Skocz do zawartości

Prześlij nam swoje filmy, zdjęcia czy tekst. Bądź częścią naszego zespołu. Kliknij tutaj!

LM.plWiadomościDofinansowanie z programu „Infrastruktura domów kultury” Nowy sprzęt i krzesła dla GOK

Dofinansowanie z programu „Infrastruktura domów kultury” Nowy sprzęt i krzesła dla GOK

Materiał promocyjny

Dodano:
Dofinansowanie z programu „Infrastruktura domów kultury” Nowy sprzęt i krzesła dla GOK
materiał promocyjny

Gminny Ośrodek Kultury w Kazimierzu Biskupim wzbogacił się o nowe krzesła i stoły, tak potrzebne w trakcie zajęć i spotkań organizowanych w ośrodku.

Gminny Ośrodek Kultury w Kazimierzu Biskupim wzbogacił się o nowe krzesła i stoły, tak potrzebne w trakcie zajęć i spotkań organizowanych w ośrodku. Oprócz tego zakupiono sprzęt nagłośnieniowy – kolumny i mikser, które na pewno wpłyną na jakość organizowanych imprez. Stoły, krzesła oraz sprzęt nagłośnieniowy zostały zakupione w ramach programu rządowego „Infrastruktura domów kultury”.

Projekt „Kino w gminie – doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Kazimierzu Biskupim” to kolejny etap doposażania GOK-u. Zgodnie z celami statutowymi Gminny Ośrodek Kultury realizuje zadania służące upowszechnianiu kultury i tradycji z uwzględnieniem folkloru, rozwojowi wspólnoty i społeczności lokalnej, działalności oświatowo-wychowawczej oraz kulturalnej. W 2022 roku zakupiono projektor i ekran kinowy. Sprzęt, o który wzbogacił się GOK dzięki wsparciu z programu rządowego - krzesła, stół, mikser, zestaw kolumn - pozwoli na jeszcze lepsze organizowanie seansów i spotkań. – Chcemy, by mieszkańcy mieli dostęp do spotkań kulturalnych, a zakupiony sprzęt pomoże w ich lepszej organizacji. Dzięki rządowemu wsparciu znacznie poprawi się komfort osób uczestniczących w naszych imprezach – mówi Jerzy Maciejewski, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kazimierzu Biskupim.

Projekt „Kino w gminie – doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Kazimierzu Biskupim” opiewa na 64 000 złotych, dofinansowanie z programu rządowego „Infrastruktura domów kultury” wyniosło 50 000 złotych, a środki własne GOK – 14 000 zł.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”.

 

Dofinansowanie z programu „Infrastruktura domów kultury” Nowy sprzęt i krzesła dla GOK
Dofinansowanie z programu „Infrastruktura domów kultury” Nowy sprzęt i krzesła dla GOK
Dofinansowanie z programu „Infrastruktura domów kultury” Nowy sprzęt i krzesła dla GOK
Dofinansowanie z programu „Infrastruktura domów kultury” Nowy sprzęt i krzesła dla GOK
Potwierdzenie
Proszę zaznaczyć powyższe pole