Skocz do zawartości
Polska

Wybory 2024: Wyścig o prezydenturę w Koninie. Korytkowski i Popkowski idą dalej

Prześlij nam swoje filmy, zdjęcia czy tekst. Bądź częścią naszego zespołu. Kliknij tutaj!

LM.plWiadomościJak wykreślić służebność z księgi wieczystej

Jak wykreślić służebność z księgi wieczystej

Materiał promocyjny

Dodano:
Jak wykreślić służebność z księgi wieczystej

Służebność to ograniczone prawo rzeczowe, które może zostać ujawnione w księdze wieczystej. Dla jego wykreślenia konieczne jest złożenie wniosku do sądu i załączenie odpowiednich dokumentów.

Służebność to ograniczone prawo rzeczowe, obok użytkowania, zastawu, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz hipoteki. Służebności można podzielić na gruntowe, osobiste oraz służebność przesyłu.

Służebność gruntowa polega na tym, że nieruchomość można obciążyć na rzecz właściciela innej nieruchomości (nieruchomości władnącej) prawem, którego treść polega bądź na tym, że właściciel nieruchomości władnącej może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, bądź na tym, że właściciel nieruchomości obciążonej zostaje ograniczony w możności dokonywania w stosunku do niej określonych działań, bądź też na tym, że właścicielowi nieruchomości obciążonej nie wolno wykonywać określonych uprawnień, które mu względem nieruchomości władnącej przysługują na podstawie przepisów o treści i wykonywaniu własności.

Służebność gruntową można ustanowić w drodze zawarcia umowy pomiędzy właścicielem nieruchomości władnącej i właścicielem nieruchomości obciążonej, a właściwie w drodze złożenia oświadczenia przez właściciela nieruchomości obciążonej; na drodze postępowania sądowego; w drodze zasiedzenia; poprzez wydanie decyzji administracyjnej.
Poza służebnościami gruntowymi, w polskim systemie prawnym występują również służebności osobiste i służebność przesyłu.

Zgodnie z art. 293 ustawy z 23.04.1964 Kodeks cywilny służebność gruntowa wygasa całkowicie, gdy nie jest używana przez dziesięć lat. W tym przypadku należy wytoczyć powództwo o usunięcie niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

Przepisy art. 294 i 295 ustawy z 23.04.1964 Kodeks cywilny przewidują możliwość zniesienia służebności za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia. Właściciel nieruchomości obciążonej może żądać zniesienia służebności gruntowej za wynagrodzeniem, jeżeli wskutek zmiany stosunków służebność stała się dla niego szczególnie uciążliwa, a nie jest konieczna do prawidłowego korzystania z nieruchomości władnącej. Z żądaniem zniesienia służebności może wystąpić właściciel nieruchomości obciążonej, ale także jej użytkownik wieczysty.

Jeżeli natomiast służebność gruntowa utraciła dla nieruchomości władnącej wszelkie znaczenie, właściciel nieruchomości obciążonej może żądać zniesienia służebności bez wynagrodzenia. Przesłanką do skorzystania z tego przepisu jest utrata wszelkiego znaczenia służebności dla nieruchomości. Do zniesienia służebności w ten sposób można doprowadzić poprzez wszczęcie postępowania sądowego.

Służebność osobista wygasa najpóźniej ze śmiercią uprawnionego albo po czasie, na który umówiły się strony.
Służebność może zostać zniesiona również w drodze porozumienia stron. Porozumienie powinno być zawarte co najmniej w formie z podpisami notarialnie poświadczonymi i zawierać odpowiednie oświadczenie.

Gdy służebność wygasa albo zostaje zniesiona, można zwrócić się do sądu z wnioskiem o jej wykreślenie z księgi wieczystej. Należy to zrobić na urzędowym formularzu KW-WPIS. We wniosku należy umieścić żądanie wykreślenia i wpisać treść wykreślanej służebności. Do wniosku należy dołączyć dokumenty, które będą potwierdzały fakt wygaśnięcia albo zniesienia służebności. Opłata sądowa od wniosku dla wykreślenia jednej służebności wynosi 100 zł. Wniosek składa się w wydziale ksiąg wieczystych sądu rejonowego, na którego obszarze położona jest nieruchomość.

Potwierdzenie
Proszę zaznaczyć powyższe pole