Skocz do zawartości
Polska

Wybory 2024: Popkowski, a następnie Korytkowski. Kandydaci odpowiedzą na wasze pytania

Prześlij nam swoje filmy, zdjęcia czy tekst. Bądź częścią naszego zespołu. Kliknij tutaj!

LM.plWiadomościDoradcy Klimatyczni we wdrażaniu Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolski Wschodniej oraz w procesie sprawiedliwej transformacji

Doradcy Klimatyczni we wdrażaniu Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolski Wschodniej oraz w procesie sprawiedliwej transformacji

Materiał promocyjny

Dodano:
Doradcy Klimatyczni we wdrażaniu Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolski Wschodniej oraz w procesie sprawiedliwej transformacji
materiał promocyjny

Wielkopolska Wschodnia stoi przed dużym wyzwaniem przeprowadzenia procesu sprawiedliwej transformacji. Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji jest kluczowym narzędziem wspierania obszarów najbardziej dotkniętych skutkami transformacji energetycznej w dążeniu do osiągnięcia neutralności klimatycznej oraz zapobiegania pogłębianiu się dysproporcji regionalnych. Jego główne cele to łagodzenie skutków transformacji poprzez finansowanie dywersyfikacji i modernizacji lokalnej gospodarki oraz łagodzenie negatywnych skutków dla zatrudnienia.

Co ważne i istotne, w coraz większym stopniu zmiany klimatu są efektem działalności człowieka, a negatywne skutki tych zmian odczuwane są w skali globalnej. Głównymi wyzwaniami Wielkopolski Wschodniej w kontekście zmian klimatycznych oraz zabezpieczenia przestrzeni dla zdrowia i życia ludzi w czystym środowisku są między innymi poprawa efektywności energetycznej, całkowita rezygnacja z eksploatacji węgla brunatnego oraz pełne wykorzystanie rozwoju odnawialnych źródeł energii .

Aby sprostać powyższym wyzwaniom, w regionie Wielkopolski Wschodniej realizowany jest projekt pn. „LIFE AFTER COAL PL – wdrażanie Strategii na Rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040”. Projekt dofinansowywany jest ze środków Programu LIFE (instrumentu finansowego Unii Europejskiej) oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt LIFE jest odpowiedzią na wyzwania jakie stoją przed Wielkopolską Wschodnią w zakresie konieczności znaczącej redukcji stosowania paliw kopalnych w gospodarce przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa energetycznego i stabilności całego systemu z uwzględnieniem czynnika ludzkiego. Sprzyjać temu ma rozwój energii produkowanej z OZE. W konsekwencji powyższe cele są jednymi z aspektów wpływających pozytywnie na cały proces sprawiedliwej transformacji, a projekt LIFE jest jednym z ważnych instrumentów wsparcia dla ww. procesu.

Założone cele w Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolski Wschodniej realizowane będą poprzez, budowaną aktualnie w ramach projektu LIFE, sieć Doradców Klimatycznych działających w gminach i powiatach. Rolą Gminnych Doradców Klimatycznych zatrudnionych w gminach Wielkopolski Wschodniej będzie pełnienie funkcji liderów lokalnych zmian i realizacja celów założonych w strategii w przestrzeni publicznej, wśród mieszkańców oraz w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Głównymi adresatami działań Gminnych Doradców Klimatycznych będą mieszkańcy poszczególnych gmin, wymagających wsparcia w przejściu przez zmianę, w wyniku której nastąpi skuteczna interwencja energetyczna w ich budynkach mieszkalnych. Praca Gminnego Doradcy Klimatycznego polegać będzie na podnoszeniu świadomości mieszkańców, motywowaniu ich do zmian, wykonywaniu wstępnych ocen zakresu i parametrów potrzeb energetycznych oraz środowiskowych budynków, sporządzaniu dokumentów charakterystyki energetycznej, a także na doradztwie w zakresie pozyskiwania dofinansowania z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i programów komplementarnych. Zakresem pracy Doradcy będzie również analiza lokalnych uwarunkowań i potrzeb rozwoju transportu niskoemisyjnego, w tym promocja elektromobilności.

Z kolei Powiatowi Doradcy Klimatyczni swoją działalność skierują głównie dla przedsiębiorców, działających na ternie danego powiatu lub dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą. Celem działalności Powiatowych Doradców Klimatycznych będzie bezpośrednie wsparcie i doradztwo w zakresie transformacji energetycznej przedsiębiorstwa. Będą oni także pomagać przedsiębiorcom w pozyskiwaniu środków na realizację inwestycji z zakresu poprawy efektywności energetycznej i redukcji CO2, w pierwszej kolejności z działań objętych Funduszem na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, a następnie z programów komplementarnych. Powiatowy Doradca Klimatyczny będzie także uczestniczył w pozyskiwaniu środków uzupełniających dla swoich jednostek samorządu terytorialnego.

Ponadto, zarówno Gminni, jak i Powiatowi Doradcy Klimatyczni będą prowadzić działania promocyjne, edukacyjne, komunikacyjne i informacyjne odnoszące się do całego procesu sprawiedliwej transformacji oraz procesu osiągania neutralności klimatycznej i przystosowania się do zmian klimatu za pomocą rozwiązań opartych na zasobach przyrody.

Gminy zatrudniające Doradców Klimatycznych:

  • Brudzew, Dąbie, Dobra, Golina, Grodziec, Kawęczyn, Kazimierz Biskupi, Kleczew, Kramsk, Krzymów, Lądek, Malanów, Powidz, Przykona, Rychwał, Rzgów, Gmina w. Słupca, Sompolno, Stare Miasto, Ślesin, Tuliszków, Gmina M. Turek, Gmina w. Turek, Gmina M. Wągrowiec, Wilczyn, Władysławów, Wierzbinek, Miasto Ostrów Wlkp., Miasto Kalisz (m. na prawach powiatu), Miasto Konin (m. na prawach powiatu)

Powiaty zatrudniające Doradców Klimatycznych:

  • koniński, słupecki, turecki

Aktualnie trwa nabór wniosków o dofinansowanie na kompleksową termomodernizację w ramach Działania 10.6 „Przybliżenie Wielkopolski Wschodniej do osiągnięcia neutralności klimatycznej”, FEW 2021+. To jeden z typów projektów realizowanych w regionie Wielkopolski Wschodniej w ramach Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. W ramach ogłoszonego konkursu będzie można przeprowadzić głęboką modernizację energetyczną zarówno budynków użyteczności publicznej, jak i mieszkalnych należących np. do samorządów. Dofinansowanie można zdobyć na m.in. na: ocieplenie obiektu, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, przebudowę i modernizację systemów grzewczych, w tym centralnego ogrzewania włącznie z wymianą źródła ciepła na OZE, podłączeniem do niego lub podłączeniem do sieci ciepłowniczej, zastosowanie inteligentnych systemów zarządzania energią, itp. W ramach ww. Działania 10.6 premiowane będą również działania uzupełniające m.in. polegające na zwiększaniu wiedzy mieszkańców (doradcze, edukacyjne i informacyjno-promocyjne) i/lub działania w zakresie doradztwa energetycznego dla mieszkańców, które będą komplementarne do interwencji realizowanych z poziomu krajowego w ramach systemu ekodoradców w WFOŚiGW oraz projekcie LIFE AFTER COAL PL.

Okres realizacji projektu LIFE AFTER COAL PL to: 1 stycznia 2023r. – 31 grudnia 2031r. (9 lat).

Zapraszamy do kontaktu z zespołem projektu LIFE AFTER COAL PL w Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie - https://life.arrkonin.org.pl/.

Potwierdzenie
Proszę zaznaczyć powyższe pole