Skocz do zawartości

Prześlij nam swoje filmy, zdjęcia czy tekst. Bądź częścią naszego zespołu. Kliknij tutaj!

LM.plWiadomościZE PAK o procesie sprawiedliwej transformacji energetycznej

ZE PAK o procesie sprawiedliwej transformacji energetycznej

Dodano:
ZE PAK o procesie sprawiedliwej transformacji energetycznej

Spółka ZE PAK SA poinformowała o udziale w procesie sprawiedliwej transformacji energetycznej Regionu Wielkopolski Wschodniej

- ZE PAK SA („Spółka”), mając świadomość wyzwań jakie stawia proces transformacji energetycznej Regionu Wielkopolski Wschodniej („Region”), zdecydowała się podjąć określone kroki by być częścią tego procesu i w optymalny sposób wykorzystać potencjał jakim dysponuje Grupa Kapitałowa ZE PAK S.A. („Grupa”). Celem jest opracowanie koncepcji i realizacja inwestycji, które dadzą impuls do rozwoju Grupy w nowych obszarach działalności – poinformowało biuro prasowe ZE PAK. - Spółka zamierza uczestniczyć w przygotowaniu inicjatyw skierowanych do Regionu związanych z procesem transformacji energetycznej. W szczególności chodzi o współpracę w zakresie uczestnictwa Regionu w ramach Platformy Wsparcia Regionów Górniczych („Platforma Węglowa” –„Coal Platform”) ale również innych programach, których celem jest finansowanie projektów o określonym profilu. Spółka mając świadomość wyzwań jakie stoją przed Regionem w kontekście wypracowania strategicznej wizji przyszłego rozwoju, chce aby jej udział był nie tylko deklaratywny, ale w ślad za deklaracjami poszły również konkretne pomysły i propozycje projektów inwestycyjnych, których charakter pozwala wpisać się w ideę transformacji energetycznej Regionu.

Wśród rozważanych projektów warto wymienić:

1. Budowa farm fotowoltaicznych na rekultywowanych terenach Grupy,

2. Przystosowanie części instalacji węglowej do spalania biomasy,

3. Budowa magazynu ciepła dla potrzeb ogrzewania Miasta Konin,

4. Budowa farm wiatrowych na rekultywowanych terenach Grupy,

5. Budowa magazynu energii dla potrzeb OZE powstających na terenach Grupy,

6. Budowa centrum logistycznego wraz z zabudową paneli fotowoltaicznych na dachach,

7. Budowa infrastruktury do wytwarzania, magazynowania oraz dystrybucji wodoru,

8. Montowanie gotowych paneli fotowoltaicznych, wytwarzanie elementów do montażu oraz montaż instalacji.

Wyżej wymienione przykłady proponowanych inwestycji są na różnych etapach w procesie opracowywania koncepcji, jednak ich powodzenie może przyczynić się do realizacji idei sprawiedliwej transformacji Regionu Wielkopolski Wschodniej, z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju i poszanowaniem strony społecznej. ZE PAK SA zamierza informować o kolejnych istotnych krokach podejmowanych w procesie transformacji energetycznej Regionu.

Czytaj więcej na temat:ZE PAK, spółka, transformacja, platforma węglowa,
Potwierdzenie
Proszę zaznaczyć powyższe pole