cały opisLiczba głosów: 77
Na wpisany obok adres e-mail przyjdzie link potwierdzający.
KONIN: Małgorzata Krzyżańska - Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Alpinistów w Koninie

KONIN: Małgorzata Krzyżańska - Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Alpinistów w Koninie

Na co dzień jestem uśmiechniętą, radosną i pełną humoru osobą. Cechuje mnie wrażliwość, empatia i gotowość do pomocy. Zdaję sobie sprawę, że pracuję z żywą, delikatną materią, jaką jest człowiek, toteż dobrze obserwuję zachowania uczniów i jeśli jest potrzeba, natychmiast reaguję. Staram się dokładnie słuchać każdego z osobna i nikogo nie lekceważyć. Nie traktuję dzieci przedmiotowo,ale darzę ich szczególnymi uczuciami, głęboką troską i przywiązaniem. One o tym wiedzą i tym samym się odwzajemniają. Moje biurko na co dzień jest oblegane. Uczniowie zwracają się do mnie z najróżniejszymi problemami, często natury bardzo osobistej. Częstuję ich herbatą, dzieki czemu wytwarza się miła, rodzinna atmosfera. Młodzież szkolna nazywa świetlicę 'schronem', bo w niej znajduje schronienie, łagodząc stres po szkolnych zajeciach. Moja praca sprawia mi ogromną satysfakcję. Każdego dnia w pogodnym nastroju serca do niej się udaję.

Nie będąc nauczycielem przedmiotu, podejmuję się realizacji innych ciekawych zajęć. Organizuję różnorodne konkursy o tematyce prozdrowotnej oraz lokalnej, dotyczącej miasta Konina. W związku z tym zrealizowałam projekt filmowy.

Współpracuję z wieloma instytucjami, m.in. domami pomocy społecznej, szkołami, ośrodkami opiekuńczo-wychowawczymi. Na terenie gimnazjum przez kilka lat prowadziłam teatr szkolny i  koło literackie, z którego pochodziły wiersze uczennic opublikowane pózniej w dodatku gazety Przeglądu Konińskiego. Angażuję się w organizację imprez szkolnych i pozaszkolnych. Prowadzę akcję 'szklanka mleka' oraz cykliczne zbiórki żywności. Ostatnio również zainicjowałam wśród uczniów pomoc dla dzieci z Afganistanu, co niewątpliwie uwrażliwiło ich na problemy społeczne.

W moim wieloletnim doświadczeniu nabrałam przekonania, że tak naprawdę nieważne, jak dużo ma się na swoim koncie dokonań, ale jedyne, co ma znaczenie to, jakim się jest człowiekiem. Wobec powyższego, moim największym osiągnięciem w pracy jest rozpowszechnianie kultury duchowej, zdrowotnej oraz bliskie i zaufane relacje, które udało mi się nawiązać z uczniami.

Maksyma życiowa, która mi przyświeca, to słowa największego pedagoga, który powiedział: "więcej szczęścia wynika z dawania niż z otrzymywania" (Dzieje Ap. 20:35)
pokaż cały opisLiczba głosów: 143
Na wpisany obok adres e-mail przyjdzie link potwierdzający.
KONIN: Paulina Owsianna - Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Koninie ul. Benesza 2

KONIN: Paulina Owsianna - Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Koninie ul. Benesza 2

Jestem nauczycielką języka niemieckiego oraz wychowawczynią  klasy I „b”  w Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Koninie.

Mimo krótkiego stażu pracy (5lat) mogę poszczycić się już dość obszernym dorobkiem osiągnięć dydaktycznych i wychowawczych. Pod moją opieką uczniowie zajmowali miejsca na podium w konkursach miejskich (I miejsce w Konkursie Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych organizowanym przez MODN; II i III miejsce w Językowych Potyczkach Gimnazjalistów) oraz międzynarodowych (I miejsce w Międzynarodowym Projekcie „Zusammen 10” organizowanym przez Goethe Instytut w Warszawie). Wraz z uczniami biorę udział w różnego rodzaju przedsięwzięciach jak na przykład: udział w festynie rodzinnym organizowanym przez MOPR w Koninie; udział w „Akademii Filmowej” organizowanej przez Konińskie Kino „Centrum”; organizacja imprez i uroczystości szkolnych (ślubowanie klas pierwszych, przedstawienie bożonarodzeniowe, Dzień Języków Obcych, pożegnanie klas trzecich) oraz pozaszkolnych (przedstawienie z okazji Dnia Edukacji Narodowej w miejskim Ratuszu).

W pracy dydaktycznej najważniejsze są dla mnie indywidualne możliwości i potrzeby każdego ucznia. Nie każdy z nas jest doskonałym językowcem, ale każdy może nauczyć się języka obcego – wszystko zależy od motywacji ucznia i zaangażowania nauczyciela. Dlatego staram się urozmaicać swoje lekcje wykorzystując między innymi nowoczesne środki multimedialne oraz dostosować przebieg zajęć do indywidualnych potrzeb każdego ucznia. Mogę powiedzieć o sobie, że jestem wyrozumiałym, tolerancyjnym, kreatywnym, ale i wymagającym nauczycielem.

W pracy wychowawczej stawiam ogromny nacisk na szacunek, konsekwentne działania oraz dobry kontakt z uczniami i ich rodzicami, z którymi to opracowuję jednolite działania wychowawcze. Z młodzieżą staram się utrzymywać stosunki przyjacielskie, z zachowaniem granicy uczeń-nauczyciel. Potrafię słuchać uczniów, a oni sami chętnie ze mną rozmawiają szukając wsparcia i pomocy w rozwiązaniu problemów nie tylko szkolnych, ale i osobistych.

Z całą pewnością mogę przyznać, iż praca nauczyciela jest moim powołaniem, a rola wychowawcy to dla mnie swoistego rodzaju misja, którą wypełniam z całkowitym oddaniem.
pokaż cały opisLiczba głosów: 123
Na wpisany obok adres e-mail przyjdzie link potwierdzający.
KONIN: Henryka Hypś - I Liceum im. T. Kościuszki w Koninie

KONIN: Henryka Hypś - I Liceum im. T. Kościuszki w Koninie

Nauczycielka geografii w I Liceum im. T. Kościuszki w Koninie. Pracuje w tym zawodzie od 31 lat. Była dwukrotnie opiekunem SU. Obecnie wychowawczyni klasy II c – jest to jej siódma z kolei klasa wychowawcza w karierze nauczycielskiej.

Zaraża swoich wychowanków pasją do podróżowania i poznawania świata. Przyznaje, że do tej pory pamięta przynajmniej połowę nazwisk z każdej swojej klasy wychowawczej . Na pytanie, co znaczy dla niej „być wychowawcą” odpowiada, że rozumie to jako pozostawanie pewnego rodzaju przyjacielskim przewodnikiem młodzieży. Pani Profesor zdradziła nam, że jej życiowe motto „od przyjaciół wymaga się więcej” odnosi się właśnie do jej kontaktów ze swoimi wychowankami – jest Przyjacielem, ale domaga się otwartości, sumienności i odpowiedzialności w ich wspólnych relacjach. Według niej Wychowawca nie jest od pobłażania, ale od pokazywania „odpowiedniej drogi”.

"W relacjach ludzkich nigdy nie wiadomo, kto miał zaszczyt przebywać z tą drugą stroną? Czy moi uczniowie "mieli szczęście" mieć do czynienia ze mną? A może to ja miałam zaszczyt przebywać z młodą osobą, która kiedyś będzie jawić się jako doskonały prawnik, lekarz czy zwyczajnie jako niezwykły Człowiek?"- mówi Pani Profesor Henryka Hypś.
pokaż cały opisLiczba głosów: 389
Na wpisany obok adres e-mail przyjdzie link potwierdzający.
KONIN: Karolina Michalska - Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. S. Staszica w Koninie

KONIN: Karolina Michalska - Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych im. S. Staszica w Koninie

Karolina Michalska od 8 lat jest  nauczycielem języka polskiego w Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych im S. Staszica w Koninie.

W trosce o swoich wychowanków podejmuje działania integrujące nie tylko klasę, ale i całą społeczność szkolną. Jest dla swoich uczniów i nauczycielem, i wychowawcą, ale przede wszystkim przyjacielem i powiernikiem. Pomaga w rozwiązywaniu problemów dnia codziennego, dzieli z podopiecznymi i smutki, i radości.

Jej dewizą życiową są słowa : Bądź przyjacielem, znajdziesz przyjaciół. Inspiruje uczniów do twórczych i artystycznych działań.

Od 3 lat jest opiekunem Samorządu Uczniowskiego, organizuje z młodzieżą wiele imprez szkolnych i pozaszkolnych o wymiarze środowiskowym, w tym liczne akcje charytatywne. Swoim uczniom cały czas powtarza, że akcje charytatywne uwrażliwiają młodzież na potrzeby innych. Kształtują tolerancję, szacunek i bezinteresowność wobec drugiego człowieka. Szkoła zyskuje uczniów wrażliwych, odpowiedzialnych i chętnych do współdziałania. Organizowanie i współudział w akcjach daje poczucie istnienia w zbiorowości szkolnej, a zaangażowanie młodzieży daje satysfakcję z wykonywanej pracy. Od kilku lat skupia się również na pracy z uczniami mającymi trudności w nauce. Karolina Michalska jest przede wszystkim wychowawcą klasy- lubianym i będącym autorytetem dla uczniów i rodziców, stwarza bardzo dobry klimat dla rozwoju osobowego ucznia. W pracy zawodowej wprowadza nowatorskie metody nauczania, stosuje na lekcjach dramę, wykorzystuje film, formy muzyczne, malarstwo i fotografię. Jest nauczycielem kreatywnym, o bardzo wysokiej kulturze osobistej, obdarzonym przez młodzież ogromnym zaufaniem. Systematycznie uczestniczy w różnych formach doskonalenia zawodowego i podwyższa kwalifikacje nauczycielskie. Oprócz tego współpracuje z instytucjami i organizacjami społecznymi, pozyskuje dla szkoły sponsorów i sprzymierzeńców. W swojej karierze zawodowej otrzymała trzy Nagrody Dyrektora Szkoły za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej.
pokaż cały opisLiczba głosów: 75
Na wpisany obok adres e-mail przyjdzie link potwierdzający.
KONIN: Bożena Ostrowska - Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie

KONIN: Bożena Ostrowska - Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie

Nauczyciel języka angielskiego i języka obcego zawodowego w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym, technikum i w klasach integracyjnych Zasadniczej Szkoły Zawodowej

Wychowawca od 1999 roku niemal nieprzerwanie. Obecnie wychowawca klasy I S (liceum ogólnokształcące o profilu społeczno-informacyjnym). Przygotowała z sukcesem uczniów do konkursów językowych pozaszkolnych: regionalny konkurs języka angielskiego organizowany przez Instytut Filologii Angielskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie (II miejsce ucznia w roku 2003 oraz III miejsce w roku 2004), konkurs „Pokaż nam język” organizowany przez Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu (dwukrotnie  po  2 uczniów brało udział w II etapie). Uczniowie pod opieką nauczycielki przygotowali projekt dotyczący historii miasta Konina, problemów i walorów regionu oraz lokalnego środowiska w języku obcym. Jej uczniowie prezentowali dla szerokiej publiczności anglojęzyczną prezentację „Konin – wczoraj i dziś”. Corocznie we współpracy z innymi konińskimi szkołami średnimi organizuje wycieczki zagraniczne w celu doskonalenia umiejętności językowych oraz pogłębiania wiedzy o krajach angielskiego obszaru językowego, opiekowała się młodzieżą konińskich szkół średnich na European Camp w Henin-Beaumont we Francji. Od roku 2002 jest przewodniczącą trzynastoosobowego zespołu nauczycieli języka angielskiego, pełni tę rolę wzorowo, udziela pomocy nowozatrudnionym nauczycielom, a od 2001r. pełni rolę opiekuna stażu nad nauczycielkami na ścieżkach awansu i opiekuje się również grupami studentów z PWSZ, odbywającymi praktyki. Systematycznie współpracuje ze środowiskiem  lokalnym oraz szkolnym kołem PCK – współorganizowanie akcji rejestrowanie w banku dawców szpiku kostnego, akcja „Krew ratuje życie”, współpracuje z samorządem szkolnym przy organizacji imprez szkolnych.

Patrzę na świat przez różowe okulary. Uśmiech to niezbędny element mojego codziennego ubioru. Potrafię mówić, ale przede wszystkim umiem słuchać, o czym wielokrotnie przekonali się moi wychowankowie. Uwielbiam swoją pracę, bo praca z uczniami sprawia mi ogromną frajdę. W swoją pracę wkładam nie tylko umysł, ale także serce i duszę. Największą radość w pracy zawodowej sprawia mi zarażanie optymizmem ludzi wkoło i przekonywanie ich do tego, iż nie ma rzeczy niemożliwych. Myślę, że dowodem na to jest akceptacja ze strony uczniów.
pokaż cały opisLiczba głosów: 1742
Na wpisany obok adres e-mail przyjdzie link potwierdzający.
KONIN: Michał Wanjas - III Liceum im. C.K. Norwida w Koninie

KONIN: Michał Wanjas - III Liceum im. C.K. Norwida w Koninie

Nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie, wychowawca, związany z III Liceum od dziesięciu lat. Dał się poznać jako znakomity nauczyciel przedmiotu i doskonały pedagog, godny zaufania i pełen życzliwości wychowawca. Jest człowiekiem owładniętym pasją poznawczą, poświęca uczniom wiele ze swojego wolnego czasu. Organizuje zajęcia pozalekcyjne (przygotowania do egzaminu maturalnego, konkursów przedmiotowych, prowadzi również zajęcia z siatkówki), wycieczki przedmiotowe, turystyczne, warsztaty integracyjne i wiele innych służących wszechstronnemu rozwojowi uczniów. Potrafi stworzyć niepowtarzalną atmosferę na swoich lekcjach. Jest powszechnie lubianym i szanowanym nauczycielem.
pokaż cały opisLiczba głosów: 474
Na wpisany obok adres e-mail przyjdzie link potwierdzający.
KONIN: Andrzej Warda - II Liceum im. K. K. Baczyńskiego w Koninie

KONIN: Andrzej Warda - II Liceum im. K. K. Baczyńskiego w Koninie

Otwarty, niekonwencjonalny, odważny – taki właśnie jest pan Andrzej Warda – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w II Liceum im. K. K. Baczyńskiego w Koninie. Od 2008 r. jest opiekunem szkolnej Izby Pamięci Narodowej, w której gromadzi się pamiątki i eksponaty związane z walką Polaków o wolność. Zainteresowanych uczniów skupia w Grupie Rekonstrukcji Historycznej, nawiązującej do tradycji wojska II Rzeczypospolitej, a konkretnie 68 Pułku Piechoty, w którym do służby powoływano mieszkańców Konina. Pan Warda wprowadza swoich uczniów w świat ukrytych śladów przeszłości. Odkrywając tajemnice kart historii zaraża swoją pasją do tematyki II wojny światowej. Z ogromną lekkością i zaangażowaniem przekazuje uczniom wiedzę historyczną. Pana A. Wardę cechuje wysoka kultura osobista. Zarówno na lekcjach, jak i podczas swojej działalności pozalekcyjnej, wychowuje młodych ludzi w duchu patriotyzmu, poczuciu własnej wartości, zaszczepiając w nich dumę z tego, że są Polakami. Pan A. Warda jest człowiekiem z poczuciem humoru, który strzela kawałami niczym żołnierz z karabinu. Tego Pana nie da się rozbroić trudnym pytaniem!
pokaż cały opisLiczba głosów: 594
Na wpisany obok adres e-mail przyjdzie link potwierdzający.

NAJPOPULARNIEJSZE WIDEO

UWAGA
zamknij

Próbujesz wgrać za duże zdjęcie.

Wgrywane zdjęcie nie może być większe niż 500 kB.
Spróbuj zmniejszyć zdjęcie jakimś darmowym programem np. dostępnym w systemie Windows programem Paint lub skorzystaj ze strony internetowej: zmniejszacz.pl.
Jeżeli tego nie zrobisz, ogłoszenie zostanie dodane bez zdjęć. Będziesz je mógł dodać później.