Skocz do zawartości

Prześlij nam swoje filmy, zdjęcia czy tekst. Bądź częścią naszego zespołu. Kliknij tutaj!

LM.plWiadomościUnijne dotacje dla samorządów. Sprawdź aktualną ofertę Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

Unijne dotacje dla samorządów. Sprawdź aktualną ofertę Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

Materiał promocyjny

Dodano:
Unijne dotacje dla samorządów. Sprawdź aktualną ofertę Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.
materiał promocyjny

Od termomodernizacji budynków publicznych przez budowę dróg rowerowych aż po wsparcie na infrastrukturę społeczną. Samorządy z terenu Wielkopolski Wschodniej w oparciu o aktualnie trwające nabory mogą liczyć na szeroki zakres wsparcia w ramach Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Z dedykowanych dotacji mogą skorzystać urzędy miejskie i gminne, starostwa powiatowe, a często również jednostki organizacyjne i instytucje wykonujące zadania powierzone przez samorząd. Warunkiem koniecznym jest aby wnioskodawca zlokalizowany był na terenie miasta Konina lub powiatów: konińskiego, kolskiego, słupeckiego i tureckiego.

Infrastruktura społeczna – maksymalnie 85% dofinansowania

Nie tylko administracja publiczna, ale również i organizacje społeczne czy związki wyznaniowe mogą skorzystać z dotacji unijnej na inwestycje w infrastrukturę społeczną służącą świadczeniu usług o charakterze profilaktycznym, opiekuńczym czy rehabilitacyjnym osobom potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (w środowisku lokalnym), w szczególności osobom starszym. Pozyskane środki mają służyć w rozwoju m.in. dziennych domów pomocy, środowiskowych domów samopomocy, klubów samopomocy, rodzinnych domów samopomocy, centrów opieki wytchnieniowej czy mieszkalnictwa wspomaganego. Nabór kończy się 31 maja br.

Infrastruktura pieszo-rowerowa – maksymalnie 80% dofinansowania

Do 28 czerwca samorządy mają możliwość wnioskowania o wsparcie na budowę i rozbudowę dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych. W ramach naboru można sfinansować również działania infrastrukturalne uwzględniające obiekty przeznaczone dla ruchu niezmotoryzowanego m.in. stojaki, wiaty rowerowe, stacje samoobsługowej naprawy rowerów czy też oświetlenie. To ogromna szansa aby zbudować spójny i kompleksowy ciąg tras rowerowych w Wielkopolsce Wschodniej.

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – maksymalnie 80% dofinansowania

Z dotacji na kompleksową modernizację budynków użyteczności publicznej skorzystają szczególnie samorządy, które nie miały możliwości pozyskania wsparcia w ubiegłorocznym naborze. W ramach konkursu będzie można sfinansować zarówno docieplenie budynku, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, wymianę źródeł ciepła na OZE, instalację / przebudowę systemów wentylacji, klimatyzacji, instalację OZE (z ograniczeniami), wymianę oświetlenia, zastosowanie inteligentnych systemów zarządzania energią a także przeprowadzenie audytów energetycznych. Samorządy mają czas na złożenie wniosków do 23 sierpnia br.

To nie wszystkie możliwości uzyskania dofinansowania, z jakich będą mogły skorzystać samorządy czy jednostki im podległe w ramach Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Zakres przedsięwzięć objętych unijnym wsparciem jest bardzo szeroki. Nie tylko samorządy, ale i każdy mieszkaniec Wielkopolski Wschodniej, niezależnie czy jest przedstawicielem urzędu, szkoły, organizacji pozarządowej czy właścicielem firmy ma szansę na realizację własnego pomysłu na rozwój czy sfinansowanie planowanej inwestycji.

Środki w ramach Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji mają za zadanie złagodzić negatywne skutki transformacji energetycznej Wielkopolski Wschodniej wpływające na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę oraz środowisko. Wiele instytucji i podmiotów, które zamierzają z nich skorzystać, upatrują w nich przede wszystkim szansę indywidualnego rozwoju, wsparcia prowadzenia konkretnej działalności (dotychczasowej bądź zupełnie nowej) np. społecznej czy kulturalnej, poprawę warunków bytowych czy wręcz zbudowania nowego otoczenia, wpisującego się w wizję Wielkopolski Wschodniej opartej na budowaniu tzw. „nowej tożsamości” regionu.

Jeśli jesteś mieszkańcem Wielkopolski Wschodniej, zapoznaj się z aktualnym harmonogramem naborów wniosków! Dowiedz się czy i jak możesz pozyskać dofinansowanie na rozwój własnej firmy, na inwestycje w gminie, doposażenie szkół i rozwój nowych kierunków kształcenia czy podniesienia kwalifikacji.

Znajdź konkurs dla siebie!

www.arrtransformacja.org.pl
www.facebook.com/SprawiedliwaTransformacjaWW
www.youtube.com/@SprawiedliwaTransformacjaWW

Potwierdzenie
Proszę zaznaczyć powyższe pole