Skocz do zawartości

Prześlij nam swoje filmy, zdjęcia czy tekst. Bądź częścią naszego zespołu. Kliknij tutaj!

LM.plWiadomościGOZ-transformacja - już nie wybór a konieczność! Zobacz, jak zdobyć dofinansowanie dla Twojej firmy

GOZ-transformacja - już nie wybór a konieczność! Zobacz, jak zdobyć dofinansowanie dla Twojej firmy

Materiał promocyjny

Dodano:
GOZ-transformacja - już nie wybór a konieczność! Zobacz, jak zdobyć dofinansowanie dla Twojej firmy
materiał promocyjny

Ważnym elementem uzupełniającym projektów będzie możliwość sfinansowania niezbędnych kompetencji pracowników i kadry kierowniczej na potrzeby realizowanego projektu.

Gospodarka obiegu zamkniętego (GOZ) stanowi, obok inwestowania w odnawialne źródła energii, ogromną szansę dla rozwoju lokalnego biznesu. Przedsiębiorstwa poszukujące optymalnych rozwiązań, inwestujące w zaplecze technologiczne i procesy produkcyjne, mają szansę na wybudowanie przewagi konkurencyjnej z korzyścią dla środowiska i otoczenia, w którym funkcjonują. 

Zbuduj strategię GOZ i pozyskaj finansowanie na jej przygotowanie i wdrożenie!

Dedykowany dla Wielkopolski Wschodniej specjalny Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji wesprze lokalną GOZ-transformację. Już w czerwcu bieżącego roku ruszy nabór na poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstw i wdrożenie rozwiązań z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ, Działanie 10.2 programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027). Granty pomogą mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom wdrożyć nowe modele biznesowe z korzyścią dla działalności firmy i środowiska. Dzięki unijnemu wsparciu przedsiębiorcy będą wytwarzać mniej odpadów i oferować więcej ekologicznych produktów.

W ramach konkursu przedsiębiorstwa z terenu miasta Konina oraz powiatów: konińskiego, słupeckiego, kolskiego i tureckiego będą mogły pozyskać dofinansowanie na:

  • podniesienie efektywności energetycznej przedsiębiorstw, w tym m.in. przebudowę i wymianę linii produkcyjnych, zastosowanie energooszczędnej technologii produkcji, zastosowanie technologii odzysku energii, systemy zarządzania energią, termomodernizację budynków produkcyjnych i usługowych, inwestycje w zakresie instalacji wytwarzania OZE.
  • wdrażanie modelu GOZ w przedsiębiorstwie, w tym m.in. prace koncepcyjne związane z etapem eko-projektowania produktów, niezbędne zmiany w procesach produkcyjnych/usługowych, wsparcie doradczo-szkoleniowe, audyty środowiskowe czy analizy techniczne i ekonomiczne w ramach działań inwestycyjnych, działania mające na celu zmniejszenie zasobo- i materiałochłonności procesów produkcyjnych i logistycznych oraz zmniejszenie ilości powstających odpadów w przedsiębiorstwie.

Ważnym elementem uzupełniającym projektów będzie możliwość sfinansowania niezbędnych kompetencji pracowników i kadry kierowniczej na potrzeby realizowanego projektu, a także doradczych usług proinnowacyjnych i prorozwojowych w zakresie zielonej transformacji przedsiębiorstwa.

Przygotuj się na zmiany. Skorzystaj z doradztwa i szkoleń z GOZ.

Gospodarka obiegu zamkniętego (GOZ) to nie tylko eko-kierunek dla wybrańców. Już wkrótce wszyscy przedsiębiorcy będą zobowiązani do wdrożenia modelu obiegu zamkniętego. GOZ- transformacja polskiej gospodarki jest nieunikniona więc dobrze się do niej przygotować.

O tym czym jest GOZ, jakie wynikają z niego obowiązki sektora MŚP, a także jak skutecznie przygotować wniosek o dofinansowanie, przedsiębiorcy mogą dowiedzieć się w ramach realizowanego projektu LIFE AFTER COAL PL – WDRAŻANIE STRATEGII NA RZECZ NEUTRALNOŚCI KLIMATYCZNEJ WIELKOPOLSKA WSCHODNIA 2040. Agencja Rozwoju Regionalnego S.A w Koninie realizuje szereg bezpłatnych działań edukacyjnych mających wspierać przedsiębiorców w przejściu przez proces transformacji obejmującej między innymi wdrożenie zasad GOZ.

Takimi działaniami są m.in. spotkania tematyczne dedykowane przedsiębiorcom z terenu Wielkopolski Wschodniej. Podczas ww. spotkań poruszana jest tematyka dotycząca m.in. gospodarki o obiegu zamkniętym, bazy danych o odpadach oraz zrównoważonego rozwoju. Przedsiębiorcy, chcący poszerzyć swoją wiedzę, mogą korzystać z dedykowanych dla nich spotkań i konsultacji. W celu wsparcia przedsiębiorstw planujących modernizację swojej działalności, spółka ARR S.A. w Koninie świadczy także usługi doradztwa w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie inwestycji wpisujących się w transformację energetyczną.

Gospodarka obiegu zamkniętego – korzyści dla firmy i środowiska

Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ) to model gospodarczy, który stoi w kontrze do dotychczasowej praktyki gospodarki liniowej opartej na schemacie „weź – wyprodukuj – zużyj – wyrzuć”. Surowce są wydobywane, przetwarzane w produkty, a po zużyciu zazwyczaj odrzucane jako odpady. To stanowi poważne zagrożenie dla środowiska, przyczyniając się do kryzysu klimatycznego, zanieczyszczenia i ograniczania bioróżnorodności. Gospodarka o obiegu zamkniętym stanowi inspirację do tworzenia przedsiębiorstw o całkowicie nowym sposobie działania. Znanych jest dziesiątki modeli biznesowych wpisujących się w ww. koncepcję gospodarczą i z powodzeniem wdrożonych na rynek. Wśród nich można spotkać od lat znane rozwiązania takie, jak naprawa czy wypożyczanie. Wiele modeli powstało wraz z rozwojem współczesnych technologii, jak wirtualizacja czy platformy współdzielenia, które nie rozwinęłyby się bez powszechnego dostępu do Internetu. Dla tworzenia modeli cyrkularnych istotny jest też rozwój technologii recyklingu.

Główną ideą GOZ jest oddzielenie wzrostu gospodarczego od zużycia zasobów i oddziaływań środowiskowych, a więc zastąpienie liniowego modelu działalności od surowca do odpadu modelem, w którym zużyty (po jak najdłuższym okresie użytkowania) produkt finalny staje się w mniejszym lub większym stopniu ponownie surowcem. Gospodarka o obiegu zamkniętym oparta jest na czterech fundamentalnych zasadach odnoszących się do traktowania produktu:

  • wydłużenie czasu życia produktu dzięki zaprojektowaniu go i wytworzeniu w sposób gwarantujący trwałość i wysoką jakość, z zachowaniem własności w długim okresie;
  • wielokrotne wykorzystanie produktu możliwe dzięki jego naprawie i przywróceniu w maksymalnym stopniu cech użytkowych;
  • odtworzenie produktu, czyli przeprowadzenie odpowiednich etapów przetwarzania, zapewniających powrót do pierwotnych własności;
  • recykling produktu po zakończeniu okresu efektywnego wykorzystania polegający na rozdzieleniu części i ponownym wykorzystaniu odzyskanych materiałów.

Transformacji energetycznej przedsiębiorstw nie da się uniknąć. To kierunek czekających nas zmian, dlatego już dziś warto się na nie przygotować, pozyskać niezbędną wiedzę, zdobyć dofinansowanie i z pełnym przekonaniem zainwestować w zielone technologie.

Więcej informacji o przyszłych naborach w ramach Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji znajdziesz na:

www.funduszeue.wielkopolskie.pl

www.arrtransformacja.org.pl

www.facebook.com/SprawiedliwaTransformacjaWW

Czytaj więcej na temat:arr, transformacja, goz
Potwierdzenie
Proszę zaznaczyć powyższe pole