Skocz do zawartości
Polska

Wybory 2024: WIECZÓR WYBORCZY KONIN 2024 - II TURA - NIEDZIELA 20:55

Prześlij nam swoje filmy, zdjęcia czy tekst. Bądź częścią naszego zespołu. Kliknij tutaj!

LM.plWiadomościInnowacyjne Kształcenie Zawodowe - Przyszłość Wielkopolski Wschodniej

Innowacyjne Kształcenie Zawodowe - Przyszłość Wielkopolski Wschodniej

Materiał promocyjny

Dodano:
Innowacyjne Kształcenie Zawodowe - Przyszłość Wielkopolski Wschodniej
materiał promocyjny

Projekt "Innowacyjne kształcenie i szkolenie zawodowe w Wielkopolsce Wschodniej w kontekście transformacji energetycznej" jest kamieniem milowym w edukacji zawodowej regionu. Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie, grając kluczową rolę w jego realizacji, otwiera nowe perspektywy dla młodych ludzi i rynku pracy. Dziś rozmawiamy z dyrektorem Andrzejem Budnym oraz Arletą Jaśniewicz, zastępcą dyrektora, aby zgłębić istotę i wpływ tego projektu na społeczność lokalną.

LM.pl: Jakie są główne cele projektu?

Andrzej Budny: Głównym celem projektu jest przygotowanie organów prowadzących placówki kształcenia zawodowego w Wielkopolsce Wschodniej do wyzwań związanych ze zmianą struktury gospodarczej w wyniku transformacji energetycznej. Projekt pozwolił zdiagnozować potrzeby sektora i zdefiniować niezbędne kierunki rozwoju i działania.

LM.pl: Jakie są rezultaty projektu?

Arleta Jaśniewicz: W wyniku prac zespołu projektowego oraz szerokiego grona lokalnych ekspertów związanych z sektorem kształcenia i szkolenia zawodowego udało się opracować trzy dokumenty. Są to: obszerna „Diagnoza sektora kształcenia i szkolenia zawodowego w Wielkopolsce Wschodniej w kontekście transformacji energetycznej”, Strategia rozwoju oraz Publikacja obejmująca przykłady dobrych praktyk, zarówno w zakresie programów nauczania jak i instrumentów współpracy pomiędzy szkołami i pracodawcami. Należy podkreślić, że w trakcie prac przeprowadziliśmy szerokie badania ankietowe wśród szkół i pracodawców oraz zorganizowaliśmy konsultacje społeczne w formie warsztatów, co pozwoliło na stworzenie solidnych fundamentów dla naszej strategii.

LM.pl: Jaka jest wizja szkolnictwa branżowego w regionie na rok 2040?

Andrzej Budny: Nasza wizja to szkolnictwo branżowe, które zapewnia wysoką jakość edukacji zawodowej, zgodnej z potrzebami innowacyjnego rynku pracy i uwzględniającej procesy transformacji energetycznej.

LM.pl: Jakie działania należy podjąć aby podnieść jakość edukacji zawodowej i dostosować ją do potrzeb rynku pracy.

Arleta Jaśniewicz: Strategia określa instrumenty wsparcia i rozwoju placówek prowadzących kształcenie zawodowe w trzech obszarach, określonych jako kierunki interwencji, do których należą: infrastruktura i kadra kształcenia i szkolenia zawodowego, współpraca z pracodawcami i doradztwo zawodowe. W ramach tych trzech kierunków określono dziesięć przedsięwzięć priorytetowych oraz kilkadziesiąt konkretnych działań, które mogą podejmować szkoły bądź organy prowadzące.

LM.pl: Jaki jest związek Strategii z planem sprawiedliwej transformacji?

Andrzej Budny: Diagnoza i Strategia zawierają informacje niezbędne do określenia kierunków rozwoju oraz zapotrzebowania na konkretne projekty. W ramach zaplanowanego systemu finansowego, jednostki samorządu lokalnego odpowiedzialne za kształcenie zawodowe będą mogły uzyskać ich dofinansowanie ze środków Priorytetu 10 Sprawiedliwa Transformacja Wielkopolski Wschodniej, w ramach Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021 -2027.

LM.pl: Jak projekt wpłynie na przyszłość młodych ludzi w regionie?

Andrzej Budny: Projekt jest elementem działań w zakresie zarządzania edukacją zawodową długofalowo. Dzięki efektom projektu młodzi ludzie będą mieli dostęp do wysokiej jakości kształcenia, co pozwoli im uzyskać solidne kwalifikacje zawodowe, które będą odpowiadać potrzebom współczesnej gospodarki. To nie tylko ułatwi im wejście na rynek pracy, ale też przyczyni się do rozwoju naszego regionu.

LM.pl: W jaki sposób można zapoznać się w opracowanymi dokumentami?

Arleta Jaśniewicz: 14 listopada br. odbyła się konferencja upowszechniająca rezultaty projektu z udziałem kluczowych osób odpowiedzialnych za rozwój kształcenia zawodowego w Wielkopolsce Wschodniej. Dokumenty zostaną niebawem opublikowane na stronach internetowych Centrum i partnerów projektu.

Projekt finansowany w ramach Programu Edukacja ze środków Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014 – 2021.

Realizatorzy projektu:

  • Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu - lider
  • Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie - partner
  • Furim Institutt, Oslo - partner

 

Innowacyjne Kształcenie Zawodowe - Przyszłość Wielkopolski Wschodniej
Innowacyjne Kształcenie Zawodowe - Przyszłość Wielkopolski Wschodniej
Innowacyjne Kształcenie Zawodowe - Przyszłość Wielkopolski Wschodniej
Innowacyjne Kształcenie Zawodowe - Przyszłość Wielkopolski Wschodniej
Innowacyjne Kształcenie Zawodowe - Przyszłość Wielkopolski Wschodniej
Innowacyjne Kształcenie Zawodowe - Przyszłość Wielkopolski Wschodniej
Innowacyjne Kształcenie Zawodowe - Przyszłość Wielkopolski Wschodniej
Innowacyjne Kształcenie Zawodowe - Przyszłość Wielkopolski Wschodniej
Innowacyjne Kształcenie Zawodowe - Przyszłość Wielkopolski Wschodniej
Innowacyjne Kształcenie Zawodowe - Przyszłość Wielkopolski Wschodniej
Innowacyjne Kształcenie Zawodowe - Przyszłość Wielkopolski Wschodniej
Innowacyjne Kształcenie Zawodowe - Przyszłość Wielkopolski Wschodniej
Innowacyjne Kształcenie Zawodowe - Przyszłość Wielkopolski Wschodniej
Innowacyjne Kształcenie Zawodowe - Przyszłość Wielkopolski Wschodniej
Innowacyjne Kształcenie Zawodowe - Przyszłość Wielkopolski Wschodniej
Potwierdzenie
Proszę zaznaczyć powyższe pole