Skocz do zawartości
Polska

Wybory samorządowe 2024 na LM.pl

Prześlij nam swoje filmy, zdjęcia czy tekst. Bądź częścią naszego zespołu. Kliknij tutaj!

LM.plWiadomościKoło. Geotermia szansą na rozwój

Koło. Geotermia szansą na rozwój

Materiał promocyjny

Dodano:
Koło. Geotermia szansą na rozwój

Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla jakości życia ludzi oraz wykorzystanie w przyszłości wód termalnych do celów rekreacji to główne oczekiwania związane z „Budową ciepłowni geotermalnej w mieście Koło wraz z jej podłączeniem do istniejącego systemu ciepłowniczego MZEC Sp. z o. o.”. 

Przypomnijmy – Koło posiada złoża wód geotermalnych, a Spółka miejska jest w trakcie budowy ciepłowni geotermalnej. Jak twierdzi burmistrz miasta Krzysztof Witkowski oraz prezes Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Przemysław Stasiak - Koło czeka zmiana cywilizacyjna, jaką jest odejście od węgla kamiennego w kierunku odnawialnych źródeł energii. Inwestycja ta, druga tak duża w mieście, znacząco wpłynie na jego rozwój. 

Na miejskiej działce w Chojnach wykonany został pierwszy odwiert Koło GT -1. Przed nami wykonanie drugiego odwiertu i budowa ciepłowni – już na terenie MZEC Sp. z o. o. Nowa ciepłownia będzie posiadała dublet geotermalny, tj. otwór produkcyjny i otwór chłonny. Woda będzie krążyć w obiegu zamkniętym. Ciepło dla miasta będziemy pozyskiwali z głębokości około 3 km, temperatura w otworze GT – 1 wynosi około 85 st. C., a jego wydajność to ok. 260 m3/h. Wykonanie pierwszego otworu kosztowało ponad 23 mln zł, z czego 22 mln 150 tys. zł. wynosiła dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Spółka MZEC podpisała Umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie pozostałej części inwestycji (tj. budowy ciepłowni wraz z drugim odwiertem oraz budowę rurociągu geotermalnego). Kwota dofinansowania to 15 095 620,86 zł netto natomiast wartość całej inwestycji to 37 274 065,26 zł brutto, brakująca kwota zostanie uzupełniona pożyczką z NFOŚiGW w Warszawie oraz ze środków własnych Spółki. 

Budowa kolskiej geotermii to skok cywilizacyjny dla naszego miasta i mieszkańców. To rezygnacja z węgla, a więc redukcja emisji CO2 do atmosfery, a co za tym idzie oszczędności związane z obecnym przymusem zakupu przez spółkę uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Pociągnie to za sobą stabilizację cen za ogrzewanie dla odbiorców. Co ważne w przeciwieństwie do pomysłów jakie pojawiały się w poprzedniej kadencji, geotermia będzie w 100% własnością miasta, a więc mieszkańców. Ponadto mam już w planach wykorzystanie wód termalnych do celów rekreacyjnych

– powiedział burmistrz Koła Krzysztof Witkowski.

Potwierdzenie
Proszę zaznaczyć powyższe pole