Skocz do zawartości
Polska

Wybory samorządowe 2024 na LM.pl

Prześlij nam swoje filmy, zdjęcia czy tekst. Bądź częścią naszego zespołu. Kliknij tutaj!

LM.plWiadomościPrzewodnik po 6 najważniejszych instytucjach finansowych

Przewodnik po 6 najważniejszych instytucjach finansowych

Materiał promocyjny

Dodano:
Przewodnik po 6 najważniejszych instytucjach finansowych

Każdego dnia coś kupujemy i za coś płacimy. Nie byłoby to możliwe bez pracy setek instytucji finansowych. Z usług niektórych korzystamy świadomie, wybieramy je po długich porównaniach i konsultacjach z rodziną, znajomymi czy partnerami biznesowymi. Są też takie instytucje, o których działaniu zazwyczaj nie pamiętamy, a które są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania gospodarki. Podsumujmy zatem, jakie są rodzaje instytucji finansowych.

Instytucje finansowe świadczą różnego rodzaju usługi związane z pieniędzmi: gromadzą środki klientów, pożyczają, usprawniają obrót. Rodzaje instytucji finansowych można pogrupować ze względu na formę prawną, zasięg geograficzny, cel czy charakter prowadzonej działalności. W większości krajów funkcjonowanie instytucji finansowych podlega kontroli państwa. Wynika to z konieczności ochrony interesów ich klientów. W Polsce rolę nadzorczą pełni KNF.

1. Banki

To najlepiej znane instytucje finansowe. Funkcjonowanie banków w Polsce reguluje Prawo bankowe. Banki zajmują się gromadzeniem depozytów klientów - zarówno osób indywidualnych, jak i przedsiębiorstw – równolegle pożyczając środki w formie kredytów. To dzięki funkcjonowaniu banków możliwy jest w gospodarce przepływ pieniądza od osób i podmiotów, które posiadają znaczne rezerwy, w kierunku tych, które mają większe potrzeby konsumpcyjne i inwestycyjne. Istotną rolą banków jest również dokonywanie rozliczeń pieniężnych w obrocie krajowym i zagranicznym. W tym obszarze polskie banki współpracują z Krajową Izbą Rozliczeniową oraz z instytucjami wydającymi karty płatnicze i kredytowe.

Oprócz banków komercyjnych, na rynku działają również banki spółdzielcze. W każdym kraju funkcjonuje także bank centralny, który odpowiada za prowadzenie polityki pieniężnej państwa, emisję pieniądza oraz za prawidłowe działanie całego systemu bankowego, m.in. prowadząc Bankowy Fundusz Gwarancyjny na wypadek trudności z wypłacalnością któregoś z uczestników rynku.

2. Firmy pożyczkowe

Firmom pożyczkowym z mocy prawa nie wolno gromadzić depozytów klientów. Dlatego udzielają finansowania ze środków własnych. Zazwyczaj koszt pożyczek jest wyższy niż bankach, jednak weryfikacja pożyczkobiorców odbywa się szybciej (często online) i jest mniej restrykcyjna. Obecnie firmy pożyczkowe finansują nie tylko klientów indywidualnych, ale także przedsiębiorców.

Sektor firm pożyczkowych jest bardzo zróżnicowany. Najwięksi gracze rynkowi przynależą do dwóch organizacji: Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych i Polski Związek Instytucji Pożyczkowych. Dla ich klientów jest to wskazówka, że firma stosuje zasady dobrych praktyk i działa etycznie. Warto wiedzieć, że rejestr instytucji pożyczkowych prowadzony jest przez KNF i można się z nim zapoznać na stronie internetowej.

3. Towarzystwa Ubezpieczeniowe

Towarzystwa Ubezpieczeniowe gromadzą składki osób i przedsiębiorców, którzy chcą się zabezpieczyć finansowo przed skutkami niekorzystnych zdarzeń losowych. Niektóre ubezpieczenia są obowiązkowe – znane każdemu z nas ubezpieczenia pojazdów. Inne są wymagane przy określonych czynnościach, np. w procesie ubiegania się o kredyt hipoteczny bank zażąda polisy na życie, aby mieć pewność, że nawet po śmierci kredytobiorcy zobowiązanie będzie spłacane.

Szczególne znaczenie mają ubezpieczenia w obrocie gospodarczym. Przedsiębiorstwo może ubezpieczyć zarówno swój majątek przed zniszczeniem np. w pożarze , jak i swoje przepływy finansowe przed skutkami działań nieuczciwych kontrahentów (ubezpieczenia kontraktów handlowych).

4. Firmy faktoringowe

Firmy faktoringowe pełnią istotną funkcję wszędzie tam, gdzie przedsiębiorstwa sprzedają swoje produkty i usługi z odroczonym terminem płatności. Faktoring uwalnia środki „zamrożone” w fakturach, poprawiając płynność finansową firmy. Jest najlepszym środkiem przeciwdziałania zatorom płatniczym.

W skład usługi faktoringowej wchodzi nie tylko finansowanie, ale również regularny, systematyczny nadzór nad kontrahentami, a także możliwość przejęcia ryzyka niewypłacalności kontrahenta (faktoring bez regresu, zwany inaczej pełnym) i administrowania należnościami.

W przypadku faktoringu pełnego firma otrzymuje również ubezpieczenie od niewypłacalności kontrahenta, dlatego jest to narzędzie stosowane często w eksporcie jako dodatkowe ograniczenie ryzyka. Jeśli jesteś zainteresowany faktoringiem, warto zacząć poszukiwania od wejścia na stronę internetową Bibby Financial Sevices dostępnej pod adresem: https://www.bibbyfinancialservices.pl. Znajdziesz tam podstawowe informacje dotyczące faktoringu dla MŚP.

5. Firmy leasingowe

Firmy leasingowe umożliwiają przedsiębiorstwom korzystanie z różnego rodzaju środków trwałych w zamian za regularne opłaty (tzw. raty leasingowe). Co ważne, w leasing można wziąć prawie wszystko: począwszy od elektroniki użytkowej, poprzez pojazdy, a skończywszy na całych liniach produkcyjnych czy wyposażeniu specjalistycznych gabinetów.

6. FinTechy

To skrótowa nazwa na określenie całej grupy firm wykorzystujących nowoczesne technologie w finansach. Zaczęły one powstawać w reakcji na kryzys finansowy 2008 roku. Na rynku nastąpiło wówczas nie tylko załamanie kursów akcji, ale również drastyczny spadek zaufania do tradycyjnych instytucji finansowych. Programiści, którzy tworzyli pierwsze fintechowe rozwiązania, chcieli przede wszystkim usprawnić i uniezależnić od banków różnego rodzaju operacje finansowe. Najpopularniejsze fintechy działają w obszarze płatności i finansowania. Umożliwiają dostęp do pieniędzy całkowicie online.

Oprócz omówionych powyżej rodzajów instytucji finansowych nie wolno pominąć również: towarzystw emerytalnych, towarzystw inwestycyjnych, domów maklerskich i pośredników finansowych. Nie są one jednak kluczowe dla codziennej działalności przedsiębiorstw, dlatego pozwoliliśmy sobie jedynie na krótką wzmiankę.

Czytaj więcej na temat:finanse, instytucje finansowe, pieniądze
Potwierdzenie
Proszę zaznaczyć powyższe pole