Skocz do zawartości

Prześlij nam swoje filmy, zdjęcia czy tekst. Bądź częścią naszego zespołu. Kliknij tutaj!

LM.plWiadomościMłodzi zmieniają szkołę. Kolejny projekt konińskich licealistów

Młodzi zmieniają szkołę. Kolejny projekt konińskich licealistów

Autor: Bartosz Michalak

Dodano:
Młodzi zmieniają szkołę. Kolejny projekt konińskich licealistów

Projekt O-MEGA SCHOOL. O rewolucji w dziedzinie oceniania. Uczniowie ll Liceum Ogólnokształcącego im. K.K. Baczyńskiego w Koninie przedstawiają swój projekt, organizowany w ramach olimpiady "Zwolnieni z Teorii". Skupia się on przede wszystkim na wprowadzeniu innowacyjnej formy pomagającej zarówno nauczycielom, jak i uczniom w usprawnieniu procesu uczenia się i propagowaniu świadomej edukacji. 

Najpierw tym jak to się wszystko się zaczęło. O-MEGA SCHOOL jest kontynuacją projektu Szkoła Naszych Marzeń, który skupiał się przede wszystkim na procesie oceniania kształtującego. W ramach tego sprawdzono potrzeby uczniów, wykorzystując metodę design-thinking. Były to karty samoobserwacji, wywiady pogłębione oraz shadowing. Wszystko to miało na celu właściwe zinterpretowanie i zrozumienie potrzeb uczniów, a główną podstawę do zdefiniowania problemu dała debata long-table, w której każdy uczestnik mógł przedstawić własne spostrzeżenia na temat oceniania w szkole.

- Czasami tylko brakuje tej wiedzy odnośnie do tego, czego tak naprawdę mamy się nauczyć

- mówi jeden z uczestników debaty, uczeń II Liceum. 

Problemem okazał się fakt, że uczniowie nie wiedzą, co muszą zrobić, aby osiągnąć sukces. O-MEGA SCHOOL wychodzi z rozwiązaniem. To sprototypowanie aplikacji, która pomaga w nauce uczniom, jak i klarowne przekazywanie wiedzy przez nauczycieli. Dziennik Nauki - bo to właśnie o nim mowa - pozwala uczyć się, gdzie chcesz i kiedy chcesz. Poprzez wprowadzanie przez nauczyciela lekcji w aplikacji, uczeń nie tylko wie, czego powinien się nauczyć na daną ocenę, ale również dostaje możliwość właściwego wyodrębniania zagadnień, których powinien się nauczyć. Przekłada się to nie tylko na zmniejszenie stresu związanego z nauką, ale również pomaga w efektywności i satysfakcji, jaką dostaje uczeń, który zamiast wertowania podręcznika godzinami, może uzyskać wiedzę, której dokładnie potrzebuje. 

Bo przecież nauka nie musi być straszna, prawda? W ramach projektu zostały zorganizowane liczne warsztaty w szkołach podstawowych dla rady pedagogicznej, aby zaznajomić nauczycieli z Dziennikiem Nauki oraz jego obsługą. Zaplanowane są również warsztaty dla uczniów szkół ponadpodstawowych i podstawowych, które nauczą posługiwania się aplikacją oraz korzyści, jakie płyną z jej użytkowania. 

ii lo
ii lo
ii lo
ii lo
Potwierdzenie
Proszę zaznaczyć powyższe pole