Skocz do zawartości
Polska

Wybory samorządowe 2024 na LM.pl

Prześlij nam swoje filmy, zdjęcia czy tekst. Bądź częścią naszego zespołu. Kliknij tutaj!

LM.plWiadomościW Wielkpolsce Wschodniej powstaje strategia rozwoju kształcenia zawodowego

W Wielkpolsce Wschodniej powstaje strategia rozwoju kształcenia zawodowego

Materiał promocyjny

Dodano:
W Wielkpolsce Wschodniej powstaje strategia rozwoju kształcenia zawodowego
materiał promocyjny

inno VET

Projekt finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Programu Edukacja

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie od stycznia bieżącego roku realizuje projekt pn.: „Innowacyjne kształcenie i szkolenie zawodowe w Wielkopolsce Wschodniej w kontekście transformacji energetycznej”. Głównym celem projektu jest przygotowanie organów prowadzących placówki kształcenia zawodowego oraz innych interesariuszy do podjęcia wyzwań  związanych ze zmianą struktury gospodarczej  w wyniku transformacji energetycznej.  Cel ten realizowany jest poprzez kilka instrumentów, w szczególności przeprowadzenie diagnozy stanu, publikację na temat dobrych praktyk i szkolenia. Kluczowym elementem projektu jest opracowanie dokumentu „Strategii Rozwoju Kształcenia Zawodowego w Wielkopolsce Wschodniej w kontekście transformacji energetycznej”.

W październiku zakończył się etap diagnozy stanu sektora kształcenia zawodowego w Wielkopolsce Wschodniej. W kompleksowym badania ankietowym wzięło udział 26 placówek oraz 54 przedsiębiorców. W dniach 15-18 października w Kole, Koninie, Turku i Słupcy odbyły się warsztaty podsumowujące ten etap. Przedstawiciele organów prowadzących, dyrektorzy i pracownicy szkół oraz przedstawiciele instytucji okołobiznesowych i przedsiębiorstw mieli okazję zapoznać się z wynikami diagnozy.

W warsztatach wzięło udział ponad blisko 90 osób. Uczestnicy mieli szansę odnieść się do zaprezentowanych wyników badań oraz poddać analizie przyczyny poszczególnych zjawisk. Ogólnie sytuacja w subregionie została oceniona przez ekspertów jako dobra, szczególnie w takich dziedzinach jak: współpraca z pracodawcami, oferowanie dodatkowych kursów i umiejętności zawodowych. Większość szkół systematycznie aktualizuje swoją ofertę kształcenia zawodowego. Innym, wysoko ocenianym aspektem jest zadowalający poziom wyposażenia pracowni do kształcenia praktycznego. Słabsze strony to między innymi wymiar i jakość oferty doradztwa zawodowego oraz szybka dezaktualizacja infrastruktury technicznej w niektórych zawodach. Problemem są także deficyty kadrowe w obszarze kształcenia zawodowego. Szczegóły będzie można poznać po opublikowaniu diagnozy.

Drugim elementem warsztatów było zebranie rekomendacji do opracowania Strategii Rozwoju Kształcenia Zawodowego. Eksperci pracowali z uczestnikami metodą Metaplanu. Zostały przeprowadzone trzy sesje tematyczne, dotyczące: (1) oferty edukacyjnej i wyposażenia szkół oraz kompetencji nauczycieli, (2) wpływu transformacji energetycznej na działalność przedsiębiorstw i współpracy na linii pracodawca – szkoła oraz (3) doradztwa zawodowego w szkołach prowadzących kształcenie w zawodach szkolnictwa branżowego.

Warsztaty prowadzili eksperci Instytutu Technologii Eksploatacji w Radomiu - Sieć Badawcza Łukasiewicz: dr Mirosław Żurek, Małgorzata Sołtysiak oraz Edyta Kozieł, przy wsparciu zespołu Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie: Andrzeja Budnego, Arlety Jaśniewicz i Grażyny Sędziak.

Projekt realizowany jest przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu oraz Furim Institutt z Oslo. Przedsięwzięcie szeroko wsparli lokalni interesariusze, w tym Starostowie Powiatów oraz Prezydent Konia, podpisując w marcu 2021 list intencyjny w sprawie wspólnej realizacji projektu, którego efektem będzie Strategia Rozwoju Kształcenia Zawodowego w Wielkopolsce Wschodniej w kontekście transformacji energetycznej.

W Wielkpolsce Wschodniej powstaje strategia rozwoju kształcenia zawodowego
W Wielkpolsce Wschodniej powstaje strategia rozwoju kształcenia zawodowego
W Wielkpolsce Wschodniej powstaje strategia rozwoju kształcenia zawodowego
W Wielkpolsce Wschodniej powstaje strategia rozwoju kształcenia zawodowego
W Wielkpolsce Wschodniej powstaje strategia rozwoju kształcenia zawodowego
W Wielkpolsce Wschodniej powstaje strategia rozwoju kształcenia zawodowego
W Wielkpolsce Wschodniej powstaje strategia rozwoju kształcenia zawodowego
W Wielkpolsce Wschodniej powstaje strategia rozwoju kształcenia zawodowego
W Wielkpolsce Wschodniej powstaje strategia rozwoju kształcenia zawodowego
W Wielkpolsce Wschodniej powstaje strategia rozwoju kształcenia zawodowego
W Wielkpolsce Wschodniej powstaje strategia rozwoju kształcenia zawodowego
W Wielkpolsce Wschodniej powstaje strategia rozwoju kształcenia zawodowego
Potwierdzenie
Proszę zaznaczyć powyższe pole