Skocz do zawartości
LM.plKategorie ogłoszeńDziałkiDziałka inwestycyjna+budowlana 6200 m2

Działki

Ogłoszeń: 1504

Działka inwestycyjna+budowlana 6200 m2

IP: 37.248.215.22Wyświetleń: 344
typ: sprzedaż, region: Konin
Golina, ul. 1 Maja,Targowa. Działka o przeznaczeniu m.p.z.p. jak w tytule ogłoszenia. Działka o dwóch nr geodezyjnych .Teren oznaczony w m.p.z.p 15 P,U - tereny aktywizacji gospodarczej: produkcji, baz i składów, rzemiosła lub usług;Ustala się dla terenów oznaczonych symbolem P,U przeznaczenie:-podstawowe: zabudowa produkcyjna, baz, składów, rzemiosła, usług;- uzupełniające: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, realizowana jako mieszkanie służbowe lub dom jednorodzinny właściciela, zlokalizowane poza strefą uciążliwości działalności podstawowej;- uzupełniające: elektrownie wiatrowe, stacje bazowe telefonii komórkowej – mogą być lokalizowane poza obszarami Natura 2000 oraz obszarami chronionego.Nadto teren w części objętej planem miejscowym oznaczony 7 MN/U - o przeznaczeniu podstawowym: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna , dopuszczalne: usługi nieuciążliwe. Łączna szerokość działek od frontu ok 22 mb.Dostęp do działek bezpośrednio z drogi asfaltowej od ul Targowej ,od strony drogi krajowej nr 92 ul.1 Maja dojazd poprzez publiczną drogę dojazdową KD-D. Media gaz ziemny ,woda.Cena do ustalenia w drodze negocjacji .Więcej informacji: tel. 729-886-019.
Galeria
Dane kontaktowe
Właściciel
Konin
Lokalizacja
Potwierdzenie
Proszę zaznaczyć powyższe pole