Skocz do zawartości
Polska

Wybory 2024: Konin bez otwartej debaty. Piotr Korytkowski gotów, jego rywal nie

Prześlij nam swoje filmy, zdjęcia czy tekst. Bądź częścią naszego zespołu. Kliknij tutaj!

LM.plWiadomościBudżet Konina coraz bliżej miliarda. Ale to wciąż za mało

Budżet Konina coraz bliżej miliarda. Ale to wciąż za mało

Budżet Konina 2024

Dodano:
Budżet Konina coraz bliżej miliarda. Ale to wciąż za mało
Budżet Konina 2024

O ponad 130 mln zł wzrośnie w przyszłym roku budżet Konina. Wydamy 734 mln złotych, z czego aż czterdzieści procent pochłonie oświata. Przyszłoroczne dochody miasta wzrosną o 131 mln zł, ale proporcjonalnie wzrosną też wydatki.

Dlatego w planie finansowym Konina nie znajdą się pieniądze na żadne spektakularne przedsięwzięcia inwestycyjne. Nie ma ich nawet na przebudowę i remonty mostów i wiaduktów na ulicy Warszawskiej, choć prezydent Piotr Korytkowski liczy na to, że Konin otrzyma takie wsparcie od nowego rządu.

Ogółem na inwestycje zapisano w budżecie Konina na 2024 roku 108 mln zł.

- Przewidujemy do realizacji 44 zadania inwestycyjne - poinformowała podczas piątkowej prezentacji projektu budżetu Konina na 2024 rok Ewelina Ostajewska-Szwankowska (na zdjęciu), skarbniczka Konina. – 42 proc. tych inwestycji to jest kontynuacja działań związanych z gospodarką mieszkaniową i wniesieniem wkładów które pozyskaliśmy z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Prawie jedna trzecia z podanej kwoty zostanie przeznaczona na kontynuację dwóch największych inwestycji drogowych, których realizacja rozpoczęła się w tym roku: przebudowę ulicy Jana Pawła II, która pochłonie 10,3 mln zł i budowę kładki nad kanałem Ulgi za 18 mln zł. Na „Zielone korytarze miejskie - klimatyczne przebudzenie w Koninie” miasto wyda w przyszłym roku prawie 6,3 mln zł. Jedna piąta ze 108 mln pójdzie na inwestycje z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, spośród których najwięcej (niemal 13 mln zł) będzie kosztowała rozbudowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego miasta.

Prawie 42 mln zł miasto przekaże Miejskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego na postawienie wielorodzinnych budynków mieszkalnych pomiędzy ulicami Wodną i Grunwaldzką oraz na Przydziałkach.

W projekcie planu finansowego na przyszły rok jest sporo drobniejszych inwestycji, które stanowią – jak tłumaczył Piotr Korytkowski – realizację programu inwestycji osiedlowych. Jest wśród nich budowa zatoki parkingowej przy łączniku ulic Przyjaźni z Wyszyńskiego (1 mln zł), budowa ulic (Mazurska i Kaszubska) oraz ciągów pieszo-jezdnych na osiedlu Łężyn (900 tys. zł), budowa ulic: Angielskiej, Francuskiej, Hiszpańskiej, Niemieckiej, Szwedzkiej i Ukraińska (500 tys. zł), budowa ulicy Bekkera na osiedlu Laskówiec (550 tys. zł), modernizacja energetyczna budynku komunalnego przy ul. Wojska Polskiego 17 (1,9 mln zł), budowa oświetlenia ulicznego na ulicach Bławatkowej i Pelargoniowej na osiedlu Chorzeń (250 tys. zł) i modernizacja skateparku na os. Zatorze w Koninie (200 tys. zł).

Jednak - jak co roku - największa pozycja konińskich wydatków to oświata, która stanowi prawie 40 proc. budżetu. Przy czym z 283 mln zł, jakie wydamy na szkoły, przedszkola i inne potrzeby opisane w planie finansowym jako „oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza” państwo zwróci nam w formie subwencji tylko 207 mln zł, resztę więc (76 mln zł) musimy dołożyć z własnych zasobów.

Na spłatę kredytów i obligacji wraz z odsetkami Konin wyda w przyszłym roku 37 mln zł (5,14 proc. dochodów miasta), a planowany na 2024 rok 9,5-milionowy deficyt zostanie pokryty – jak można przeczytać w uzasadnieniu projektu uchwały budżetowej – „niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunkach bieżących budżetu oraz zaciągnięciem zobowiązania finansowego w przyszłym roku”.

Budżet Konina wymienia 56 miejskich jednostek organizacyjnych. Najwięcej, bo aż 43 z nich to placówki oświatowe: 18 przedszkoli, 11 szkół podstawowych, 3 licea ogólnokształcące, 6 zespołów szkół technicznych oraz pięć innych jednostek oświatowych. Pozostałe 13 to: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Środowiskowy Dom Samopomocy, Żłobek Miejski, MOSIR, ZDM, KDK, MDK, MZK, Dom Pomocy Społecznej, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego i Miejska Biblioteka Publiczna.

Komisje Rady Miasta rozpoczną dyskusję nad projektem planu finansowego Konina na 2024 rok jeszcze w listopadzie, a sesja budżetowa zaplanowana została na 18 grudnia.

Potwierdzenie
Proszę zaznaczyć powyższe pole