Skocz do zawartości
LM.plOferty pracyMechanik Utrzymania Ruchu

Oferta pracy

Firma WIPASZ S. A.  - największy polski producent pasz dla drobiu, trzody i bydła oraz lider w produkcji świeżego mięsa z kurczaka w związku z rozbudową wytwórni pasz w Kole poszukuje kandydatów na stanowisko

MECHANIK UTRZYMANIA RUCHU

Zadania:

 • Nadzór nad prawidłowością pracy wszystkich urządzeń produkcyjnych (mechanicznych) oraz we współdziałaniu z elektrykiem nad innymi urządzeniami na terenie Zakładu
 • Przeprowadzanie terminowych przeglądów i konserwacji zgodnie z planem
 • Diagnozowanie i niezwłoczne usuwanie ewentualnych awarii
 • Prowadzenie dziennego rejestru wykonywanych prac, rodzajów awarii i usterek oraz zużycia zamontowanych części zamiennych i in. materiałów eksploatacyjnych

Od kandydatów oczekujemy:

 • Wykształcenia zawodowego/średniego mechanicznego
 • Doświadczenia w wykonywanym zawodzie
 • Umiejętności pracy pod presją czasu

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Przyjazną atmosferę w pracy
 • Możliwość poszerzenia kompetencji poprzez udział w szkoleniach
 • Pracę w firmie o wysokich standardach pracy

Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV na adres:
Wipasz S.A.
ul. Składowa 21
62-600 Koło
z dopiskiem Mechanik UR
lub na adres: lukasz.sztrauch@wipasz.pl
w temacie wiadomości prosimy o wpisanie Mechanik UR

Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w procesie rekrutacji:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Wipasz Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Wadąg 9, 10-373 Olsztyn, w celu realizacji procesu rekrutacji.”

Jeżeli chcesz, abyśmy rozpatrywali Twoją kandydaturę także w przyszłych rekrutacjach, prosimy o wyrażenie zgody w tym zakresie o poniższej treści:
„Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Wipasz Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Wadąg 9, 10-373 Olsztyn, w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.”

Informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wipasz Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Wadąg 9, 10-373 Olsztyn. Z administratorem można się skontaktować drogą elektroniczną na adres e-mail: rodo@wipasz.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obecnego procesu rekrutacji oraz w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej zgody - w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacji.
3) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
4) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne
5) dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
6) dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
7) administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji lub w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej zgody - przez okres 12 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji.

Potwierdzenie
Proszę zaznaczyć powyższe pole